ครบรอบ 31 ปี รพ พญาไท2 เปิดโครงการเพื่อสังคม Alarm Center กู้ชีวิต ฟื้นคืนชีพ นำความรู้สู่ประชาชน

  เมื่อวันที่20ก.ค 2561 ครบรอบ 31 ปี รพ พญาไท2 เปิดโครงการเพื่อสังคม Alarm Center กู้ชีวิต ฟื้นคืนชีพ นำความรู้สู่ประชาชน โดยได้รับเกียรติจากคุณอัฐ ทองแตง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเครือพญาไท-เปาโล นพ.อนันตศักดิ์ อภัยรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพญาไท2  พล.ต.ต.สุรเชษฐ หักพาล รองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว พล.ต.ต.หญิง ขวัญตา เจษฎานนท์ ผู้บังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว คุณเฉลิมภพ แก่นจัน กรรมการบริหารบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ให้เกียตริร่วมเปิดงานและฝึกอบรมภาคปฏิบัติให้แก่นายตำรวจกว่า 50 นายจากทั่วทุกภาคของประเทศไทย เพราะ วินาที คือชีวิต..
   จากซ้ายไปขวา1,นายวรายุทธ ศรีสุขเจริญพรเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์  2.นพ.อนันตศักดิ์ อภัยรัตน์ ผู้อำนวยการ รพ.พญาไท2 3.พล.ต.ต.สุรเชษฐ์  หักพาล รองผบช.ทท 4.คุณเฉลิมภพ แก่นจัน กรรมการบริหารบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)5.น.ส.พัชรียา กล่ำกล่อมจิตร์ เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์
  พล.ต.ต.สุรเชษฐ์  หักพาล รองผบช.ทท ท่านลงมือปฏิบัติตามพยาบาล ศิริรัตน์ จิตรภักดีวิชาชีพ
ที่ได้แนะนำฝึกสอนโดยได้รับการดูแลจากนพ.อนันตศักดิ์ อภัยรัตน์ ผู้อำนวยการรพ.พญาไท2
นพ.อนันตศักดิ์ อภัยรัตน์ ผู้อำนวยการรพ.พญาไท2 และพล.ต.ต.สุรเชษฐ์  หักพาล รองผบช.ทท
พล.ต.ต.หญิง ขวัญตาเจษฏานนท์ ผู้บังคับการอำนวยการกองบัญชาการตำรวจท่องเทียว
พร้อมคุณเจียระไน บุญประสาทสุข ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด รพ.พญาไท2 ถ่ายภาพร่วมกับคณะตำรวจท่องเที่ยว60ท่านทั่วทุกภาค รวมถึงนอกจากนี้ รพ.พญาไท2ยังได้มอบ กระเป๋ายาสามัญให้กับกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวอีกด้วย

ความคิดเห็น