“เที่ยวไทยเท่ ไม่สร้างขยะ ลดโลกเลอะ”

  เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561นายอิทธิฤทธิ์ กิ่งเล็ก ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมเปิดตัวโครงการ “เที่ยวไทยเท่ ไม่สร้างขยะ ลดโลกเลอะ” โดยภายในงานนายอภิชาติ จีระพันธุ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการและเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามแสดงเจตจำนงในปฏิญญา “เที่ยวไทยเท่ ไม่สร้างขยะ ลดโลกเลอะ”
  ระหว่างนายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)และผู้บริหารจากหน่วยงานภาคเอกชนและสมาคมในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ณ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กทม. ว่า ปฏิญญา "เที่ยวไทยเท่ ไม่สร้างขยะ ลดโลกเลอะ" เกิดขึ้นภายใต้กลยุทธ์กระตุ้นการท่องเที่ยว ปี 2561 ในการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ตามแนวทางในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อสัมผัสวิถีไทย (Unique Local Experience) สร้างกระแสใส่ใจสิ่งแวดล้อมโดยร่วมกันรณรงค์ปลูกจิตสำนึกและกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวร่วมกันรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ลดการสร้างขยะในแหล่งท่องเที่ยว โดยหน่วยงานต่างๆ 
 
  

  จะร่วมกันดำเนินงานในลักษณะของคณะกรรมการขับเคลื่อนกลยุทธ์กับ ททท. สร้างสรรค์กิจกรรมในโครงการเที่ยวไทยเท่ ไม่สร้างขยะ ลดโลกเลอะ ที่ตั้งเป้าลดการใช้พลาสติกในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้ลดลงร้อยละ 50 ภายในปี 2563 เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมลดภาระสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยวด้วยการลดใช้ขยะพลาสติก ณ ห้องโถง อาคารสำนักงานใหญ่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ซึ่งหน่วยงานหน่วยงานภาคเอกชนและสมาคมในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทั้งหมด จะร่วมเป็นคณะกรรมการขับเคลื่อนกลยุทธ์กับ ททท. สร้างสรรค์กิจกรรมในโครงการเที่ยวไทยเท่ ไม่สร้างขยะ ลดโลกเลอะ 

 ด้านคุณกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย มีความคิดเห็นว่าต้องกระตุ้นและสร้างจิตสำนึก  “เที่ยวไทยเท่ ไม่สร้างขยะ ลดโลกเลอะ”โดยเริ่มจากพ่อแม่สอนลูก
 เพื่อเป็นลดการใช้พลาสติกในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้ลดลงร้อยละ 50 ภายในปี 2563 พร้อมๆ กับการมุ่งประชาสัมพันธ์ให้เกิดกระแสการท่องเที่ยวแบบรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้นักท่องเที่ยวและเจ้าของพื้นที่ได้ตระหนักรู้ถึงปัญหาขยะของแหล่งท่องเที่ยวที่เกิดจากการทำกิจกรรมทางการท่องเที่ยว ซึ่ง ททท. พร้อมสนับสนุน ให้คำแนะนำ ในการลดการสร้างขยะ หรือพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Single-use plastics) และการใช้วัสดุสำหรับทดแทนพลาสติก เช่น การใช้ถุงผ้า , ขวดน้ำพกพา , กล่องข้าวพกพา , หลอดดูดน้ำจากวัสดุธรรมชาติ การใช้ผ้าเช็ดหน้า เป็นต้น เพื่อเป็นการปรับพฤติกรรมการท่องเที่ยวไปพร้อม ๆ กัน และเป็นไปตามเจตจำนงในปฏิญญา “เที่ยวไทยเท่ ไม่สร้างขยะ ลดโลกเลอะ”
   

ความคิดเห็น