กทม.ชวน “รักษ์โลก ลดพลาสติก วันสิ่งแวดล้อมโลก”

     วันที่ 21 พ.ค.2561 นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานแถลงข่าวการจัดกิจกรรมรณรงค์วันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day 2018) โดยมีผู้แทนองค์กรสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Environment Programme: UNEP) ร่วมแถลงถึงการสนับสนุนการจัดกิจกรรม ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-7 มิถุนายน 2561 ณ บริเวณโซนอีเดน ชั้น 1 ศูนย์การค้า เซ็นทรัลเวิล์ด เขตปทุมวัน ปีนี้ UNEP ประกาศแนวคิดรณรงค์ภายใต้หัวข้อ “Beat Plastic Pollution” หรือ “รักษ์โลก ลดพลาสติก” ใช้คำขวัญ “ถ้าใช้ซ้ำไม่ได้ ก็ควรเลิกใช้ (If you can’t reuse it, refuse it) กรุงเทพมหานครร่วมกับหน่วยงานภาคี ลงนามความร่วมมือแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกอย่างจริงจัง มีการเสวนา “ขยะ! คิดก่อนทิ้ง ทิ้งแล้วไปไหน” “รักษ์โลก ลดพลาสติก” “เลิกพลาสติก แล้วใช้อะไรแทน” และ 6 กลุ่มเขตร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ในวันที่  27 พฤษภาคม - 4 มิถุนายนนี้
  รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า วันที่ 5  มิถุนายน ของทุกปี องค์การสหประชาชาติ (United Nations: UN) กำหนดให้เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day 2018) ซึ่ง UN ได้จัดตั้งโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ หรือ UNEP ดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมให้ทั่วโลกตระหนัก และร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมซึ่งกรุงเทพมหานครให้ความสำคัญกับปัญหานี้ ซึ่งปัจจุบันมีขยะพลาสติกเกิดขึ้นจำนวนมาก โดยประชากรในกรุงเทพฯ 10 ล้านคน มีการใช้ถุงพลาสติกเฉลี่ย คนละ 8 ใบ / วัน ทุกวันนี้มีขยะพลาสติกมากถึง 80 ล้านใบ / วัน นอกจากการใช้ถุงพลาสติกเป็นปัญหากับสุขภาพโดยตรงที่จะได้รับสารปนเปื้อน ขยะพลาสติกยังส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม บางส่วนถูกทิ้งลงแม่น้ำ ลำคลอง อุดตันท่อระบายน้ำเป็นปัญหาให้เกิดน้ำท่วม เป็นปัญหาในการย่อยสลาย ในการทำลายพลาสติก 1 ชิ้น ใช้เวลา 450 วัน หากใช้เงินในการทำลายด้วยการฝังกลบ 700 บาท/ 1 ตัน เผาทำลาย 1,000 บาท/ 1 ตัน หากเราไม่ตระหนักกับปัญหานี้ ในอนาคตจะเกิดปัญหาสภาพอากาศและมลพิษทำลายชีวิตความเป็นอยู่ของตัวเราทุกคน กรุงเทพมหานครจึงขอความร่วมมือประชาชน สร้างวินัยกับตนเอง “เราเปลี่ยน กรุงเทพฯ เปลี่ยน: We Change, Bangkok Change” เพียงเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวัน ปฏิเสธการรับถุงพลาสติกจากการซื้อสินค้าวันละใบ จะช่วยลดขยะพลาสติกได้หลายล้านใบ และทิ้งลงถังที่กทม.จัให้ ขยะพลาสติกจะลดลง โดย กทม.จะนำไปกำจัดอย่างถูกสุขลักษณะต่อไป

ความคิดเห็น