พาณิชย์หนุนกลุ่มจังหวัดอีสานตอนบน 1 ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจแบบกลุ่มจังหวัด ยกคาราวานของดีของเด็ด จัดงาน ESAN Expo 2018 เสริมภาพลักษณ์อีสานใหม่ “อีสานดีหลายหลาย ESAN Delight Plus”

     กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน1 หรือกลุ่มจังหวัดสบายดี มี 5 จังหวัด คืออุดรธานี หนองคาย หนองบัวลำภู เลย และบึงกาฬ ยกของดีแต่ละจังหวัดทั้งในด้านอาหาร ดนตรี วิถีชีวิต วัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยว เพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความพร้อมของอีสานยุคใหม่ ในการเป็นดินแดนแห่งโอกาส จัดงาน ESAN EXPO 2018 “แซ่บอีสานบน ดินแดนแห่งโอกาส” ที่ลานเซ็นทรัลเวิลด์ ระหว่างวันที่ 19 – 24 กรกฎาคม 2561
     นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงาน ESAN EXPO 2018  “แซ่บอีสานบน ดินแดนแห่งโอกาส” ในวันนี้ (20 ก.ค. 61) กล่าวถึงการจัดงานในครั้งนี้ว่า งาน ESAN EXPO 2018 จัดขึ้นสอดคล้องกับแนวทางของรัฐบาลอย่างยิ่ง เพราะเป็นโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 เพื่อให้ทุกภาคส่วนตั้งแต่ระดับฐานรากจนถึงผู้ประกอบ สามารถแข่งขันทางการค้าด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี สร้างการยอมรับในสินค้าและบริการของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
     พร้อมกับขยายความร่วมมือระหว่างประเทศในทุกรูปแบบ กระทรวงพาณิชย์ ถือเป็นหน่วยงานหนึ่งในการดำเนินนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศ  ตามแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงพาณิชย์ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2561-2564  ตั้งเป้าหมายให้เศรษฐกิจการค้าเติบโตจากฐานรากสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ภายในปี 2564
     ซึ่งที่ผ่านมากระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินยุทธศาสตร์การค้ากลุ่มจังหวัดทั้งหมด 18 กลุ่มด้วยกัน โดยแบ่งตามพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ เช่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีพื้นที่ขนาดใหญ่ ได้แบ่งเป็น กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ,กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2, กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 และกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2  เพื่อให้สมาชิกในกลุ่มจังหวัดต่าง ๆ ได้เกิดการพัฒนาและเจริญเติบโตไปพร้อมกัน
     กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 มี 5 จังหวัด คือหนองคาย อุดรธานี บึงกาฬ เลย และหนองบัวลำภู มียุทธศาสตร์ทางการค้าที่สำคัญคือ เป็นศูนย์กลางของอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง และยังเป็นประตูสู่อาเซียนตะวันออกและสาธารณรัฐประชาชนจีน  ทำให้กลุ่มจังหวัดนี้มีศักยภาพในการเชื่อมโยงการค้าจากต่างประเทศให้เข้ามาสู่ประเทศไทยได้มากขึ้น
     นอกจากนี้ในกลุ่มจังหวัดภาคอีสานตอนบน 1 ยังมีจุดแข็งในด้านสินค้าเกษตร อาหารพื้นเมือง ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น รวมทั้งการบริการด้านท่องเที่ยวในลุ่มน้ำโขง  จึงเป็นการสร้างโอกาสและความเป็นธรรมทางการค้าในกลุ่มจังหวัด เพื่อให้ผู้ผลิตและเกษตรกร ผู้ค้ารายย่อย และผู้บริโภคในกลุ่มจังหวัดได้รับความเป็นธรรมและผลประโยชน์จากการค้าที่เกิดขึ้นอย่างทั่วถึง
     กิจกรรมภายในงาน ESAN Expo 2018 รวบรวมร้านค้ามากว่า 200 ร้านค้า ทั้งผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย ผ้าทอพื้นเมือง อาหารท้องถิ่น เครื่องประดับ ของใช้ สมุนไพร สินค้าศิลปหัตกรรม และสินค้านวัตกรรมจากภาคอีสาน พร้อมจำหน่ายบริการด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดสบายดี
     นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการที่เกี่ยววิถีชีวิตของคนอีสาน การประกวดทำอาหาร ประกวดร้องเพลง ประกวดภาพถ่าย และการแสดงของเหล่าศิลปินลูกอีสานมากมายทุกวัน อาทิ อี๊ด โปงลาง วงโตโน่แอนด์เดอะดัสต์  โจนัส  ด๊อกเตอร์แคน นกน้อย อุไรพร และวงเดอะพาราไดซ์บางกอก งานนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 24 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

ความคิดเห็น

ท่องเที่ยว