งานแสดงสินค้ายานยนต์ ชิ้นส่วน อะไหล่ยานยนต์ และอุปกรณ์ตกแต่ง 2561 โชว์นวัตกรรมสะอาดเพื่ออนาคต


   กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย (TAPMA) และสนับสนุนโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์ จัดงานแสดงสินค้ายานยนต์ ชิ้นส่วน อะไหล่ยานยนต์ และอุปกรณ์ตกแต่ง 2561 หรือ TAPA 2018 ตอกย้ำความโดดเด่นของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางสินค้าชิ้ส่วนอะไหล่ยานยนต์ในเอเชีย ที่กำลังก้าวสู่ระดับโลก
    นายสกนธ์ วรัญญูวัฒนา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ กล่าวในพิธีเปิดงานแสดงสินค้ายานยนต์ ชิ้นส่วน อะไหล่ยานยนต์ และอุปกรณ์ตกแต่ง 2561 ในวันนี้ (วันที่ 5 เมษายน 2561)  ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ว่า “เป็นที่ทราบกันดีว่าประเทศไทยเป็นหนึ่งในผู้นำด้านการผลิตยานยนต์ของภูมิภาคอาเซียนพร้อมๆ กับความมีชื่อเสียงในด้านความชำนาญในการผลิตและด้านคุณภาพที่ได้มาตรฐานระดับสากลของอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์ ตลาดอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ของไทยถือว่ามีบทบาทสำคัญอย่างมาก ประเทศไทยมีการผลิตรถยนต์มากเป็นอันดับที่ 12 ของโลกในปัจจุบัน รวมทั้งเป็นผู้นำและศูนย์กลางอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ในอาเซียน สำหรับการส่งออกสินค้ายานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ในปี 2560 มีมูลค่า 34,334.07 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มสูงขึ้นจากปี 2559 ร้อยละ 5.83 คิดเป็นมูลค่าประมาณร้อยละ 5.8 ของ GDP ของประเทศ”
งานแสดงสินค้ายานยนต์ ชิ้นส่วน อะไหล่ยานยนต์ และอุปกรณ์ตกแต่ง หรือ TAPA นับเป็นงานสำคัญที่ช่วยตอกย้ำ ถึงความโดดเด่นของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางสินค้าชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ในเอเชีย ที่กำลังก้าวสู่ระดับโลก นอกจากนั้นยังเป็นเวทีเจรจาการค้าและเปิดตัวสินค้า เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ ๆ ในอุตสาหกรรมนี้ สำหรับงาน TAPA 2018 จะจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “World Auto Parts Sourcing Hub: Innovation Clean for the Future” โดยเน้นถึงการพัฒนาในอนาคตของอุตสาหกรรมยานยนต์ที่มุ่งประสิทธิภาพสูงและมีมลพิษต่ำ โดยเฉพาะยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า อาทิ รถยนต์ไฟฟ้า และรถยนต์ไฮบริด เป็นต้น
 งาน TAPA 2018 จะมีผู้ร่วมแสดงสินค้ากว่า 500 ราย ประกอบด้วย ผู้ผลิต ผู้ส่งออก ตัวแทนจำหน่ายสินค้า ผู้รับช่วงการผลิต และผู้ประกอบการธุรกิจให้บริการในอุตสาหกรรมยานยนต์ ชิ้นส่วน อะไหล่ยานยนต์ และอุปกรณ์ตกแต่งจากทั่วโลก โดยมีสินค้าหลากหลาย เช่น อะไหล่และชิ้นส่วนยานยนต์ อุปกรณ์ประดับยนต์  รวมทั้งผลิตภัณฑ์และบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
คาดว่าจะมีนักธุรกิจเข้าชมงาน TAPA 2018 กว่า 10,000 ราย ทั้งอาเซียน เอเชียใต้ ออสเตรเลีย แอฟริกา อเมริกาใต้ สหภาพยุโรป ตะวันออกกลาง จีน ญี่ปุ่น ไต้หวัน รัสเซีย และอีกหลายประเทศ สำหรับกิจกรรมที่น่าสนใจภายในงาน จะมีบริษัทรถยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์มาร่วมกันจัดแสดงนิทรรศการและ Product Showcase จากอะไหล่และชิ้นส่วนยานยนต์ที่ผลิตโดยเทคโนโลยีที่ทันสมัย นอกจากนี้ยังมีการสัมมนาที่น่าสนใจเกี่ยวกับยานยนต์ในอนาคตและการพัฒนาชิ้นส่วนยานยนต์ไทย อาทิ “Auto Parts Industry in Eastern Economic Corridor: EEC”, “EV Research Trend”, “Industry Talk: The Perspective in Clean Energy Trend”, “Key Concern in EV Market in Business Perspective” และ “Voice of Green Consumer” รวมทั้งยังมีการแข่งขันทักษะมาตรวิทยาด้านมิติระดับมหาวิทยาลัย และการจัด Business Matching จับคู่ทางธุรกิจ ระหว่างผู้ผลิตและผู้ซื้อ
 งาน TAPA 2018 จัดขึ้นโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศร่วมกับสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย และสนับสนุนโดย สมาคมผู้ประกอบการชิ้นส่วนยานยนต์และอะไหล่ทดแทนไทย สมาคมผู้ค้าอะไหล่วรจักร สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์ ระหว่างวันที่ 5-8 เมษายน 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา เจรจาธุรกิจ วันที่ 5-7 เมษายน 2561 และจะเปิดให้ประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสเข้าชมและเลือกซื้อสินค้าวันที่ 8 เมษายน 2561

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.ditp.go.th, www.tapafair.com หรือโทรสายตรงการค้าระหว่างประเทศ 1169

ความคิดเห็น