“AUTOMACH 2018” สุดยอดงานแสดงสินค้าด้านระบบอัตโนมัติ เปิดประตูสู่เศรษฐกิจภาคตะวันออก มุ่งขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0

เพื่อเป็นตอบรับไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งจะนำไปสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ภาคเอกชนโดยบริษัทชั้นนำกว่า 70 ราย ผนึกพลังกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดงาน แสดงสินค้าด้านระบบอัตโนมัติ “AUTOMACH 2018” เพื่อเป็นการปักธงรายแรกสุดของปี 2018 พร้อมสัมมนาฟรีกว่า 30 หัวข้อโดยกูรูชั้นนำด้านอุตสาหกรรมของประเทศไทย ตั้งเป้าเป็น No.1 ของภาคตะวันออกและวางแผนปูพรมจัดโรดโชว์ เจาะอุตสาหกรรมทุกภาคทั่วประเทศ และเตรียมระดมทุนพัฒนา B2B Platform ครบวงจร โดยงานจะจัดขึ้น ณ ศูนย์ประชุม PEACH โรงแรมรอยัลคลิฟโฮเต็ล พัทยาใต้ในระหว่างวันที่ 28-30 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 18.00 น.
นายเจน นำชัยศิริ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน รวมถึงนำพาให้ประเทศหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลางได้นั้น ประเทศไทยจำเป็นจะต้องพัฒนาอุตสาหกรรม นวัตกรรม การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ รวมถึงการกำหนดพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อรองรับการลงทุนที่จะเกิดขึ้น เช่น โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC (Eastern Economic Corridor) ที่ครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัดในภาคตะวันออกได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง ด้วยการส่งเสริมและสนับสนุน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย พร้อมทั้งยกระดับอุตสาหกรรมไปสู่อุตสาหกรรม 4.0
ทั้งนี้การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) จะส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่ 3 จังหวัดดังกล่าวมีมูลค่าทางเศรษฐกิจเติบโตอย่างก้าวกระโดด โดยมุ่งหวังให้ไทยเป็นศูนย์กลางการลงทุน ฐานอุตสาหกรรม มีการเชื่อมโยงด้วยโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ ขณะนี้มีนักลงทุนที่มีความสนใจและพร้อมที่จะเข้ามาลงทุนในพื้นที่ EEC เป็นจำนวนมาก อาทิ ประเทศไต้หวัน ญี่ปุ่น จีน โดยเฉพาะนักลงทุนญี่ปุ่น เพราะไทยถือเป็นฐานการลงทุนและการผลิตหลักของนักลงทุนญี่ปุ่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและเอเชีย ทั้งนี้ ในการตัดสินใจลงทุนในพื้นที่ EEC นักลงทุนยังรอความชัดเจนของ พ.ร.บ. อีอีซี คาดว่า นักลงทุนจะตัดสินใจทยอยลงทุนในไตรมาส 2 นี้
“สำหรับในพื้นที่ EEC จะมีการพัฒนาอุตสาหกรรมไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 จึงทำให้เกิดการลงทุน การจ้างงาน การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้เป็นศูนย์การค้าการลงทุน การผลิตสินค้าเพื่อการส่งออกด้วย คาดว่า หากอีอีซีประสบความสำเร็จจะทำให้เศรษฐกิจประเทศไทยดีขึ้น ตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจจะก้าวกระโดด จากที่เคยโต 3-4% จะทำให้ขยายตัวได้ 5% ซึ่งถ้าหากเราไม่รีบพัฒนาพื้นที่ EEC ภายใน 5 ปี ไทยจะถูกเวียดนามแซงทันที ซึ่ง EEC จะประสบความสำเร็จได้ต้องอาศัยการร่วมแรงจากภาคเอกชนตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ อย่ามัวรอให้พื้นที่โตแล้วค่อยเข้าไปบุกตลาด งานแสดงสินค้าก็เป็นส่วนหนึ่งของภาคบริการที่สำคัญ เชื่อว่าจะมีงานอีกหลายสาขาที่เตรียมเจาะตลาด EEC”
ทางด้าน นายธีระ กิตติธีรพรชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด ในฐานะผู้จัดงาน AUTOMACH 2018 กล่าวถึงการจัดงานในครั้งนี้ว่า ที่ผ่านมาบริษัทได้ดำเนินธุรกิจผลิตสื่อด้านอุตสาหกรรมการผลิต โดยมีทั้งนิตยสาร สื่อออนไลน์ e-marketplace รวมถึงการจัด mini-exhibition การสัมมนา และ business matching ในพื้นที่อุตสาหกรรมหลายจังหวัด จึงมีโอกาสเก็บข้อมูลเพื่อวิเคราะห์แนวโน้มต่าง ๆ จากบุคลากรและผู้ประกอบในภาคอุตสาหกรรม
ซึ่งพบว่าผู้ประกอบการต่างตั้งความหวังไว้กับ EEC สูงมาก ด้วยโครงการการลงทุนรวมกว่า 1.66 ล้านบาท ที่กระตุ้นให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำทั้งในอุตสาหกรรมเดิมและอุตสาหกรรมใหม่ นอกจากนี้ BOI ยังบวกการส่งเสริมพิเศษเข้าไปอีก 5 ปี ในการลดหย่อนภาษีสำหรับกำไรสุทธิจากลงทุนในอัตราร้อยละ 50 ของอัตราปกติ ถ้าธุรกิจเป้าหมายนั้นตั้งอยู่ในพื้นที่ EEC ซึ่งสถิติตั้งแต่เดือนมกราคม – กันยายน พ.ศ.2560 โครงการที่ได้รับอนุมัติจาก BOI และอยู่ในพื้นที่ EEC มีทั้งหมด 147 โครงการ มูลค่ารวม 109,116 ล้านบาท คิดเป็นกว่า 84% ของโครงการทั่วประเทศ ที่สำคัญคือแพคเกจจาก BOI ที่ส่งเสริมการลงทุนในหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ซึ่งให้ประโยชน์ทั้งผู้ซื้อ-ผู้ขาย-ผู้ผลิต-ผู้วางระบบ เราเล็งเห็นว่านี่คือปัจจัยสำคัญอย่างเป็นรูปธรรมในการสร้าง New s-Curve ของประเทศไทย

เมื่อช่วงปลายที่ผ่านมา เราทดลองสำรวจข้อมูลจากบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมราว 900 คน เกือบ 70% มีความคาดว่าสายงานของตนจะถูกแทนที่ด้วยระบบอัตโนมัติ มีเพียง 12% ที่ตอบว่ารู้จัก IoT (Internet of Things) คือ อินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง หมายถึง การที่อุปกรณ์ต่าง ๆ สิ่งต่าง ๆ ได้ถูกเชื่อมโยงทุกสิ่งทุกอย่างสู่โลกอินเตอร์เน็ต
“จะเห็นว่าประเทศไทยยังมีโอกาสเติบโตในการปรับปรุงระบบการผลิตอีกมาก AUTOMACH 2018 จึงตั้งเป้าเป็นรายแรกที่จัดงานด้านระบบอัตโนมัติใน EEC โดยได้รับการสนับสนุนจากผู้จำหน่ายสินค้าเทคโนโลยีชั้นนำที่พร้อมร่วมกันกับ AUTOMACH บุกปักธงใน EEC อาทิ ABB EPSON HEXAGON SIEMENS MITSUBISHI TUNGALOY ZI-ARGUS INTERROLL JUNGHEINRICH JSR รวมถึงแบรนด์ชั้นนำอื่น ๆ รวมกว่า 70 ราย ซึ่งไม่ใช่เพียงการมาจำหน่ายสินค้า แต่เป็นการร่วมกันให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการและบุคลากรในการปรับตัวเข้าสู่ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมของไทย”
นายธีระ กล่าวด้วยว่า ในช่วงที่ผ่านมาประเทศไทยนำเข้าสินค้าด้านระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์กว่า 270,000 ล้านบาท และมีการส่งออกราว 134,000 ล้านบาท การเข้าสู่ยุคระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์อุตสาหกรรมในประเทศไทยจะสร้างตำแหน่งงานเพิ่มขึ้นมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสายงานด้านการซ่อมบำรุง การออกแบบติดตั้งระบบ และตำแหน่งงานในอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนสำหรับหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ซึ่ง BOI กำหนดเงื่อนไขว่าต้องมีการจัดซื้อภายในประเทศไม่น้อยกว่า 30% ของมูลค่าที่ขอรับการสนับสนุน บุคลากรจึงควรติดตามความรู้ให้ทันต่อสถานการณ์
ทั้งนี้งานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมใหญ่ ๆ มักจะจัดในกรุงเทพฯ เกือบทั้งหมด แต่สำหรับ AUTOMACH เราเลือกจัดงานที่ PEACH พัทยา ซึ่งแม้จะมีอุปสรรคเรื่องระยะทาง แต่เราต้องการตอกย้ำความสำคัญของคนในพื้นที่ EEC เพื่อสร้างความตื่นตัว สร้างความมีส่วนร่วม และความเป็นเจ้าภาพ เพราะเราเชื่อว่าอุตสาหกรรมภาคตะวันออกจะเป็นหมัดเด็ดให้กับเศรษฐกิจไทยได้แน่นอน นอกจากนี้ เราตั้งเป้าให้ AUTOMACH เป็นอีกหนึ่งใน MICE Destination ที่สร้างการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจให้กับพื้นที่ ซึ่งก็สอดคล้องกับพันธกิจของสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.)
นายชินกฤต วิภาวกิจ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ICVEX จำกัด ภายใต้กลุ่มบริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ทางบริษัทเราได้เข้ามาดูแลด้าน Operating ซึ่งอินเด็กซ์เป็นมืออาชีพระดับโลกด้านการสร้างสรรค์และจัดการงานอีเว้นท์ โดยทางทางกรีนเวิลด์เชี่ยวชาญในกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรม และ B2B Media ซึ่งเรากำลังบุกตลาดงาน Trade Exhibition เช่นกัน นับว่าเป็นการนำเอาความถนัดมาร่วมมือกันเพื่อให้การสร้างสรรค์งานใหม่ ๆ ซึ่งทำให้เกิดขึ้นได้เร็วกว่าการทำงานคนเดียว
สำหรับแผนธุรกิจในอนาคตเราจะร่วมกับกรีนเวิลด์ขยายการจัดงานในต่างประเทศ ได้แก่ Cambodia Architect & Decor, Myanmar FoodBev และ Myanmar Build & Decor และในส่วนอุตสาหกรรมเราจะทำงานร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ปูพรมจัดโรดโชว์ในพื้นที่อุตสาหกรรมทั่วประเทศ เราจะเชื่อมโยง คน x Contents x Data ของภาคอุตสาหกรรมผ่าน platform ต่าง ๆ ของเรา เพื่อให้เกิดชุมชนที่สามารถเข้าถึงความรู้ ข้อมูล และเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมการผลิตได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ไฮไลต์ในงาน AUTOMACH 2018 นั้นจะมีการสาธิต Smart Factory ขนาดเล็กเพื่อเป็นแนวทางการปรับใช้ระบบอัตโนมัติอย่างง่ายแก่ SMEs พร้อมสัมมนาฟรีกว่า 30 หัวข้อโดยกูรูชั้นนำด้านอุตสาหกรรมของประเทศไทย อาทิ สถาบันไทย-เยอรมัน สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ฯลฯ อีกทั้งเป็นงาน Trade Exhibition ที่มีการจัดแคมเปญสะสมยอดสั่งซื้อเครื่องมือเครื่องจักรอุตสาหกรรมเพื่อรับ Cash Back จากผู้จัดงานอีกด้วย เราตั้งเป้าหมายผู้ชมงาน 3,000 รายและคาดว่าจะเกิดการสั่งซื้อต่อเนื่องจากงาน AUTOMACH ราว 100 ล้านบาทภายในปีนี้
สำหรับผู้ที่สนใจติดต่อได้ที่ โทร.0-2731-1191 หรือ Facebook: @Automach และสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อลุ้นรับ iPhone X และของรางวัลอีกมากมายได้ที่ www.thaiautomach.com

ความคิดเห็น