อุตรดิตถ์ โชว์ผ้าทอมือ สืบสานภูมิปัญญา เสน่ห์ผืนผ้าไทย

       จังหวัดอุตรดิตถ์ นำผ้าทอมือนับร้อยผืน มูลค่านับล้านบาท จัดนิทรรศการโชว์ความสวยงาม ในงาน
“เสน่ห์สตรี เสน่ห์ผืนผ้า ภูมิปัญญาอุตรดิตถ์” พร้อมเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนา ผ้าทอจังหวัดอุตรดิตถ์
       วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ณ พิพิธภัณฑ์ผ้าซิ่นตีนจก ไท-ยวน อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ นายเสฐียรพงศ์ มากศิริ  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดงาน “เสน่ห์สตรี เสน่ห์ผืนผ้า ภูมิปัญญาอุตรดิตถ์” จัดโดยคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาผ้าทออุตรดิตถ์ และเพื่อให้สตรีมีบทบาทในการค้นหา อนุรักษ์สืบทอดภูมิปัญญา และเผยแพร่ผ้าทออุตรดิตถ์ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับของคนทั้งประเทศ ภายในงานรวบรวมผ้าทอที่มีความงดงามเป็น เอกลักษณ์ ฝีมือดี จาก 9 อำเภอ ของจังหวัดอุตรดิตถ์ มูลค่านับล้านบาท มาจัดนิทรรศการโชว์ความสวยงาม ภูมิปัญญาที่โดดเด่นของผ้าทออุตรดิตถ์ และมีการจัดเสวนา หัวข้อ  “ผ้าอุตรดิตถ์จะอยู่ในใจคนไทยทั้งประเทศ” โดยมีผู้เข้าร่วมเสวนา ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์, ดร.เนตรปรียา มุกสิกไชย ชุมไชโย (ครูเคท) คอลัมน์นิสต์ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ, ดร.อังกาบ บุญสูง อาจารย์ด้านเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, นายจงจรูญ มโนคำ ศิลปิน OTOP
      นายเสฐียรพงศ์ มากศิริ  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์  กล่าวเพิ่มเติมว่า ผ้าทออุตรดิตถ์ มีลวดลายสวยงามเป็นเอกลักษณ์ ที่สะท้อนถึงความงดงามทางวัฒนธรรม วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนอุตรดิตถ์ในแต่ละช่วงเวลา นับเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีค่า สืบต่อให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ คาดหวังว่าผ้าทออุตรดิตถ์จะเป็นที่รู้จักและยอมรับของคนทั้งประเทศ
    นายทรงพล วิชัยขัทคะ พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวถึง การส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านผ้าทอจังหวัดอุตรดิตถ์โดยจะนำไปเชื่อมโยงกับการพัฒนาสินค้าตามโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) และการท่องเที่ยวชุมชน OTOP นวัตวิถี เพื่อเป็นการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่
      การจัดงาน “เสน่ห์สตรี เสน่ห์ผืนผ้า ภูมิปัญญาอุตรดิตถ์” และการเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในครั้งนี้จะเป็นกรอบทิศทางการพัฒนาผ้าทอของอุตรดิตถ์ โดยคนอุตรดิตถ์ได้มีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นช่วยกันกำหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาผ้าจังหวัดอุตรดิตถ์ ต่อไปในอนาคต
.

ความคิดเห็น