ตื่นรู้!!! จับถูกออนไลน์....ขายสินค้าอย่างไรไม่ผิดกฎหมาย

     จากกระแสของสื่อออนไลน์ และสื่อ Social Media ที่กำลังมาแรงในขณะนี้ และนับวันนั้นจะยิ่งรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ สิ่งสำคัญที่สุด คือการรับมือกับมันอย่างชาญฉลาดและรับมือด้วยความรวดเร็ว เพื่อให้ทันกับการแพร่กระจายของข่าวสารที่เป็นไปอย่างรวดเร็วเช่นกัน
        นางสาวกฤษอนงค์  สุวรรณวงศ์  นายกสมาคมสภาวิชาชีพนักธุรกิจเครือข่ายขายตรงและตลาดแบบตรง เป็นประธานในการจัดงานสัมมนาในหัวข้อ  ตื่นรู้!!!   จับถูกออนไลน์....ขายสินค้าอย่างไรไม่ผิดกฎหมาย
     เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2561 ณ  พุทธวิชชาลัย ห้องประชุม 1 สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ชั้น 2  โดยได้เชิญหน่วยงานภาครัฐเพื่อมาให้ความรู้เกี่ยวกับการขายออนไลน์อย่างไรไม่ผิดกฎหมาย อาทิ เช่น
1. คุณวิธิเนศวร์  เนียมมีศรี  กองกฎหมายและคดี สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)
2. คุณวิษณุ  เชื้อพันธุ์  รักษาการหัวหน้ากลุ่มกฎหมายอาหารและยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
3. คุณจเร  คงทอง  นิติกรชำนาญการพิเศษ กองกฎหมาย กรมสรรพากร
4. คุณพรพรรณี  ปิ่นโกศินทร์  นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
5. คุณนาคาญ์  ทวิชาวัฒน์ ประธานสมาคมอุตสาหกรรมขายตรงไทย และสมาพันธ์สุขภาพและความงาม
 6. พ.ต.อ.ดร.นิติพัฒน์  วุฒิบุญยสิทธิ์ ผู้กำกับสอบสวนกองบังคับกองปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
        วัตถุประสงค์การจัดงานสัมมนาครั้งนี้  เพื่อเป็นศูนย์กลางการให้ความรู้เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจขายตรง และตลาดแบบตรง รวมถึงการส่งเสริมสนับสนุนให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย กฎระเบียบให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจ รวมถึงบุคคล หรือประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้  โดยเฉพาะการใช้ช่องทางการโฆษณาขายสินค้าผ่านระบบออนไลน์ที่หลากหลายการขายสินค้าออนไลน์ และการซื้อสินค้าออนไลน์ต้องมีข้อควรระวังในการซื้อและการขายอย่างไร
    สมาคมสภาวิชาชีพนักธุรกิจเครือข่ายขายตรงและตลาดแบบตรง คาดหวังในการจัดสัมมนาในครั้งนี้ คือ ประชาชนได้ตื่นรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการขายสินค้า และการบริโภคสินค้าได้มากขึ้น
       แต่การซื้อขายทุกอย่างไม่ว่าจะผ่านช่องทางใดย่อมมีกฎเกณฑ์ ข้อควรรู้ที่ทั้งผู้ขาย และผู้บริโภค ต้องทำความเข้าใจร่วมกันเพื่อความถูกต้องที่ผ่านมาเสียงสะท้อน การตอบรับผู้บริโภคบอกได้ว่าสินค้าไหนดีและไม่ดี เมื่อมีการหลอกลวงสรรพคุณเกินจริง สร้างแรงจูงใจจากรายได้ใช้ของมีค่าราคาสูงเพื่อชวนขายตรง เมื่อลูกค้าตกเป็นเหยื่อ ทำให้เจ้าหน้าที่ ดำเนินการจับปรับจริง ผู้ขายทำผิดย่อมได้รับโทษชัดเจน เมื่อเป็นข่าว ส่งผลกระทบต่อร้านค้าออนไลน์อื่นๆเสียความน่าเชื่อถือไปด้วย และสร้างความหวาดกลัว และระแวงให้ผู้บริโภคมากขึ้น  คนซื้อไม่ได้ต้องการเพียงสินค้าสวยงาม ราคาถูก แต่ต้องมี คุณภาพ ผ่านการตรวจสอบรับรองอย่างถูกต้อง เมื่อคุณอยากจะมีร้านออนไลน์ที่น่าเชื่อถือ จึงจำเป็นต้อง ตื่นรู้  จับถูกออนไลน์ ขายสินค้าอย่างไร ไม่ผิดกฎหมาย
                        จงมาตื่นรู้ !!!   การจับถูกเพื่อสร้างสรรค์สังคม พลังบวกต่อไป

ความคิดเห็น