ททท.เชิญชวนเที่ยวงาน สงกรานต์วัดภูเขาทอง มหาสมัยสูตร 205 ปี ศรีมหาโพธิ์ แห่งเดียวในไทย

     การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับ วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมงาน สงกรานต์ ภูเขาทอง มหาสมัยสูตร 205 ปี ศรีมหาโพธิ์ โดยมีกิจกรรม สำคัญคือ ร่วมสรงน้ำต้น         พระศรีมหาโพธิ์ อายุกว่า 200 ปี พร้อมรับน้ำพระพุทธมนต์มหามงคลพิธีมหาสมัยสูตร หนึ่งเดียวในประเทศไทย
       โดย นายนพดล ภาคพรต รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ  ได้กล่าวถึงการจัดงานว่า วันที่ 13-15 เมษายน 2561 ณ วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร (ภูเขาทอง) กรุงเทพมหานคร ​งานประเพณีสงกรานต์ ภูเขาทอง มหาสมัยสูตร 205 ปี ศรีมหาโพธิ์ จะเริ่มขึ้นใน       วันที่ 13 เมษายน ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ของการจัดงานทุกวัน ผู้มาเที่ยวชมสามารถสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พร้อมประทับตราลงบน Postcard ครบ 8 จุด รอบภูเขาทอง ได้แก่ 1. ต้นพระศรีมหาโพธิ์ 2. พระอุโบสถ 3. พระวิหารหลวงพ่ออัฎฐารส  4. พระบรมบรรพต (ภูเขาทอง) 5. หลวงพ่อดำ  6. หลวงพ่อโต 7. ศาลาการเปรียญ และ     8. ลานกิจกรรมพระเจดีย์ทราย เจดีย์ข้าวสาร เพื่อรับหนังสือ “ เป็นบุญจริงๆ นะ” รวมคำสอนเจ้าประคุณ      สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถระ) อดีตประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช อดีตเจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร พร้อมสัมผัสกับบรรยากาศ ตลาดย้อนยุค และการแต่งกาย ชุดไทยที่สวยงาม ภายในงาน ยังมีการจำหน่ายอาหารไทยทั้งคาวและหวาน รวมทั้งการสาธิต งานหัตถศิลป์ต่างๆ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการแสดงทางวัฒนธรรม สลับสับเปลี่ยนกันไป ในแต่ละวัน อาทิ ฟ้อนขันดอก เซิ้งโปงลาง การแสดงชุดตารีบุหงา ชุดวิชนี ฟ้อนที (ฟ้อนร่ม) การแสดงไทพวน ตารีกีปัส หุ่นละครเล็กจับนางเวลา นาคาอวยชัย การแสดงชุด กลองเภรีก้องหล้า การแสดงชุดระบำสี่ภาค
                 สำหรับงานวันที่ 15 เม.ย. 2561 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายกิจกรรมสำคัญคือช่วงเวลา 18.00 น.        คุณยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประธานพิธีฝ่ายฆราวาส จะเชิญน้ำสรงถวาย พระเดชพระคุณพระพรหมสิทธิ  รองสมเด็จพระราชาคณะ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร เพื่อนำไปสรงยังต้นพระศรีมหาโพธิ์ อายุกว่า 200 ปี ประวัติความเป็นมาของต้นโพธิ์นั้น มีความว่าสมัยพระเจ้าอโศก มหาราชทรงส่งสมณทูตไปเผยแผ่ พระพุทธศาสนาในลังกา ทรงโปรดให้นำหน่อพระศรีมหาโพธิ์ไปปลูกที่ศรีลังกาด้วย จากนั้นในสมัยรัชกาลที่ 2 ได้มีการส่งสมณทูต โดยมี   พระอาจารย์ดี พระอาจารย์เทพ จากวัดสระเกศ เป็นหัวหน้าสมณทูต ไปสืบพระพุทธศาสนาในลังกา กษัตริย์ลังกา ได้พระราชทานหน่อพระศรีมหาโพธิ์ถวายรัชกาลที่ 2 จำนวน 3 หน่อ ทรงโปรดให้ปลูกที่หน้าพระอุโบสถ วัดสระเกศ วัดสุทัศน์ และวัดมหาธาตุ  โดยพระองค์เสด็จพระราชดำเนินทรงปลูกโดยพระองค์เอง ซึ่งตรงกับ พุทธศักราช 2357 และได้พระราชทาน น้ำสรงต้นพระศรีมหาโพธิ์ใน
        วันสงกรานต์ จึงนับเป็นโบราณราชประเพณีปฏิบัติสืบเนื่องมาเป็นประจำทุกปีทั้งนี้ พิธีสมโภชเจริญพระพุทธมนต์ “มหาสมัยสูตร” เพื่อทำน้ำพระพุทธมนต์ แจกจ่าย ให้ประชาชน นำไปประพรมที่บ้านเรือนเพื่อความเป็นสิริมงคลสืบเนื่องมาแต่สมัยรัชกาลที่ 3 จนถึงปัจจุบันนับเป็นเวลาไม่ต่ำกว่า 170 ปี โดยพิธีสวดตรงกับวันที่ 15 เมษายน เวลา 18.00 น. ของทุกปี บทสวดมหาสมัยสูตรเป็นบทพระพุทธมนต์ที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศถึงการประชุมเทวดาครั้งยิ่งใหญ่ หากประชาชนได้นำน้ำมนต์ไปบูชา ก็จะเกิดความร่มเย็น เป็นสุข เมื่อเปลี่ยนศักราชขึ้นปีใหม่ไทย พระสงฆ์วัดสระเกศฯ ได้ใช้บทนี้สวด เพื่อให้เทวดาคุ้มครองประเทศชาติ ปัจจุบันเหลือเพียงวัดเดียว ในกรุงเทพมหานคร ที่ประกอบพิธีกรรมเช่นนี้ สำหรับพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ มหาสมัยสูตร ณ วัดสระเกศฯ จะได้รับน้ำ พระพุทธมนต์ มหาสมัยสูตร หนังสือประวัติมหาสมัยสูตรไว้เป็นสิริมงคล

ความคิดเห็น