ททท. เชิญชาวไทยร่วมงาน “เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์: Amazing Songkran 2018” ใน 13 พื้นที่หลักและ 5 พื้นที่ศักยภาพทั่วไทย พร้อมเชิญชวนนักท่องเที่ยว “กลับบ้าน แต่งไทยไปเล่นสงกรานต์”

     วันที่4 เมษายน 2561 ณ อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) นายไกรสร กองฉลาด
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายธัชชัย ศรีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร นายวิทูรัช ศรีนาม
ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
นายประสงค์ คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี และ นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ ททท. ร่วมกันแถลงข่าวเทศกาล “เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ : Amazing Songkran 2018” ซึ่งจัดขึ้นเพื่อสืบสานประเพณีสงกรานต์อันเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทย และเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าให้คงอยู่ต่อไป โดย ททท. ได้นำอัตลักษณ์ของวิถีไทยดังกล่าวมาเสริมสร้างให้มีความโดดเด่น เพื่อส่งเสริมให้เป็นการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน และสามารถสร้างรายได้ ลดความเหลื่อมล้ำในเศรษฐกิจฐานรากได้ในที่สุด
           นายยุทธศักดิ์ สุภสร กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลเย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์นี้ ททท. ได้ส่งเสริมการจัดงานในพื้นที่ต่างๆ กระจายไปทั่วประเทศ อีกทั้งยังรณรงค์ให้คนไทยได้เห็นความสำคัญและตระหนักถึงการได้ใช้เวลากับครอบครัว พร้อมทั้งสร้างกระแสการแต่งกายด้วยชุดไทยเข้าร่วมกิจกรรมทางประเพณีอันเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นในแนวคิด “กลับบ้าน แต่งไทยไปเล่นสงกรานต์” ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความเป็นไทยที่น่าภาคภูมิใจ โดยกำหนดจัดงานเฉลิมฉลองเทศกาลสงกรานต์ขึ้นในจังหวัดเมืองรอง 5 จังหวัด ทุกภูมิภาค หรือ “เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ : Amazing Songkran 2018” ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากจังหวัดต่างๆ ได้แก่ จังหวัดกาฬสินธุ์  จังหวัดกำแพงเพชร  จังหวัดจันทบุรี จังหวัดนครศรีธรรมราช และ จังหวัดสิงห์บุรี
         นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า จังหวัดกาฬสินธุ์จัดงาน “สงกรานต์
ดีโน่สินธุ์ ถิ่นคนน่ารัก” บนแนวคิดสงกรานต์รักษ์สิ่งแวดล้อม “น้ำมีวันหมด ใช้ทุกหยด อย่างรู้ค่า-ซิด แทน สาด” ระหว่างวันที่ 12 - 15 เมษายน 2561 ณ ลานวัฒนธรรม วัดสว่างคงคา อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมชมขบวนแห่และสรงน้ำหลวงพ่อองค์ดำ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง จากวัดกลางพระอารามหลวง และร่วมเล่นน้ำกับไดโนเสาร์ พร้อมทั้งชมการเปิดตัวศิลปินลูกหลานชาวกาฬสินธุ์ “วงแพรวา จีจี้” ที่จะช่วยสร้างสีสันให้กับงานสงกรานต์ในปีนี้
            นายธัชชัย ศรีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวว่า จังหวัดกำแพงเพชร จัดงาน “สงกรานต์มงคล ก่อพระทรายน้ำไหล ยิ่งใหญ่พวงมโหตร” ระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน 2561 ณ ถนนริมแม่น้ำปิงเชื่อมโยงถึงเกาะกลางแม่น้ำปิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร เชิญชวนนักท่องเที่ยวลอดซุ้มน้ำมนต์ความยาวกว่า 100 เมตร ร่วมชมความงดงามของพวงมโหตรที่ใช้ตกแต่งสะพานข้ามสู่เกาะกลาง เพื่อเชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมก่อเจดีย์ทรายสืบสานประเพณีไทย ตลอดทั้งนำเสนอกิจกรรม Plogging เป็นกิจกรรมใหม่ มากจากคำว่า Pick up ผสมกับ Jogging เพื่อให้นักท่องเที่ยววิ่งเก็บขยะ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สร้างความมีส่วนร่วมในการคืนสภาพพื้นที่บริเวณการจัดงานให้กลับมาสะอาดและน่าท่องเที่ยวต่อไป
          ในขณะที่ นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี กล่าวว่า จังหวัดจันทบุรีจัดงาน “มหาสงกรานต์ตะปอน ตำนานแห่เกวียนผ้าพระบาท จันทบุรี” ระหว่างวันที่ 13 - 17 เมษายน 2561ณ บริเวณ วัดตะปอนน้อย วันตะปอนใหญ่และวัดเกวียนหัก อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ร่วมชมพิธีโบราณการสวดและขบวนแห่เกวียนผ้าพระบาทที่สวยงาม เชิญร่วมกิจกรรมชักกะเย่อเกวียนผ้าพระบาทที่สนุกสนาน ร่วมก่อพระเจดีย์ทราย 2561 กอง ชื่นชมกับวิถีท้องถิ่นโดยการชิมอาหาร “ร้อยรส-พันอย่าง” และการแสดงแสง เสียง ตามรอยเสด็จสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่มีตำนานอันประทับใจ เพื่อร่วมสืบสานความงดงามในช่วงเทศกาลสงกรานต์
     สำหรับจังหวัดนครศรีธรรมราช นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า ได้เตรียมจัดงาน “เทศกาลมหาสงกรานต์ แห่นางดานเมืองนครศรีธรรมราช” ระหว่างวันที่ 11 - 15 เมษายน 2561 ณ บริเวณถนนราชดำเนิน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ชมความงดงาม ตระการตาของแสง เสียง ในขบวนแห่นางดาน ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของพิธีโล้ชิงช้า ร่วมพิธีบวงสรวงและพิธีอัญเชิญพระอิศวร ตลอดทั้งร่วมชมความงดงามของการรำเสนง (รำ สะ เหนง) ซึ่งเป็นการฟ้อนรำที่หาโอกาสชมได้ยาก และมีเฉพาะที่นครศรีธรรมราชที่เดียวเท่านั้น พร้อมเสริมสิริมงคลในพิธีปลุกเสกน้ำพระพุทธมนต์ จากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ 6 แหล่ง
        นายประสงค์ คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ได้เชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วม “นุ่งโจง ห่มสไบ เล่นน้ำแบบไทยๆ ณ สิงห์บุรี” ระหว่างวันที่ 12 - 15 เมษายน 2561 ณ วัดโพธิ์เก้าต้น อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ชมขบวนหลวงพ่อโตโคตะมะและหลวงปู่ธรรมโชติ ร่วมพิธีตักน้ำและปลุกเสกน้ำทิพย์ ซึ่งถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านระจันเคารพนับถือ  โดยชาวบ้านจะแต่งกายแบบบ้านระจัน ใช้ภาษาพูด และกิจกรรมรูปแบบประเพณีแบบโบราณ เล่นน้ำสงกรานต์โดยใช้กะลา เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงาม และสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยว  ซึ่งกิจกรรมต่างๆ สอดแทรกเรื่องความศรัทธา ความสามัคคี ความรักชาติและเต็มไปด้วยความเป็นสิริมงคลด้วยในเวลาเดียวกันอีกทั้งยังมีการแสดงแสงเสียงชุด“น้ำทิพย์ศักดิ์สิทธิ์ในตำนานสู่มหาสงกรานต์บ้านระจัน”อีกด้วย
     นายยุทธศักดิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากพื้นที่เมืองรองทั้ง 5 เมืองแล้ว ททท.ได้สนับสนุนการจัดกิจกรรมสงกรานต์วิถีไทยในกรุงเทพมหานครและ 12 พื้นที่ทั่วประเทศ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำปาง จังหวัดสุโขทัย จังหวัดขอนแก่น จังหวัดนครพนม จังหวัดหนองคาย จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดชลบุรี จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสงขลา (หาดใหญ่) และจังหวัดภูเก็ต ซึ่งแต่ละพื้นที่มีการจัดงานที่มีเอกลักษณ์แตกต่างกันๆ ได้แก่​
1.​งานสงกรานต์ในพื้นที่กรุงเทพฯ
​ เทศกาลมหาสงกรานต์กรุงเทพมหานคร ประจำปีพุทธศักราช 2561
วันที่12 - 15 เมษายน 2561
  สถานที่ มณฑป สวนลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

​ งาน “ประเพณีสงกรานต์วิสุทธิกษัตริย์” ปีที่ 77 พุทธศักราช 2561
วันที่ 12-13 เมษายน 2561
  สถานที่ บริเวณถนนวิสุทธิกษัตริย์ ใต้สะพานพระราม 8 ฝั่งพระนคร กรุงเทพฯ

2. ​สงกรานต์พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
วันที่ 20 – 22 เมษายน 2561
  สถานที่ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

3. ​งานประเพณีเย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์สุโขทัย ประจำปี 2561 จังหวัดสุโขทัย
​งานประเพณีแห่ช้างบวชนาคไทยพวน บ้านหาดเสี้ยว
วันที่ 7 เมษายน 2561
  สถานที่ วัดหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
 ​งานประเพณีสรงน้ำโอยทาน สงกรานต์ศรีสัชนาลัย

วันที่ 8 – 12 เมษายน 2561
  สถานที่ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระยาลิไท และอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย  
อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
​ งานประเพณีสงกรานต์ และ เทศกาลอาหารเมืองสวรรคโลก

วันที่ 13 - 15 เมษายน  2561
  สถานที่ บริเวณสวนสุขภาพอำเภอสวรรคโลก
   ​ งานย้อนอดีตมหาสงกรานต์กรุงสุโขทัย

วันที่ 12-14 เมษายน  2561​
  สถานที่ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย อ.เมือง จังหวัดสุโขทัย
 งานประเพณีสงกรานต์เสื้อลายดอก ถนนข้าวตอกสุโขทัย

วันที่ 12 - 15 เมษายน  2561
  สถานที่ บริเวณเมืองสุโขทัยและสวนสาธารณะสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
​ มหาสงกรานต์ กรุงสุโขทัย ร้อยดวงใจ สรงน้ำพระอจนะ

วันที่13 - 16 เมษายน  2561​
  สถานที่ บริเวณวัดศรีชุม อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
  งานประเพณีแห่น้ำขึ้นโฮง สรงน้ำเจ้าหมื่นด้ง

วันที่ 17 - 19 เมษายน  2561
  สถานที่ บริเวณอนุสาวรีย์เจ้าหมื่นด้ง ตำบลบ้านตึก อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

4. ​งานประเพณีสงกรานต์ ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ ประจำปี 2561 จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 12 - 15 เมษายน 2561
  สถานที่ บริเวณลานนุสาวรีย์สามกษัตริย์/ข่วงท่าแพ/วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร จังหวัดเชียงใหม่

 5. ​งานสลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมือง ประจำปี 2561 จังหวัดลำปาง
วันที่ 9 – 13 เมษายน 2561
  สถานที่ บริเวณข่วงนคร สวนสาธารณะเขลางค์นคร ถนนท่าคราวน้อย และหน้าร้านเยื้อนสยาม สามแยกเก๊าจาว จังหวัดลำปาง

6. ​เทศกาลสงกรานต์นครพนม รื่นรมย์บุญปีใหม่ไทย-ลาว ปี 2561 จังหวัดนครพนม
วันที่13 - 15 เมษายน 2561
  สถานที่ บริเวณลานพนมนาคา ถนนสุนทรวิจิตร อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

7. ​สงกรานต์กรุงเก่า ปี 2561 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
​สงกรานต์กรุงเก่าเล่นน้ำกับช้าง
วันที่13 - 15 เมษายน 2561
  สถานที่ ถนนศรีสรรเพชญ์ หน้าอาคารเรือนไทย สำนักงาน ททท.พระนครศรีอยุธยา
   ประเพณีสงกรานต์ชาวรามัญวัดทองบ่อ “แห่หงส์ธงตะขาบ” ประจำปี 2561

วันที่13 - 15 เมษายน 2561
  สถานที่ วัดทองบ่อ  ตำบลบ้านกรด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  สรงน้ำพระ อยุธยามหามงคล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 13 - 15 เมษายน 2561
  สถานที่ ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา​
​สงกรานต์กรุงศรีอยุธยา 2561

วันที่13-15 เมษายน 2561
  สถานที่ ลานวัดพระราม หรือคุ้มขุนแผน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

8.  ​เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ สุพรรณบุรี ประจำปี  2561 จังหวัดสุพรรณบุรี
วันที่13 - 14 เมษายน 2561
  สถานที่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี  

9. ​ประเพณีมหาสงกรานต์อีสานหนองคาย ประจำปี 2561 จังหวัดหนองคาย
วันที่13 - 15 เมษายน 2561
  สถานที่ บริเวณถนนเจนจบ ลานน้ำพุพญานาค ถนนประจักษ์ศิลปาคม และวัดโพธิ์ชัย    
(พระอารามหลวง) อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

10.​ประเพณีก่อพระทราย วันไหลบางแสน จังหวัดชลบุรี
วันที่16 - 17 เมษายน 2561
  สถานที่ หาดบางแสน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

11.​ประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูน-เสียงแคนและถนนข้าวเหนียว ปี 2561 จังหวัดขอนแก่น
วันที่ 8 - 15 เมษายน 2561
  สถานที่ บริเวณบึงแก่นนคร และถนนศรีจันทร์ (ถนนข้าวเหนียว) อำเภอเมือง​จังหวัดขอนแก่น

12.​พื้นที่จังหวัดภูเก็ต
 ​ Songkran on the Beach
วันที่ 11-13 เมษายน 2561
  สถานที่บริเวณหาดป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
​ สงกรานต์โนแอล (Songkran No L) จังหวัดภูเก็ต 2561

วันที่13 เมษายน 2561
  สถานที่ศูนย์การค้าไลม์ไลท์อเวนิวภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

13.​ประเพณีสงกรานต์ และมิดไนท์สงกรานต์ ประจำปี 2561 จังหวัดสงขลา
วันที่12 - 15 เมษายน 2561
  สถานที่ บริเวณถนนนิพัทธ์อุทิศ 3 ถนนเสน่หานุสรณ์ แยกธรรมนูญวิถี
และวัดมหัตตมังคลาราม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ทั้งนี้ ททท. คาดการณ์ว่าในช่วงเทศกาลเย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์นี้ (12 – 16 เมษายน 2561) นักท่องเที่ยวชาวไทยจะมีการเดินทางท่องเที่ยวทั้งสิ้น ประมาณ 3 ล้าน คน/ครั้ง เพิ่มขึ้นร้อยละ 12 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวกว่า 1 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 15  อันเกิดจากปัจจัยสนับสนุน 3 ประการหลัก ได้แก่ การประกาศวันหยุดเพิ่มเติมของคณะรัฐมนตรี คือวันที่ 12 เมษายน 2561 รวมวันหยุด 5 วันต่อเนื่อง มาตรการลดหย่อนภาษีสนับสนุนการท่องเที่ยว 55 เมืองรอง และ ททท. กระตุ้นการเดินทางไปยัง 55 เมืองรองอย่างเต็มที่ ในขณะที่สถานการณ์นักท่องเที่ยวต่างชาติ คาดว่า จะมีการเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประมาณ 530,000 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 13 สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวกว่า 9,378 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 21 โดยท

ความคิดเห็น