Miracle of Life ชูเด็กเยาวชน สร้างสรรค์โครงการเพื่อสังคม

     อาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 2561 เวลา 15.00 น. นางนภา เศรษฐกร อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมถอดบทเรียน โครงการพัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ Shift and Share 2561 ตามกรอบแนวคิด “Power+plus…อาสาพลังบวก” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 – 13 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ 104 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี
     นางนภา กล่าวว่า กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) น้อมนำพระดำริทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ซึ่งให้ความสำคัญต่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน มาขับเคลื่อนดำเนินโครงการ “พัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ Shift & Share” ภายใต้โครงการปาฏิหาริย์แห่งชีวิต (Miracle of Life) อย่างต่อเนื่องเป็นเวลาเกือบ 10 ปี โดยบูรณาการกับทุกภาคส่วนในสังคม สนับสนุน และเปิดโอกาสให้เด็กมีพื้นที่สร้างสรรค์และมีพื้นที่ในการแสดงออก ซึ่งในปีนี้โครงการฯมีเป้าหมายดำเนินงานในพื้นที่ 11 จังหวัด ดังนี้ กรุงเทพมหานคร จันทบุรี นครสวรรค์ น่าน พิษณุโลก พัทลุง ระยอง ศรีสะเกษ สตูล สุรินทร์ และอุบลราชธานี มีแกนนำเด็กและเยาวชน ครู ผู้ปกครอง และเครือข่ายเข้าร่วมกว่า 7,000 คน
           นางนภา กล่าวต่อว่า กิจกรรมถอดบทเรียน ในโครงการพัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ Shift and Share 2561 กรอบแนวคิด “Power+plus…อาสาพลังบวก” เป็นกิจกรรมที่มีสำคัญมาก เป็นการเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการฯ กล้าคิด กล้าแสดงความคิดเห็น รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ต่างๆ นอกจากนี้ยังมีการประกวดโครงการดีเด่นระดับประเทศ ในปีนี้มีโครงการที่ได้รับการคัดเลือกทั้งสิ้น 16 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการพื้นทรายช่วยคน เยาวชนสร้างสุข โรงเรียนท่าศิลาบำรุงราษฎร์ จังหวัดสตูล 2) โครงการ 2 เกาะรวมใจสานสายใย สู่ชุมชน โรงเรียนมัธยม เกาะหมาก จังหวัดพัทลุง 3) โครงการยุวอาสาน้อย สร้างสุขกับผู้สูงวัย โรงเรียนบ้านรุน จังหวัดสุรินทร์ 4) โครงการสบเป็ด ซ่อมสร้าง ทำลายยุง โรงเรียนสบเป็ด จังหวัดน่าน  5) โครงการออกกำลังถูกวิธี ผสานวิถีรักษ์มวยไทย โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี 6) โครงการ บค. พลังจิตอาสาพัฒนาสังคม โรงเรียนบ้านค้อ จังหวัดอุบลราชธานี 7) โครงการ App Society Helps ชี้เป้าเฝ้าระวัง โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพฯ 8) โครงการ Smart Gens โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก 9) โครงการสอน ซ่อม เสริม ตะลุย ๐, ร, มสโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) จังหวัดศรีษะเกษ 10) โครงการไม้เท้าพลังจิต ลิขิตเส้นทางใหม่ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 11) โครงการสังคมหมดทุกข์ จิตอาสาเพียงหลวงสุขใจ โรงเรียนเพียงหลวง 7 จังหวัดน่าน 12) โครงการสร้างฝัน แบ่งปันห้องสมุด โรงเรียนเพียงหลวง 12 จังหวัดอุบลราชธานี 13) โครงการ จิ๋วแจ๋วพิทักษ์ "โรค" โรงเรียนบ้านหินช้าง จังหวัดระนอง 14) โครงการเกลือกกมรดกบ้านดุง โรงเรียนบ้านดุงวิทยา จังหวัดอุดรธานี 15) โครงการทำด้วยใจ ให้ด้วยรัก ตอนชุมชนแห่งความสุข โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 16) โครงการ 1300 สร้างสุข สนุกกับหุ่นกระบอกไทย โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม จังหวัดพิจิตร  โครงการที่เด็กและเยาวชนร่วมกันคิดสร้างสรรค์ และจะนำไปปฏิบัติจริงในพื้นที่ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมต่อไป
     กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เชื่อว่าการพัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ Shift and Share จะเป็นสะพานสานต่อไปสู่เส้นชัยแห่งการฝึกคิดฝึกทำ บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ของการเป็นผู้ให้แบ่งปันสู่สังคมอย่างไม่มีที่สิ้นสุด นางนภากล่าวในตอนท้าย

ความคิดเห็น