“ออกกำลังกายถวายแม่ของแผ่นดิน”ในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2561 เวลา 07.05 น.  นายอภิชาติ จีระพันธุ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้มาเป็นประธานในงานกิจกรรม การประกวด “ออกกำลังกายถวายแม่ของแผ่นดิน”ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ หน้าอาคารกีฬานิมิบุตร   สนามกีฬาแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร
    อธิบดีกรมพลศึกษา ผู้บริหาร สื่อมวลชนแขกผู้มีเกียรติ และพี่น้องประชาชนทุกท่าน กระผม มีความยินดีและรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธาน     ในพิธีเปิดงานการประกวด “ออกกำลังกายถวายแม่ของแผ่นดิน”และดีใจเป็นอย่างยิ่ง  ที่เห็นพี่น้องชาวไทยที่รักการออกกำลังกายทั้งหลายมาร่วมเฉลิมพระเกียรติในวันนี้


      ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาส เฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านทรงเป็นห่วงพสกนิกรด้านสุขภาพอย่างต่อเนื่อง กรมพลศึกษาได้จัดการประกวด “ออกกำลังกายถวายแม่ของแผ่นดิน” ขึ้นและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากพี่น้องประชาชน หน่วยงาน และชมรมออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพทั้งหลายที่มาร่วม  เฉลิมฉลองในวันนี้​​ในนามของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากระผมขอขอบคุณ คณะกรรมการจัดงานและผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ร่วมกันจัดงานครั้งนี้เป็นอย่างดียิ่ง


  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดครั้งนี้ประกอบด้วย เด็ก  นักเรียน เยาวชน และประชาชน จากชมรมแอโรบิก และสถานศึกษาต่าง ๆ ทั่วประเทศรวมกันประมาณ 1,500 คน มาร่วมกันทำกิจกรรมการออกกำลังกายประกอบเพลง และจัดให้มีการประกวดออกกำลังกายถวายแม่ของแผ่นดิน ประเภทการประกวดแบ่งออกเป็น
    ​​1. ประเภททีม
   ​ ​2. ประเภทบุคคล 
    ​​3. ประเภทคู่ แม่ – ลูก  ​​
​​การดำเนินงานครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
สมาชิกชมรมแอโรบิกต่าง ๆ ทั่วประเทศทำให้การดำเนินงานประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี


ความคิดเห็น