ททท.ลพบุรีแถลงข่าว“งานสมโภชพระบรมธาตุเจดีย์”ประจำปี 2561และทอดผ้าป่ามหากุศลสร้างพระนอนบรมสุข จ.ชัยนาท

   นายอรรถพล วรรณกิจ ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานลพบุรี กล่าวว่า“วัดพระบรมธาตุวรวิหาร” เป็นพระอารามหลวง ชั้นโท ชนิดวรวิหารและเป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองชัยนาทมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้นภายในวัดมีสถาปัตยกรรม ศิลปะสมัยอยุธยาที่สำคัญมากมาย อาทิ วิหารโบราณแผ่นศิลาจารึก พระอุโบสถเก่าแก่ที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปปางมารวิชัยองค์ใหญ่พุทธลักษณะเฉพาะแบบสรรคบุรี และพระบรมธาตุเจดีย์รูปแบบสถาปัตยกรรมอู่ทองภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า

   ซึ่งเป็นที่เคารพศรัทธาของประชาชนชาวจังหวัดชัยนาท โดยในวันเพ็ญเดือน 6 ของทุกๆ ปีจะมีการจัดงานสมโภชพระบรมธาตุเจดีย์ และมีประชาชนจำนวนมากจากทั่วทุกสารทิศพากันหลั่งไหลเดินทางมากราบนมัสการพระบรมธาตุเจดีย์พร้อมเที่ยวชมงานวัดอย่างไม่ขาดสาย

   สำหรับในปีนี้ ทางวัดพระบรมธาตุวรวิหาร นำโดย พระสุธีวราภรณ์เจ้าคณะจังหวัดชัยนาท และเจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุ -วรวิหาร ร่วมกับททท.สำนักงานลพบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

   กำหนดจัด “งานสมโภชพระบรมธาตุเจดีย์”ประจำปี 2561และทอดผ้าป่ามหากุศลสร้างพระนอนบรมสุข ขึ้นในระหว่างวันที่ 26 – 27 พฤษภาคม 2561ณ วัดพระบรมธาตุวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณและเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไป ได้มีโอกาสมากราบนมัสการพระบรมธาตุเจดีย์ตลอดจนเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดชัยนาท ทั้งนี้ภายในงานได้จัดให้มีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ พิธีห่มผ้าพระบรมธาตุเจดีย์, พิธีเวียนเทียน,ขบวนรถแห่พระธาตุจำลอง, ขบวนรถแห่ พระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 4 รัชกาลที่ 5
รัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10, ขบวนแห่ผ้าห่มองค์พระธาตุเจดีย์,การแสดงดนตรีไทยประยุกต์, การแสดงนาฎศิลป์ไทย, การจำหน่ายสินค้า OTOPผลิตภัณฑ์ชุมชน และของดีจังหวัดชัยนาท เป็นต้น
   นอกจากนี้นักท่องเที่ยวยังสามารถแวะเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยงที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงพื้นที่จัดงานฯ อาทิ โรงพักเก่าร.ศ120 สรรพยา,นมัสการหลวงพ่อธรรมจักร พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองชัยนาท ณวัดธรรมามูลวรวิหาร,บ่อน้ำมนต์ในโบสถ์“วัดพระบรมธาตุวรวิหาร”
     นมัสการหลวงปู่ศุข อดีตพระเกจิอาจารย์ที่ชาวชัยนาทให้ความเคารพเลื่อมใส ณ วัดปากคลองมะขามเฒ่า

 
   

  ล่องเรือชมบรรยากาศริมน้ำเจ้าพระยา,เที่ยวชมศูนย์อนุรักษ์นกซึ่งมีกรงนกขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชีย
พร้อมช้อปปิ้งสินค้า OTOP ณ สวนนกชัยนาท เป็นต้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ วัดพระบรมธาตุวรวิหาร โทร. 095 - 8812278
และ ททท.สำนักงานลพบุรี
โทร.036 – 770096 - 7 ได้ทุกวันเวลา 08.30 - 16.30 น. หรือ www.tat7.com และ
Facebook Fanpage : Tat Lopburi https://www.facebook.com/pages/Tat-
Lopburi/180924715311196

ความคิดเห็น