“งานสมโภชพระบรมธาตุเจดีย์” ประจำปี 2561 ณ วัดพระบรมธาตุวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท

   
    การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานลพบุรี ขอเชิญร่วม “งานสมโภชพระบรมธาตุเจดีย์” ประจำปี 2561  ระหว่างวันที่ 26 – 27 พฤษภาคม 2561 ณ วัดพระบรมธาตุวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท
นายอรรถพล วรรณกิจ  ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานลพบุรี กล่าวว่า “วัดพระบรมธาตุวรวิหาร” เป็นพระอารามหลวง ชั้นโท และเป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองชัยนาทมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น ภายในวัดมีสถาปัตยกรรม ศิลปะสมัยอยุธยาที่สำคัญมากมาย อาทิ วิหารโบราณ แผ่นศิลาจารึก พระอุโบสถเก่าแก่ที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปปางมารวิชัยองค์ใหญ่ พุทธลักษณะเฉพาะแบบสรรคบุรี และพระบรมธาตุเจดีย์รูปแบบสถาปัตยกรรมอู่ทอง ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า ซึ่งเป็นที่เคารพศรัทธาของประชาชนชาวจังหวัดชัยนาท โดยในวันเพ็ญเดือน 6 ของทุกๆ ปี จะมีการจัดงานสมโภชพระบรมธาตุเจดีย์ และมีประชาชนจำนวนมากจากทั่วทุกสารทิศ พากันหลั่งไหลเดินทางมากราบนมัสการพระบรมธาตุเจดีย์ พร้อมเที่ยวชมงานวัดอย่างไม่ขาดสาย
     สำหรับในปีนี้ ทางวัดพระบรมธาตุวรวิหาร นำโดย พระสุธีวราภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดชัยนาท และเจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุ -วรวิหาร ร่วมกับ ททท.สำนักงานลพบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนดจัด “งานสมโภชพระบรมธาตุเจดีย์” ประจำปี 2561 ขึ้นในระหว่างวันที่ 26 – 27 พฤษภาคม 2561 ณ วัดพระบรมธาตุวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณ และเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไป ได้มีโอกาสมากราบนมัสการพระบรมธาตุเจดีย์ ตลอดจนเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดชัยนาท ทั้งนี้ ภายในงานได้จัดให้มีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ ร่วมพิธีเวียนเทียน และห่มผ้าพระบรมธาตุ, ร่วมงานฉลองเปรียญธรรม 9, ชมการแสดงแสง สี เสียง, การแสดงโขน, การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน, การแสดงละครลิง, สนุกสนาน รื่นเริงไปกับการรำวงย้อนยุค, ชมประกวดรถบุปผชาติ จากผู้แทนหน่วยงานและชุมชนท้องถิ่น, การประกวดพานบายศรี, พร้อมช้อปปิ้งสินค้า OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชน และของดีจังหวัดชัยนาท เป็นต้น
    นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวยังสามารถแวะเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยงที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงพื้นที่จัดงานฯ อาทิ นมัสการหลวงพ่อธรรมจักร พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองชัยนาท ณ วัดธรรมามูลวรวิหาร, นมัสการหลวงปู่ศุข อดีตพระเกจิอาจารย์ ที่ชาวชัยนาทให้ความเคารพเลื่อมใส ณ วัดปากคลองมะขามเฒ่า, เที่ยวชมศูนย์อนุรักษ์นก ซึ่งมีกรงนกขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชียพร้อมช้อปปิ้งสินค้า OTOP ณ สวนนกชัยนาท เป็นต้น
   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  วัดพระบรมธาตุวรวิหาร โทร. 095 - 8812278 และ ททท.สำนักงานลพบุรี โทร.036 – 770096 - 7 ได้ทุกวันเวลา 08.30 - 16.30 น. หรือ www.tat7.com และ Facebook Fanpage  : Tat Lopburi https://www.facebook.com/pages/Tat-Lopburi/180924715311196

ความคิดเห็น