กิจกรรมวันเด็ก

     กิจกรรมงานวันเด็ก Theme Disneyland and Super Hero  ณ ห้องประชุม  We Happy อาคาร 3 ชั้น 1 โรงพยาบาลพญาไท 1 เวลา 10.00-12.00 น. วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 โดยมีรูปแบบกิจกรรม
1. โชว์ร้องเพลงจากนักร้องสถาบัน Superstar Academy
2. กิจกรรมเสวนา เรื่อง วัคซีนสำหรับลูกน้อย โดย พญ.อุรารมย์ พันธุมะผล  กุมารแพทย์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด
3. กิจกรรม ระบายสี
4. กิจกรรม ประกวดชุด “ Walt Disney & Super Hero”
- เด็กผู้หญิง แต่งในชุดเจ้าหญิง Walt Disney เช่น สโนไวท์, เอลซ่า
- เด็กผู้ชาย แต่งในชุด Super Hero เช่น สไปเดอร์แมน, ซุปเปอร์แมน
5. กิจกรรมชิงรางวัล ณ จุดลงทะเบียน
6. แจกลูกโป่ง Disneyland ณ ห้อง We happy อาคาร 3 ชั้น 1, ศูนย์สุขภาพเด็ก, วอร์ดเด็ก
7. ซื้อโปรแกรมวัคซีนแบบเหมาจ่าย รับฟรี ตุ๊กตา Doctor Bear (เฉพาะภายในงานเท่านั้น)
วัน / เวลา / สถานที่
     วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2560   เวลา 10.00 – 12.00 น.   ณ ห้องประชุม  We Happy อาคาร 3 ชั้น 1 โรงพยาบาลพญาไท 1
กำหนดการ

9.30-10.30 น.  ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน และพบกับโบโซ่บิดลูกโป่งหน้างาน, กิจกรรม ระบายสี   บริเวณหน้าห้องประชุม  We Happy อาคาร 3 ชั้น 1

10.30-11.00 น.  กิจกรรมโชว์ร้องเพลงจากนักร้องสถาบัน Superstar Academy

11.00 -11.15 น.  เสวนาเรื่อง “วัคซีนนั้นสำคัญไฉน” โดย พญ.อุรารมย์ พันธุมะผล กุมารแพทย์ทารกแรกเกิดและปริก าเนิด

11.15 -11.50 น.   กิจกรรมประกวดชุด “ Walt Disney & Super Hero”  

11.50 -12.00 น. กิจกรรมจับรางวัล

     สามารถสมัครประกวดได้ที่ - 02-201-4600 ต่อ 2937 - Line@ : @Phyathai Hospital 1   ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  - Call Center 1772 - 02-201-4600 ต่อ 2937 - Line@ : @Phyathai Hospital 1

ความคิดเห็น