ททท. ดันแคมเปญ “วันธรรมดาน่าเที่ยว” กระตุ้นตลาดเที่ยววันธรรมดา หนุนยอดรายได้ 1 ล้านล้านบาท

   การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เดินหน้าโครงการ “วันธรรมดาน่าเที่ยว” จัดงาน “Consumer Fair วันธรรมดาน่าเที่ยว” ระหว่างวันที่ 10 - 13 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กระตุ้นคนไทยออกไปเที่ยวเพื่อเพิ่มยอดการใช้จ่ายในวันธรรมดา หวังเสริมรายได้ท่องเที่ยวในประเทศ 1 ล้านล้านบาท พร้อมจำนวนนักท่องเที่ยวไทย 160 ล้านคนต่อครั้งในปี 2561 เน้นกลุ่มวัยทำงาน กลุ่มนักท่องเที่ยวเดินทางเพื่อธุรกิจผสมผสานการพักผ่อน กลุ่มเจ้าของธุรกิจและผู้ประกอบอาชีพอิสระ กลุ่มคู่รัก กลุ่มผู้ชื่นชอบการถ่ายภาพ และกลุ่มผู้สูงวัย
   นายนพดล ภาคพรต รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า ททท. ตอบสนองนโยบายรัฐบาลด้านส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศอย่างจริงจัง ล่าสุด คือ การพัฒนาพื้นที่การท่องเที่ยวใน 55 จังหวัดเมืองรอง โดยมีการจัดแคมเปญต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปสู่เป้าหมายรายได้รวม 3 ล้านล้านบาท ในปี 2561 แบ่งเป็นรายได้ในประเทศ 1 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก   9.5 แสนล้านบาท และจำนวนนักท่องเที่ยวไทย 160 ล้านคนต่อครั้ง (เพิ่มขึ้นจาก 154 ล้านคนต่อครั้ง ในปี 2560
  สำหรับโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวช่วงวันธรรมดา (วันอาทิตย์-พฤหัสบดี) หรือโครงการ        “วันธรรมดาน่าเที่ยว” ซึ่ง ททท. จัดต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2558 นั้น มีเป้าหมายเพื่อลดภาวะการกระจุกตัวของนักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว โดยในปี 2558 สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำรวจพบว่า ช่วงวันธรรมดา (วันอาทิตย์ - พฤหัสบดี) มีจำนวนมากกว่า 200 วัน หรือคิดเป็นร้อยละ 60 ของปี แต่กลับมีนักท่องเที่ยวเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าว เพียงร้อยละ 31 เท่านั้น จึงทำให้เกิดภาวะไม่สมดุลด้านอุปสงค์และอุปทานในการท่องเที่ยวทั้งในช่วงวันธรรมดาและนอกฤดูกาลท่องเที่ยว
   นายนพดล กล่าวอีกว่า โครงการ “วันธรรมดาน่าเที่ยว” ยังช่วยลดความแออัดในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ ทั้งยังประหยัดค่าใช้จ่าย เช่น ค่าโรงแรม ค่าเช่ารถ ตลอดจนค่าตั๋วเครื่องบิน ซึ่งจะทำให้การเดินทางในวันธรรมดาเป็นการท่องเที่ยวที่มีความสุข เพราะจะได้รับประสบการณ์ที่แตกต่างจากวันหยุด ซึ่งถือเป็นช่วงเวลาที่สร้างบรรยากาศแห่งความสุขและความเป็นส่วนตัว
   การจัดงาน “Consumer Fair วันธรรมดาน่าเที่ยว” ระหว่างวันที่ 10 - 13 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ จะมีผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวด้านต่างๆ เช่น โรงแรม ที่พัก ร้านอาหาร สายการบิน สนามกอล์ฟ บริษัทนำเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ     และอื่นๆ ร่วมงานกว่า 350 บูธ พร้อมมอบโปรโมชั่นให้แก่ผู้ร่วมงานเพื่อช่วยกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเกิดการเดินทางและการใช้จ่ายในวันธรรมดามากยิ่งขึ้น
   “ปี 2561 ถือเป็นปีแรก ที่คาดว่าการท่องเที่ยวภายในประเทศ หรือตลาดไทยเที่ยวไทยจะมีมูลค่ารวมถึง 1 ล้านล้านบาท ทั้งยังเป็นการขยายโครงสร้างรายได้ตลาดในประเทศ ให้มีสัดส่วนไม่ต่ำกว่า 33% เพื่อสร้างการเติบโตให้กับธุรกิจท่องเที่ยวของไทยในระยะยาว ให้มีศักยภาพและยั่งยืน ประการสำคัญ ยังเป็นการกระจายความเสี่ยงจากการพึ่งพิงตลาดต่างประเทศ หรือพึ่งพิงตลาดใดตลาดหนึ่งมากเกินไป รวมทั้งต่อยอดแคมเปญสื่อสารในประเทศ “ไทยเท่” รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ ททท. กล่าวเสริม
 
            สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.1672 และ www.weekdayspecialthailand.com

ความคิดเห็น