พม. จัดพิธีกราบลาบรรพชาอุปสมบทหมู่ราษฎรบนพื้นที่สูง 269 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

   วันที่6 ก.ค.61 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 2 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) สะพานขาว กรุงเทพฯ พลเอก อนันตพร  กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานในพิธีกราบลาบรรพชาอุปสมบทหมู่ราษฎรบนพื้นที่สูงประจำปี พ.ศ. 2561 จำนวน 269 รูป เพื่อถวาย  เป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
    กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) ร่วมกับ มูลนิธิเผยแพร่พระพุทธศาสนาแก่ชนถิ่นกันดาร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และคณะพระธรรมจาริก กำหนดจัดพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ราษฎรบนพื้นที่สูง ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม กรุงเทพฯ และวัดศรีโสดา จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งงานครั้งนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 53 ด้วยการจัดส่งคณะพระธรรมจาริกขึ้นไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในหมู่บ้านราษฎรบนพื้นที่สูงตามแนวชายแดนและถิ่นทุรกันดารในภาคเหนือ ซึ่งผลของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะพระธรรมจาริก ทำให้ราษฎรบนพื้นที่สูงเกิดความเลื่อมใสศรัทธาพระพุทธศาสนา และประสงค์เข้ารับการบรรพชาอุปสมบท เพื่อสร้าง          ศาสนทายาท ก่อนเข้าพรรษาเป็นประจำทุกปี ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน มีราษฎรบนพื้นที่สูงบรรพชาอุปสมบทหมู่ทั้งสิ้น 10,859 รูป โดยปีนี้ มีผู้ศรัทธาขอบรรพชาทั้งสิ้น 269 รูป จาก 20 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ตาก กาญจนบุรี แม่ฮ่องสอน น่าน ราชบุรี ลำพูน เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ พะเยา เพชรบูรณ์ เลย แพร่  ลำปาง อุทัยธานี สุพรรณบุรี กำแพงเพชร พิษณุโลก และสุโขทัย

    สำหรับกำหนดงานครั้งนี้ 1) วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. พิธีกราบลาอุปสมบทหมู่ราษฎรบนพื้นที่สูง ณ ห้องประชุมชั้น 2 กระทรวง พม.  2) วันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.45 น. พิธีถวายผ้าไตรและเครื่องอัฐบริขารแก่นาคราษฎรบนพื้นที่สูง ณ วิหารคดและพระอุโบสถ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม  และเวลา 18.00 น. พิธีปฏิญาณตนเพื่อเตรียมเข้าพิธีบรรพชาอุปสมบทต่อพระเทพกิตติเวที ประธานคณะพระธรรมจาริก  3) วันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 น. พิธีเปิดซุ้มนิทรรศการและซุ้มจำหน่ายผลิตภัณฑ์ฝีมือราษฎรบนพื้นที่สูง และ เวลา 12.00 น. ขบวนแห่นาค และพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ ณ พระอุโบสถวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
    ทั้งนี้ กระทรวง พม. โดย พส. ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ราษฎรบนพื้นที่สูง ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม กรุงเทพฯ หรือร่วมบริจาค โดยโอนเข้าบัญชีธนาคารของ“มูลนิธิเผยแพร่พระพุทธศาสนาแก่ชนถิ่นกันดาร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี” ดังนี้ 1) ธนาคารกรุงไทย สาขาสะพานขาว บัญชีออมทรัพย์              เลขที่ 021 1 22540 1  2) ธนาคารกรุงเทพ สาขาสำนักงาน ก.พ. บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 201 0 59714 0  3) ธนาคารธนชาติ สาขาท่าพระจันทร์ บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 224 2 10021 0 หรือธนาณัติสั่งจ่ายที่ทำการไปรษณีย์พลับพลาไชย ในนาม “มูลนิธิเผยแพร่พระพุทธศาสนาแก่ชนถิ่นกันดาร” เคาเตอร์เซอร์วิสทุกแห่ง และร้าน 7-11 ทุกสาขา


  สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติม    ได้ที่ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) โทร. 0 2354 8313 และวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม โทร. 0 2280 2273

ความคิดเห็น