เคมีโก้ ฉลองครบรอบ 25 ปี เทงบ 350 ล้านบาท เปิดตัวศูนย์สุขภาพและความงามระดับสากลแห่งที่ 2 ของประเทศไทย

      นายประสพ พลากรกิตติ กรรมการผู้จัดการ บริษัทเคมีโก้ อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น ผู้นำเข้าและจำหน่ายวัตถุดิบในอุตสาหกรรมสุขภาพและความงาม เปิดเผยว่า กลุ่มบริษัท เคมีโก้ เป็นผู้แทนจำหน่ายชั้นนำในการจำหน่ายวัตถุดิบที่มีคุณภาพดี และเชื่อถือได้จากทั่วโลกครอบคลุมในกลุ่มอุตสาหกรรม ซึ่งประกอบธุรกิจด้านเครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในครัวเรือน ผลิตภัณฑ์อาหาร และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เครื่องมือเกี่ยวกับสุขภาพและความงาม โดยมุ่งเน้นและคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพ จากผู้ผลิตที่มีชื่อเสียงจากทั่วโลกเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า  เผยทั่วโลกมี  9 สาขา เตรียมลุยสาขาประเทศในแถบทวีปแอฟริกา หวังดันรายได้เติบโต 15%
“บริษัทเรามุ่งเน้นในวัตถุดิบที่มีคุณภาพจากผู้ผลิตที่มีชื่อเสียงจากทั่วโลกเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า นอกจากนี้เรายังเน้นการจัดส่งที่รวดเร็ว พร้อมทั้งการให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต พนักงานขาย และพนักงานห้องปฏิบัติการ” นายประสพ กล่าว  สำหรับปีนี้บริษัทครบรอบ 25 ปี จึงถือโอกาสนี้เปิดตัวศูนย์สุขภาพและความงามระดับสากลแห่งที่ 2 ซึ่งประกอบด้วยอาคารสำนักงาน จำนวน 2 อาคาร และอาคารห้องปฏิบัติการ 2 อาคาร  มูลค่าประมาณ 350 ล้านบาท และรองรับพนักงานประมาณ 200 คน บริษัทมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ประเทศไทย  และอีก 9 สาขา ใน 8 ประเทศ  เพื่อให้การบริการที่ครอบคลุมในทุกภูมิภาค คือ ฟิลิปปินส์, เวียดนาม, อินโดนีเซีย, มาเลเซีย, เมียนมาร์, อินเดีย, รัสเซีย, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยที่บริษัทในประเทศไทยและอินโดนีเซีย ได้รับ ISO 9001 ในปี 2551 และปี 2559 โดยมีพนักงานทั้งหมดมากกว่า 400 คน ในจำนวนนี้กว่า 170 คน มีพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์
   อย่างไรก็ตามปีนี้บริษัทมีแผนที่จะขยายตลาดให้ครอบคลุมมากขึ้น โดยใช้จุดแข็งของ กลุ่มบริษัทเคมีโก้ คือ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัย และพัฒนาสูตร Chemico Asia Health and Beauty Center (CAHB)  เพื่อช่วยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R &D) ของลูกค้าทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ โดยมีแผนขยายตลาดต่างประเทศมากขึ้น ได้แก่ ประเทศในแถบทวีปแอฟริกา ซึ่งปีนี้บริษัทมีการขยายสาขาเพิ่มที่ New Delhi ประเทศอินเดีย จากเดิมที่มีสาขาอยู่ที่ Mumbai และเตรียมขยายสาขาเพิ่มประเทศในแถบทวีปแอฟริกา   นอกจากนี้จะเน้นตลาดออนไลน์มากขึ้นทั้ง  E- commerce , social media และให้บริการลูกค้าขนาดย่อม เช่น SME โดยคาดว่าผลประกอบการปีนี้จะเติบโตขึ้นประมาณ 10-15% เติบโตเท่าปีที่แล้วที่เติบโต 10-15% เช่นกัน ซึ่งเติบโตใกล้เคียงกับตลาดรวมเคมีภัณฑ์ที่มีการเติบโตขึ้นเรื่อยๆ  เฉลี่ยเติบโต 9-10% ต่อปี
 กลุ่มบริษัทเคมีโก้มีการขยายธุรกิจไปทั้งในและนอกประเทศ นอกจากสำนักงานและคลังสินค้า บริษัทยังให้ความสำคัญกับห้องปฏิบัติการด้านเครื่องสำอางและอาหาร โดยมีพันธกิจคือ การลงทุนห้องปฏิบัติการในแต่ละประเทศที่มีสำนักงานตั้งอยู่ให้มีรูปแบบและมาตรฐานเดียวกัน เพื่อให้บริการในด้านเครื่องสำอาง, ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในครัวเรือน ผลิตภัณฑ์อาหาร และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร โดยก่อตั้ง Chemico Asia Health and Beauty Center (CAHB) และ Daito Chemico Asia Color Cosmetics Center (DCAC) เพื่อให้การสนับสนุนและบริการลูกค้าเชิงวิชาการและเทคโนโลยีทางผลิตภัณฑ์ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทำหน้าที่ให้คำแนะนำและความช่วยเหลือในเรื่องผลิตภัณฑ์และการพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ที่ตรงต่อความต้องการของตลาด ตลอดจนแนวโน้มของผลิตภัณฑ์ใหม่ รวมถึงการแก้ไขปัญหาแบบครบวงจร

 CAHB และ DCAC ให้บริการหลักคือการจัดสัมมนา การจัดฝึกอบรมทางวิชาการ ห้องปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาพร้อมเครื่องมือทันสมัยสำหรับพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและอาหาร มีการทดสอบความคงตัวของผลิตภัณฑ์ มีห้องปฎิบัติการจุลชีววิทยาเพื่อทดสอบประสิทธิภาพของสารกันเสียในสูตร ช่วยสร้างความมั่นใจเกี่ยวกับความปลอดภัยและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ รวมทั้งช่วยการขยายการผลิตโดยใช้เครื่องจักรต้นแบบ
  ศูนย์สุขภาพและความงาม ทำให้ลูกค้าได้รับการบริการแบบครบวงจรทั้งด้านการวิจัย พัฒนาและการตลาด CAHB และ DCAC จึง เป็นศูนย์กลางด้านความงามและสุขภาพเต็มรูปแบบแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และขยายการบริการไปในระดับสากล
ประวัติการก่อตั้งบริษัท
• ปี 2537 ก่อตั้งบริษัทในประเทศไทย เริ่มจากการเป็นผู้นำเข้าและเป็นตัวแทนจำหน่ายวัตถุดิบด้านเครื่องสำอาง
• ปี 2540 ขยายธุรกิจไปสู่ผลิตภัณฑ์อาหาร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในครัวเรือน
• ปี 2544 เริ่มต้นขยายธุรกิจไปต่างประเทศ โดยเปิดบริษัท Chemico Philippines, Inc. ที่ ฟิลิปปินส์ และKim My Chemical Cosmetic Co., Ltd. ที่เวียดนาม
• ปี 2545 เปิดบริษัท PT. Kemiko Indonesia ที่อินโดนีเซีย และ บริษัท Chemico Asia Pacific (M) Sdn. Bhd. ที่มาเลเซีย
• ปี 2547 จัดตั้งแผนกเครื่องมือเกี่ยวกับสุขภาพและความงาม
• ปี 2554 จัดตั้ง Chemico Asia Health and Beauty Center เพื่อเป็นศูนย์สุขภาพและความงามแบบครบวงจรแห่งแรกของเอเซีย ในด้านการค้นคว้า วิจัยและพัฒนานวัตกรรมใหม่ ห้องปฏิบัติการ และการฝึกอบรม สัมมนา
• ปี 2555 จับมือร่วมกับพันธมิตรจากญี่ปุ่นเปลี่ยนชื่อบริษัทที่เวียดนามเป็น Chemico Cosfa Vietnam Co., Ltd. และจัดตั้งบริษัท PT. Chemico Surabaya ที่เมืองสุราบายา อินโดนีเซีย
• ปี 2557 จัดตั้ง DCAC เพื่อเป็นศูนย์สุขภาพและความงามในกลุ่มสินค้าเครื่องสำอางประเภทสีสรร และเปิดตัวบริษัท  Chemico Myanmar Co., Ltd. ที่เมืองย่างกุ้ง เมียนมาร์
และเปิด บริษัท Chemico Health & Beauty India Private Limited. ที่เมือง Thane West อินเดีย
• ปี 2558 จัดตั้งบริษัท Chemico Corporation Limited Liability Company ที่เมืองมอสโค รัสเซีย
• ปี 2559 จัดตั้งบริษัท Chemico Middle East FZCO ที่เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
• ปี 2560 เปลี่ยนชื่อบริษัทที่เวียดนามเป็น Chemico Vietnam Co., Ltd.

ความคิดเห็น