สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซินโครตรอน ชวนน้องๆ ตลุยแดนมหัศจรรย์ ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2561

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน จัดนิทรรศการใหญ่ “ซินโครตรอนแลนด์ แดนมหัศจรรย์” เปิดให้เด็กๆ และประชาชน ทั่วไปได้ร่วมสนุกไปกับกิจกรรมอันน่าทึ่งภายใน “งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ” ประจ าปี 2561 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี 16- 26 ส.ค.นี้
ศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สราวุฒิ สุจิตจร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การ มหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เปิดเผยว่า “สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ได้เข้า ร่วมจัดกิจกรรมภายในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2561 ภายใต้ชื่อ “ซินโครตรอน แลนด์ แดนมหัศจรรย์ แสงซินโครตรอน แสงจิ๋วทะลวงโลก” โดยกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 16-26 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค (ฮอลล์ 2-8) เมืองทองธานี สำหรับรูปแบบการจัดกิจกรรมในปีนี้มุ่งน าเสนอแนวคิด “ซินโครตรอนแลนด์…แดนมหัศจรรย์” ซึ่งภายในบูธ ของสถาบันฯ มีกิจกรรมแสนสนุกมากมาย จากฐานเกมวิทยาศาสตร์ 3 ฐานประกอบด้วย 1.น้องแสงจ้าเรืองแสง 2.วง ล้อหาสี และ 3.น้องแสงจ้า MY HERO! และยังมีพื้นที่การแสดงประจำวันที่น่าตื่นตาตื่นใจให้ชมตลอดวัน อาทิ Butterfly Light ทายาทแห่งเปลวไฟ Beauty of light และการแสดงอื่นๆ อีกมากมาย นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ ผู้เข้าร่วมงานได้มาร่วมสนุกเล่นเกมลุ้นรับของรางวัลสุดเก๋ไก๋ในทุกๆ วัน ตลอดทั้งงาน ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน กล่าวเพิ่มเติมว่า “ ประชาชนผู้เข้าร่วมงาน โดยเฉพาะเด็กและ เยาวชนจะได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องซินโครตรอนผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆ โดยจะมีการแสดงกรรมวิธีของแสง ซินโครตรอนผ่านอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้การรับข้อมูลทางวิทยาศาสตร์กลายเป็นเรื่องที่สนุกและตื่นเต้นยิ่งขึ้น  เมื่อผู้เข้าร่วมงานแวะมาที่บูธแห่งนี้ สิ่งที่จะได้รับเป็นความรู้พื้นฐานคือ เรื่องแสง ความจริงแล้วแสงเป็นคลื่น แม่เหล็กไฟฟ้าชนิดหนึ่ง โดยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านี้ แบ่งออกได้เป็น 7 ช่วงตามความยาวของคลื่น ได้แก่ คลื่นวิทยุ, คลื่น ไมโครเวฟ, รังสีอินฟราเรด, แสงที่ตามองเห็น, รังสีอัลตราไวโอเลต, รังสีเอกซ์ และรังสีแกมมา โดยที่สถาบันวิจัย ซินโครตรอนสามารถผลิตแสงซินโครตรอนที่มีความยาวคลื่นตั้งแต่ช่วงอินฟราเรดถึงรังสีเอกซ์ครอบคลุมถึง 4 ช่วง ความยาวคลื่น คือ รังสีอินฟราเรด, แสงที่ตามองเห็น, รังสีอัลตราไวโอเลต และรังสีเอกซ์ ซึ่งตลอดในช่วง 10 ปีของ การเปิดให้บริการแสงซินโครตรอนและเทคนิคที่เกี่ยวข้อง สถาบันฯ ได้สร้างผลงานชิ้นส าคัญต่อการพัฒนา อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของประเทศมากมาย เช่น การสร้างความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมด้านอาหารและ การเกษตร โดยก าหนดยุทธศาสตร์ด้านความเข้มแข็งภาคเกษตรกรรมและความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน รวมถึง มีการก าหนดแผนการพัฒนาที่มุ่งเน้นเฉพาะด้านในอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการวิจัย พัฒนาและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งความร่วมมือดังกล่าว สามารถเพิ่มมูลค่าทาง เศรษฐกิจให้แก่ประเทศได้กว่า 3,000 ล้านบาท
ทั้งนี้ ขอเชิญชวนประชาชนและเยาวชน เข้าเยี่ยมชมบูธของสถาบันแสงซินโครตรอน ได้ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติประจ าปี 2561 ระหว่างวันที่ 16 - 26 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00 – 19.00 น. (เข้าชมฟรี) ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค (ฮอลล์ 2 - 8) เมืองทองธานี”
ติดต่อสอบถาม สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
111 หมู่ 6 ถนนมหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร. 0-4421-7040 ต่อ 1601,1252 โทรสาร 0-4421-7047

ความคิดเห็น