มหาวิทยาลัยสยาม ร่วมกับ ฮาร์วาร์ด ​​​​ สรรสร้างผู้นำนวัตกรรม เพื่อการแข่งขันในระดับโลก (ILG)​​

   เมื่อโลกเปลี่ยน...ไลฟ์สไตล์ชีวิตเปลี่ยน สู่ยุคดิจิทัล บทบาทเทคโนโลยี นวัตกรรมต่างๆ เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันอย่างรวดเร็ว จึงเป็นความจำเป็นที่ทุกคนต้องตื่นตัวและรับมือกับการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อสร้างศักยภาพในการสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันต่างๆ สู่ความเป็นผู้นำยุคใหม่ก้าวสู่เวทีการแข่งขันระดับโลก​​​​​​​​​​​​​​มหาวิทยาลัยสยามจึงร่วมมือกับสถาบันกลยุทธ์และศักยภาพเชิงการแข่งขัน มหาวิทยาลัยชื่อดังก้องโลกอย่าง มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด
โดยจัดตั้งสถาบันวิทยาการเพื่อการแข่งขัน มหาวิทยาลัยสยาม ในหลักสูตรวิทยาการ ‘ผู้นำนวัตกรรม เพื่อการแข่งขันในระดับโลก (Innovation Leadership for Global Compettitiveness หรือ ILG)’  ซึ่งในปีนี้เป็นรุ่นที่ 2 โดยได้รับความสนใจจากบุคคลสำคัญทางภาครัฐและภาคเอกชนหลากหลายองค์กรมาร่วมเติมเต็มความรู้และประสบการณ์มากมาย อาทิ พล.ต.อ.ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ (ประธาน ILG รุ่น 2), ผศ.ดร.สุพันธ์ ตั้งจิตกุศลมั่น, ดร.วุฒิชัย พรรณเชษฐ์, น.พ.สิทธิโชค อนันตเสรี, สุขเทพ จันทร์ศรีชวาลา,  ปานศักดิ์ รังสิพราหมณกุล, แดน เหตระกูล, ดร.อุษณีย์ มหากิจศิริ, สุริยน ศรีอรทัยกุล และ รวิน แนวมาลี เป็นต้น​​​​​รศ.ดร.จอมพงศ์ มงคลวนิช รองอธิการบดี และ ผู้อำนวยการ หลักสูตร ILG มหาวิทยาลัยสยามกล่าวว่า สถาบันวิทยาการเพื่อการแข่งขัน มหาวิทยาลัยสยาม ได้ดำเนินการ หลักสูตรวิทยาการผู้นำนวัตกรรม เพื่อการแข่งขันระดับโลก รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 19 มีนาคม – 9 กรกฎาคม 2561
 
โดยมุ่งมั่นพัฒนาผู้นำนวัตกรรมให้เกิดมุมมอง ใน 4 มิติ ได้แก่ Change – ผู้นำที่พร้อมปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ในการเปลี่ยนแปลงของโลก / Vision – ผู้นำทางความคิดที่มีวิสัยทัศน์ มีมุมมองใหม่ มุ่งมั่นสร้างสรรค์องค์กรสู่ความสำเร็จ / Freedom – ผู้นำที่เปิดโอกาสในการให้อิสระกับตัวเองและความคิด ร่วมสร้างศักยภาพเชิงการแข่งขันให้องค์กร / Idealism – ผู้นำนวัตกรรมที่สร้างสรรค์และร่วมขับเคลื่อนองค์กรให้เกิดสิ่งใหม่
  โดยมุ่งเน้นการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จากวิทยากร และผู้รับการอบรม เพื่อนำนวัตกรรมสู่การสร้างความเข้มแข็งขับเคลื่อนองค์กร และเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้ประเทศไทย ก้าวไปอย่างมั่นคง สู่ศักยภาพในการแข่งขันระดับสากล​​​​​​​​​​ทั้งนี้การจัดการอบรม หลักสูตรวิทยาการ ‘ผู้นำนวัตกรรม เพื่อการแข่งขันในระดับโลก หรือ ILG รุ่นที่ 2 ได้ผ่านลุล่วงตามวัตถุประสงค์เรียบร้อยแล้ว และมีการมอบวุฒิบัตร โดย พล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุก องคมนตรี และนายกสภามหาวิทยาลัยสยาม พร้อมปิดท้ายด้วยงานเลี้ยงฉลองความสำเร็จ ILG รุ่น 2 สู่ผู้นำนวัตกรรมยุคใหม่ ในคอนเซ็ปต์สีสันคัลเลอร์ฟูล ที่ให้ความสุข...สนุกสนาน อย่างชื่นมื่น​​​​​​​ดร.อุษณีย์ มหากิจศิริ ประธานกรรมการ บริษัท คิงฟูดกรุ๊ป จำกัด ผู้นำหญิงยุคใหม่ทำหน้าที่ในหลายบทบาทได้ดีที่สุด กล่าวอย่างมั่นใจว่า การได้เรียนหลักสูตรนี้ อาจารย์ที่สอนบินจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดมาสอนเลยนะคะ ทำให้ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆ ได้ทั้งการจัดการ ได้แนวคิดจากการเบรนสตรอมร่วมกัน ทำให้มีมุมมองมีความคิด และการทำงานร่วมกัน มีประโยชน์มาก สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานของเราได้อย่างแน่นอน ใช้ได้จริง แล้วในทุกๆ การทำงานเราดึงความสามารถของแต่ละคนเข้าร่วม เพื่อการทำงานให้ดีที่สุดได้​
   “บทบาทผู้นำยุคใหม่ สำหรับผู้หญิงมีหลายหมวด เป็นทั้งภรรยา แม่ การทำงาน และดูแลลูก ซึ่งในแต่ละหมวดเราต้องทำทุกหน้าที่ออกมาให้ดีที่สุด และยิ่งในโลกยุคใหม่นี้ เรื่องของเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทมาก จะมีแท็บเล็ตอยู่ติดตัวตลอด ในการทำงาน หรือการตัดสินใจสามารถทำได้ทันที สะดวกรวดเร็วมากค่ะ”
 ​​​สุริยน ศรีอรทัยกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท บิวตี้เจมส์ แฟคตอรี่ จำกัด ผู้นำยุคใหม่ที่ก้าวทันกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก บอกเล่าอย่างอารมณ์ดีว่า- -​​​​​​​“ โลกวันนี้เปลี่ยนไปมาก เศรษฐกิจก็เปลี่ยน เทคโนโลยี นวัตกรรมเข้ามามีบทบาทในชีวิตปะจำวัน ต้องตามเทรนด์ให้ทัน แต่ไม่ตามกระแสมากไป อยู่ตรงกลาง แล้วเมื่อมาเรียนหลักสูตรนี้ ILG รุ่น 2 สามารถนำมาปรับใช้ในองค์กรของเราได้เลยครับ​​​​​​​​​​​...ผู้นำยุคใหม่ ต้องเปลี่ยนแปลง ปรับตัว ก้าวตามให้ทันโลก ตามเทรนด์ อัพเดทตลอดเวลา และพร้อมที่จะสร้างแรงบันดาลใจต่างๆ  เพื่อสู่เป้าหมาย”​​​​​​​​​​รวิน แนวมาลี ประธานกรรมการ บริษัท ADS ADSPERTISE จำกัด ผู้นำยุคใหม่ที่ชอบการเปลี่ยนแปลงและนำเทรนด์ กล่าวว่า ธุรกิจที่ทำจะเป็นเรื่องของนวัตกรรมการดูแลสุขภาพ ซึ่งเป็นเรื่องใหม่ มีแนวโน้มที่ดีต่อสุขภาพ ทำให้สนใจในหลักสูตร ILG 2 ซึ่งเป็นเรื่องของนวัตกรรม เทคโนโลยี มีประโยชน์มากๆ สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ได้จริงในธุรกิจที่ทำงานอยู่ คอนเฟิร์มเลยครับ​​​​​​“วันนี้โลกเปลี่ยนแปลง ขับเคลื่อนด้วยอินโนเวชั่น ดังนั้นผู้นำยุคใหม่ต้องมีวิสัยทัศน์ จะได้มีมุมมองใหม่ๆ และกว้างไกล และที่สำคัญ ต้องเป็นผู้นำเทรนด์ก่อนใคร!”​​​​​​​​ผ่านไปแล้วสำหรับ ILG รุ่นที่ 1 ที่ประสบความสำเร็จและเป็นที่ยอมรับมาแล้ว และ ILG รุ่นที่ 2 ได้สิ้นสุดลงในค่ำคืนนี้อย่างชื่นมื่น และจะก้าวต่อไปกับ ILG
รุ่นที่ 3  เปิดรับแล้ว หากอยากเป็นผู้นำสไตล์ใหม่ที่สร้างสรรค์ระบบความคิดรวบยอด...ก้าวทันโลก ก้าวทันเทรนด์ สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร.09 137 6000, 081 353 4588 หรือ www.siamuilg.com​​​​​​​​​​​​​​​ 


   

ความคิดเห็น