ททท. ชวนคนไทยร่วมสืบสานพระราชปณิธาน ในหลวง รัชกาลที่ ๙ กับเส้นทางท่องเที่ยวตามรอยศาสตร์พระราชา หนุนชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวไทยยั่งยืน

   ททท. เดินหน้าสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และน้อมนำพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในการที่จะเผยแพร่ และต่อยอดโครงการในพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 กับโครงการแหล่งท่องเที่ยวตามรอยศาสตร์พระราชาสู่การเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวใน 5 ภูมิภาค พร้อมเชิญคณะทูตร่วมลงพื้นที่นำร่อง 5 เส้นทาง หนุนแนวคิด Local Experience  เสริมรายได้สู่ชุมชน สร้างความเข้มแข็งของการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน และเชิญชวนผู้สนใจร่วมกิจกรรมออนไลน์ โหวตเส้นทางที่ชื่นชอบ ลุ้นรางวัลท่องเที่ยวตามรอยศาสตร์พระราชา
 นาย ยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า โครงการแหล่งท่องเที่ยวตามรอยศาสตร์พระราชา สู่การเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ท่านผ่านการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน ภายใต้แนวคิด “Local Experience” หรือ “ประสบการณ์ท้องถิ่น” การเดินทางที่ผสานการเรียนรู้ ก่อให้เกิดความประทับใจ และทำให้เกิดการกระจายรายได้ นำไปสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
 โครงการแหล่งท่องเที่ยวตามรอยศาสตร์พระราชา สู่การเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว เป็นการนำเสนอเส้นทางท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ที่เชื่อมโยงจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย ที่ได้มีการจัดการกับปัญหาต่างๆ ทั้งเรื่องน้ำ ดิน ป่า  ตามหลักการทรงงาน และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ ปัจจุบันเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน พร้อมการสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชน

ปัจจุบันมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมากกว่า 4,700 โครงการทั่วประเทศ มีโครงการเป็นจำนวนมาก ที่มีความสวยงาม ความน่าสนใจ แสดงถึงเสน่ห์แห่งวิถีไทย และมีศักยภาพในการต้อนรับนักท่องเที่ยว ซึ่งสถานที่แต่ละที่ท่องเที่ยวจะมีหลายรูปแบบ เช่น หมูบ้าน OTOP ศูนย์ศิลปาชีพ ย่านการค้าเป็นต้น เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ ความน่าสนใจของโครงการในพระราชดำริ ของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ความงดงามและความมีวัฒนธรรมของชุมชนในแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ททท.จึงได้เชิญคณะทูตจากหลายประเทศลงพื้นที่สัมผัส และเรียนรู้จากพื้นที่จริง ประกอบด้วย
  เส้นทาง “ตามรอยศาสตร์พระราชา ณ เชียงใหม่” โครงการเกษตรวิชญา-ชุมชนบ้านไร่กองขิง จังหวัดเชียงใหม่
  เส้นทาง “ตามรอยศาสตร์พระราชา ณ บุรีรัมย์” โครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำต้นลำปะเทีย-ชุมชนบ้านโคกเมือง จ.บุรีรัมย์
  เส้นทาง “ตามรอยศาสตร์พระราชา ณ ราชบุรี – นครปฐม” โครงการ 1 ไร่แก้จนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงในศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนทหารบก จ.ราชบุรี-ชุมชนบ้านศาลาดิน จ.นครปฐม
  เส้นทาง “ตามรอยศาสตร์พระราชา ณ ระยอง” โครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ-ชุมชนปากน้ำประแส จ.ระยอง
 
เส้นทาง “ตามรอยศาสตร์พระราชา ณ เมืองคอน” โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง-ชุมชนบ้านแหลมโฮมสเตย์ จ.นครศรีธรรมราช

 นอกจากนั้น ททท. ยังมีการส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์ โครงการแหล่งท่องเที่ยวตามรอยศาสตร์พระราชาสู่การเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว ผ่านช่องทางออนไลน์  ภายใต้กิจกรรม “ท่องเที่ยวตามรอยศาสตร์พระราชา” โดยเปิดให้บุคคลทั่วไปร่วมโหวตวิดีโอเส้นทางท่องเที่ยวตามรอยศาสตร์พระราชาที่ชื่นชอบ จาก 5 เส้นทาง บนเว็บไซต์ www.tourismthailand.org/kingwisdom เพื่อลุ้นรับแพ็กเกจท่องเที่ยวตามรอยศาสตร์พระราชา ตั้งแต่วันที่ 1-31 สิงหาคม 2561 โดยจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีวันที่ 7 กันยายน 2561
 “โครงการแหล่งท่องเที่ยวตามรอยศาสตร์พระราชา สู่การเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว จะเป็นหนึ่งในแนวทางส่งเสริมและพัฒนาด้านการตลาด ที่ควบคู่ไปกับความเข้มแข็งของชุมชน ทั้งด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร การรักษาวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น รวมทั้งการสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับนักท่องเที่ยว อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มทางเลือกที่น่าสนใจให้กับนักท่องเที่ยว โดยในอนาคต ททท. จะทำการส่งเสริมและขยายผลเส้นทางการท่องเที่ยวตามรอยศาสตร์พระราชา  สู่โครงการในชุมชนอื่นๆ ต่อไป” นายยุทธศักดิ์ กล่าว

ความคิดเห็น