สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี และบริษัทมากมิตร โปรดักชั่น จำกัด จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานี ภายใต้หัวข้อ "สุราษฎร์ธานีเมืองคนดีเที่ยวได้ทั้งปี"

จ.สุราษฎร์ธานี เปิดบ้านโชว์แหล่งท่องเที่ยวใหม่ภายใต้หัวข้อ สุราษฎร์ธานีเมืองคนดีเที่ยวได้ทั้งปี ดึงนักท่องเที่ยวชมความงามธรรมชาติ
     บริษัท มากมิตร โปรดักชั่น จำกัดและ สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานี ภายใต้หัวข้อ สุราษฎร์ธานีเมืองคนดีเที่ยวได้ทั้งปี เป็นการเผยแพร่แหล่งท่องเที่ยวท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์ เปิดมุมมองที่แปลกใหม่การท่องเที่ยวสุราษฎร์ธานี และส่งเสริมการท่องเที่ยวสู่ชุมชนกระจายรายได้สู่ภูมิภาครวมถึงเป็นยุทธศาสตร์การเพิ่มรายได้ให้กับการท่องเที่ยวของจังหวัด
     ทั้งนี้นายฑิฆัมพร สุทธิอุดมรัตน์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวและกีฬาจ.สุราษฎร์ธานี กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดสุราษฎร์ธานี นอกเหนือจากการท่องเที่ยวเกาะที่นักท่องเที่ยวรู้จัก ดังนั้นทางจังหวัดจึงมีแผนในการจัดกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์ แหล่งท่องเที่ยวบนฝั่งและทำให้นักท่องเที่ยวได้พบแหล่งท่องเที่ยวใหม่ โดยหวังว่ากิจกรรมนี้ จะทำให้แหล่งท่องเที่ยวบนฝั่ง ทั้งศิลปะวัฒนธรรมและธรรมชาติเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น และเป็นการเปิดแหล่งท่องเที่ยวใหม่ของจังหวัดสุราษฎร์ เปิดมุมมองในวงกว้างแห่งการท่องเที่ยว คาดว่าหากสามารถส่งเสริมให้เป็นที่รู้จักในอนาคตจะมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก จากปัจจุบัน

ความคิดเห็น