อุดรธานีจับมือกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน1 เดินหน้าจัดงาน ESAN Expo 2018 เร่งกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุน ชูจุดเด่นอัตลักษณ์ “แซ่บอีสานตอนบน ดินแดนแห่งโอกาส”

     กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน1 คืออุดรธานี หนองคาย หนองบัวลำภู เลย และ บึงกาฬ ยกของดีแต่ละจังหวัด ทั้งอาหาร วิถีชีวิต วัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยว จัดงาน ESAN EXPO 2018 “อีสาน ดีหลาย ดีไลท์พลัส” ที่เซ็นทรัลเวิลด์ ระหว่างวันที่ 19 – 24 กรกฎาคม 2561
     นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดงาน ESAN EXPO 2018 “แซ่บอีสานบนดินแดนแห่งโอกาส” ในวันนี้ (13 ก.ค.61) กล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการจัดงานในครั้งนี้ว่า เป็นความร่วมมือร่วมใจของสมาชิกในกลุ่มจังหวัดสบายดี หรือกลุ่มจังหวัดภาคอีสานตอนบน 1 ที่ต้องการนำเสนอของดีในกลุ่มจังหวัด เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมภาพรวมของเศรษฐกิจการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว การเกษตรในกลุ่มจังหวัด รวมไปถึงภาพรวมของประเทศไทย ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้แต่ละจังหวัดได้ยกขบวนของดีหลายๆ อย่างมาให้ ช้อป ชม ชิม กันอย่างเต็มที่ สมกับความเป็น “อีสาน ดีหลาย ดีไลท์พลัส”
    กลุ่มภาคอีสานตอนบน 1 เป็นกลุ่มจังหวัดที่มีอัตลักษณ์และความโดดเด่น ของการเป็นแหล่งกำเนิดอารยธรรมภาคอีสาน การดำรงวิถีชีวิตของผู้คนในลุ่มแม่น้ำโขง ที่มีจุดเด่นด้านอาหารการกิน ดนตรีศิลปะ มีแหล่งท่องเที่ยงทางธรรมชาติ และแหล่งธรรมะ ที่มีคุณค่าต่อการก้าวสู่อีสานยุคใหม่ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของการจัดงานในครั้งนี้ คือ E S A N สื่อความหมายถึงตัวอักษรเหล่านี้ว่า Eating หมายถึงเอกลักษณ์ด้านอาหารการกินเฉพาะตัว เช่น ข้าวเหนียว ส้มตำ Song หมายถึง เอกลักษณ์ด้านดนตรีและศิลปะการแสดง เช่น หมอลำ โปงลาง Amazing Destination หมายถึงสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าตาตื่นใจ เช่น ทะเลบัวแดง วัดป่าภูก้อน ภูทอก และ Natural Life คือเอกลักษณ์ด้านวิถีชีวิตของผู้คนที่อยู่กับธรรมชาติอย่างกลมกลืน ความงดงามด้านจิตใจที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเป็นมิตรกับผู้มาเยือน ในด้านเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดสบายดี มีศักยภาพโดดเด่นในด้านภูมิศาสตร์ ที่สามารถเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งในกลุ่มประเทศอาเซียน มีโครงการรถไฟฟ้าทางคู่ที่กำลังดำเนินการ สายขอนแก่น-หนองคาย และเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ One Belt One Road ของจีนด้วย กล่าวได้ว่ากลุ่มจังหวัดสบายดี กำลังก้าวสู่ความเป็นอีสานยุคใหม่ ที่มีแนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง พร้อม ๆ กับการเป็นดินแดนแห่งโอกาส (The Land of Opportunities) สำหรับผู้ประกอบการ นักลงทุน รวมถึงประชาชนในพื้นที่ด้วย 
     ปัจจุบันประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ที่มุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งของฐานการผลิตและการบริการใหม่ ให้ความสำคัญกับการกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมควบคู่ไปด้วย เพื่อให้ประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือหลุดพ้นไปจากความยากจน สามารถพึ่งพาตนเองตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจที่สำคัญ คือ เพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตร พัฒนาอุตสาหกรรมและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ยกระดับการท่องเที่ยวทางประเพณีและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น
     ภายในงาน ESAN EXPO 2018 นอกจากคาราวานสินค้าดีราคาถูกจากท้องถิ่น ยังเปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการและนักธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ สามารถเจรจาเชื่อมโยงธุรกิจด้านการค้า การบริการ และการท่องเที่ยวระหว่างกัน มีนิทรรศการแนะนำแหล่งท่องเที่ยวอันน่าประทับใจ การประกวดภาพถ่ายที่แสดงถึงวิถีชีวิตและแหล่งท่องเที่ยวอีสานที่น่าทึ่ง การประกวดทำอาหารอีสาน โดยเชฟขาบสุทธิพงษ์ สุริยะ เชฟและฟู้ดสไตลิสต์ชื่อดังที่จะมาสาธิตการทำอาหารโดยใช้วัตถุดิบของภาคอีสาน การร้องเพลงแบบอีสานดั้งเดิมโดยแม่นกน้อย อุไรพร และการประยุกต์ดนตรีอีสานแนวใหม่ โดยศิลปินลูกอีสานด็อกเตอร์แคน ในแต่ละวันจะได้พบกับดาราศิลปินมากมาย อาทิ วงโตโน่ อี๊ดโปงลาง โจนัส และวง The Paradise Bangkok พร้อมทั้งการแสดงศิลปวัฒนธรรมที่ถ่ายทอดเอกลักษณ์ของแต่ละจังหวัดอย่างวิจิตรงดงาม รวมถึงมีสินค้าดีราคาพิเศษ และของรางวัลมากมาย งาน ESAN EXPO 2018 นี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 24 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

ความคิดเห็น