31 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2561 จังหวัดสระแก้ว เชิญร่วมงานแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดินไทย - กัมพูชา

     24 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมเดอะเวโล อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว นายภูสิต สมจิตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วย นายประทีป ผลเกตุ พัฒนาการจังหวัดสระแก้ว และ นางสาวจันทร์เพ็ญ สอนสมสุข พาณิชย์จังหวัดสระแก้ว ร่วมแถลงข่าวการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดินไทย - กัมพูชา โดยได้กำหนดการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดินไทย - กัมพูชา ขึ้นระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2561 รวม 4 วัน ภายในงานจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ประกอบด้วย ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ของจังหวัดสระแก้ว 80 บูท ผู้ประกอบการ OTOP จากประเทศกัมพูชา 10 บูท และ OTOP trader 10 บูท รวมทั้งสิ้น 100 บูท  ณ บริเวณถนนหน้าลานสยามมินทร์ เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ตลอดจนมีกิจกรรมส่งเสริมการขายมากมาย เช่น การแสดงมินิคอนเสิร์ต การแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้าน และสินค้านาทีทองตลอด 4 วัน ให้ผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมกิจกรรมครั้งนี้
นายภูสิต สมจิตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว
นายประทีป ผลเกตุ พัฒนาการจังหวัดสระแก้ว
นางสาวจันทร์เพ็ญ สอนสมสุข พาณิชย์จังหวัดสระแก้ว
     ขอเชิญชวนประชาชนให้พื้นที่จังหวัดสระแก้ว และจังหวัดใกล้เคียง ช้อป ชม ชิมงานแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดินไทย – กัมพูชา ในวันที่ 31 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2561 ณ บริเวณถนนหน้าลานสยามมินทร์ เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เพื่อสนับสนุนสินค้า OTOP และการท่องเที่ยวของจังหวัดสระแก้ว และส่งเสริมความสัมพันธ์ด้านการค้าและความร่วมมือระหว่างประเทศ

ความคิดเห็น