จังหวัดตราด กำหนดจัดงาน "เทศกาลผลไม้ภาคตะวันออก" ครั้งที่1

        จังหวัดตราด กำหนดจัดงาน "เทศกาลผลไม้ภาคตะวันออก"  3 ครั้ง ใน 3 จังหวัด หวังผลักดันภาคตะวันออกให้เป็นศูนย์ผลไม้เมืองร้อนแห่งเอเซีย
      นายประธาน  สุรกิจบวร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด พร้อมด้วยนายวิโรจน์ พิเภก พาณิชย์จังหวัดตราด ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตามโครงการพัฒนาภาคตะวันออกให้เป็นศูนย์ผลไม้เมืองร้อนแห่งเอเซีย ภายใต้งาน "เทศกาลผลไม้ภาคตะวันออก"  ซึ่งจังหวัดตราด โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตราดกำหนดจัดขึ้นใน 3 พื้นที่  ได้แก่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  อุบลราชธานี และ ตราด
           สำหรับการจัดงาน "เทศกาลผลไม้ภาคตะวันออก" เป็นหนึ่งในกิจกรรมสร้าง และขยายโอกาสทางการตลาด ตามโครงการยกระดับศักยภาพการบริหารจัดการและการตลาดผลไม้ภาคตะวันออก ที่มุ่งเพิ่มช่องทางการตลาด เชื่อมโยงสู่การค้า โดยเฉพาะการสร้างชื่อเสียง ภาพลักษณ์ผลไม้ภาคตะวันออก ให้เป็นที่รู้จักในจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวของประเทศ โดยจะมีเกษตรกร ผู้ประกอบการสินค้าเกษตร เกษตรแปรรูป กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และสหกรณ์การเกษตร จาก 9 จังหวัดภาคตะวันออก นำผลผลิตร่วมแสดงในงานดังกล่าว
           โดยการจัดโครงการนี้จะมีขึ้น 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 – 7 พฤษภาคม 2561 ณ ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 25 – 31 พฤษภาคม 2561 ณ ศาลากลางหลังเก่า จังหวัดอุบลราชธานี และครั้งที่ 3 ณ ลานบิน ฝูงบิน 207 จังหวัดตราด

    จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมชม ชิม ช้อป ในงาน "เทศกาลผลไม้ภาคตะวันออก"  ทั้ง 3 จังหวัด แล้วท่านจะหลงรักผลไม้ภาคตะวันออก ที่มีรสชาติเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว แล้วพบกันในงานที่เต็มอิ่มกับทุกรสชาติ
ขอบคุณข้อมูล  :  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด

ความคิดเห็น