Coding Thailand แพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาการคอมพิวเตอร์


Coding Thailand  โดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดำเนินโครงการ Coding Thailand  พัฒนาแพลตฟอร์มออนไลน์ระดับประเทศ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และวิทยาการคอมพิวเตอร์ รวมถึงฝึกฝนกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ ต่อยอดความคิดเป็นนวัตกรรมดิจิทัล อันเป็นฐานรากสำคัญในการพัฒนากำลังคนด้านดิจิทัลเพื่อเข้าสู่การเป็นประเทศที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มรูปจากรายงานของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ เกี่ยวกับความคืบหน้าของประเทศไทยตามเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals: MDG) พบว่าประชาชนในประเทศไทยในทุกวัยยังขาดทักษะที่เป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการเรียนรู้ อาทิ ทักษะด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ รวมไปถึงทักษะด้านการคิดอย่างมีระบบ (Critical thinking) ในการนี้ประชาชนและเยาวชนในปัจจุบันต้องพัฒนาตนเอง โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีเพื่อให้เท่าทันการแข่งขันทั้งในระดับประเทศและภูมิภาค  ดังนั้น การพัฒนาแพลตฟอร์มออนไลน์ระดับประเทศ จึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนากำลังคนและบุคลากรด้านดิจิทัล โดยการกระตุ้นความสนใจในวิชาสาขาดิจิทัลซึ่งเป็นหนึ่งของกลุ่ม STEM Education ในกลุ่มเยาวชนและบุคคลทั่วไปจะช่วยพัฒนาทักษะพื้นฐานให้ได้ใช้วิเคราะห์ แก้ปัญหา และใช้ความคิดสร้างสรรค์  ซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นในทุกอาชีพ และเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตและการทำงานที่สามารถต่อยอดไปถึงการพัฒนาทักษะดิจิทัลในระดับสูง ถือเป็นการเตรียมความพร้อมในการพัฒนากำลังคนด้านดิจิทัลในภาคอุตสาหกรรม การศึกษา และสังคม เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประเทศที่ขับเคลื่อนเศษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลโดยโครงการ Coding Thailand ได้มีการเปิดตัวแพลตฟอร์มออนไลน์ CodingThailand.org  ในระยะแรก เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พิเชษ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานในพิธีฯ  โดย CodingThailand.org  เป็นห้องเรียนออนไลน์ที่ผสานความบันเทิง เพื่อกระตุ้นความสนใจในการเรียนรู้วิทยาการคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นทักษะพื้นฐานแก่เยาวชนยุคดิจิทัล โดยมีพันธมิตรจากองค์กรชั้น อาทิ  องค์กรไม่แสวงหากำไรที่มีชื่อเสียงในการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ระดับโลกอย่าง Code.org   พร้อมด้วย Microsoft (Thailand) , Google (Thailand) , Cisco SystemsThailand , Aksorn Education
         

ดีป้า ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นทักษะสำคัญของศตวรรณ 21 โดยมุ่งกระตุ้นความสนใจในกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ ผ่านกิจกรรมต่างๆในโครงการ Coding Thailand  ดังนี้
            1.การสร้างการรับรู้และส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านไอดอลคนรุ่นใหม่ :  Coding Thailand สร้าง Awareness ในกลุ่มเป้าหมายเยาวชนซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายสำคัญผ่าน “ไอดอล” ที่เป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่ เพื่อให้เยาวชนมีความกล้าที่จะก้าวสู่โลกแห่งการ Coding
                        1.1 CodingThailand X BNK48 the Inspiration Series :  เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเยาวชนด้วยการดึงเกิร์ลกรุ๊ปไอดอลขวัญใจ BNK48 เป็น endorser ให้เยาวชนสนใจและเริ่มต้นเรียนรู้การ Coding โดยสร้างสรรค์เป็น Inspiration Series จำนวน 6 คลิป เพื่อสร้างความเข้าใจและแรงจูงใจในการก้าวสู่โลกแห่งการ Coding ผ่านการเรียนรู้ใน www.codingthailang.org
  1.2 Influencer/Opinion Leader :  เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเยาวชนที่เริ่มมองหาเส้นทางสู่การ Coding โดยถ่ายทอดผ่าน “เตอเติ้ล” โปรแกรมเมอร์สาวที่ผันตัวจากความฝันสู่เส้นทางเกิร์ลกรุ๊ป มุ่งมั่นพัฒนาตัวเองและรักการส่งต่อความรู้ด้าน coding ให้กับคนอื่น โดยเล่าเรื่องราวผ่าน 6 ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆเพื่อตอบคำถามที่น่าสนใจ ทั้งการเรียนรู้ Coding ที่เป็นพื้นฐานสำคัญ อีกทั้งวิธีคิดเชิง Coding ยังเป็นประโยชน์ต่อการทำงานในทุกๆด้านไม่เพียงแต่โปรแกรมเมอร์เท่านั้น นอกจากนี้ยังค้นหาคำตอบในอาชีพโปรแกรมเมอร์ในปัจจุบันและทิศทางในอนาคต ฯลฯ
            2.การส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงจากการเข้าร่วมกิจกรรม :
2.1 กิจกรรมออฟไลน์ :  Coding Thailand จัดกิจกรรมภายในงาน Digital Thailand Big Bana 2018  ระหว่างวันที่ 19 -  23 กันยายน 2561 ณ ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี โดยภายในโซน Coding Thailand ในพื้นที่ 5,000 ตรม. ซึ่งมีแนวคิด Coding Thailand  : Learn – Share -  Compete  หมายถึง การเรียนรู้ทั้งจากความรู้รอบตัวและเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ของผู้อื่น ซึ่งงเกิดเป็นการ “Share” ความรู้และประสบการณ์ อันเป็นกระบวนการคิดวิเคราะห์ บททวน กลั่นกรองซ้ำ ซึ่งเป็นการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ก่อนที่จะ “Compete” ทั้งการแข่งขันกับทั้งตัวเอง แข่งขันกับผู้อื่น เพื่อเพิ่มประสบการณ์และโอกาสในการพัฒนาตนเองอยู่เสมอโดยภายในโซน Coding Thailand ประกอบด้วยกิจกรรมการแข่งขันเพื่อสร้างประสบการณ์สำหรับผู้สนใจ รวมถึงการเวิร์คช็อปสนุกๆ การอบรมในหลากหัวข้อที่น่าสนใจ และ การเรียนรู้ผ่านนิทรรศการ พร้อมรางวัลและของที่ระลึกรวมมูลค่ากว่า 800,000 บาท  โดยมีรายละเอียดดังนี้
- การแข่งขันเพื่อสร้างประสบการณ์  
1) Junior Competition การแข่งขันที่ผสมผสานการแข่งขันและเรียนรู้เข้าไว้ด้วยกัน           โดยผู้เข้าร่วมจะเรียนรู้และฝึกเขียนโค้ดผ่านเวปไซต์ CodingThailand.org  และนำความรู้มาลงมือทำจริงด้วยการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ด้วยบอร์ด micro:bit  นับเป็นการแข่งขัน Coder และ Maker ในรายการเดียว เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น หรือไม่เคยฝึกฝนมาก่อน
2) Coder Track การแข่งขันเขียนโค้ดแก้โจทย์ปัญหารอบตัวในชีวิตประจำวัน สำหรับคนรุ่นใหม่อายุไม่เกิน 20 ปี ที่ต้องการบททดสอบความสามารถ และเวทีของการแลกเปลี่ยนความรู้
3) Maker Track การแข่งขันเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ปฏิบัติภารกิจด้วยบอร์ด micro:bit และบอร์ด Lego WEDO 2.0, EV3, NXT และ MyRio โดยแบ่งตามรุ่นการแข่งขัน
           - การเวิร์คช็อปและการอบรม
Coding Thailand เปิดพื้นที่เพื่อพัฒนาทักษะความสามารถให้เยาวชนและผู้สนใจ โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้
1) Coder Workshop เปิดโอกาสให้ทุกเพศ ทุกวัย ฝึกฝนการเขียนโค้ดผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ CodingThailand.org ได้โดยไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน ซึ่งเรามุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมได้ฝึกกระบวนการคิดแบบมีตรรกะและอัลกอริทึ่ม ทั้งนี้มีทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการ Coding คอยแนะแนวทางการฝึกฝนตามพื้นฐานของผู้เข้าเรียนในรูปแบบเกมสนุก ๆ ที่ Coding Thailand.org สามารถเข้าร่วมกิจกรรมฟรี วันละ 2 รอบ รอบละ 3 ชม. (รอบเช้าและรอบบ่าย)
2) Maker Workshop ต่อยอดการเขียนโค้ดมาจนถึงการเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมหุ่นยนต์ พื้นที่สำหรับนักสร้างสรรค์ยุคดิจิทัล ด้วย micro:bit สำหรับน้องๆ วัย 8-18 ปี ที่ชื่นชอบหุ่นยนต์         เราจัดเตรียมไว้ให้พร้อมทั้งอุปกรณ์ micro:bit ที่มาพร้อมผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งจะมาถ่ายทอดทักษะการใช้ฮาร์ดแวร์และวงจรอิเล็กทรอนิกส์อย่างง่าย พิเศษใน workshop น้องๆ สามารถรับชุด micro:bit Standard Set กลับบ้านทันที 1 ชุด โดยไม่มีค่าใช้จ่าย วันละ 2 รอบ รอบละ 3 ชม. (รอบเช้าและรอบบ่าย)
3) Fast Track Class  : เปิดพื้นที่ Training เน้นการเรียนรู้แบบ Out Come Based Training ที่แม้ผู้เรียนจะไม่มีพื้นฐานด้าน Coding หรือความรู้เฉพาะทางสายอาชีพที่สนใจมาก่อน ก็สามารถเข้าร่วมการ Training เพื่อสัมผัสประสบการณ์ทำงานจริง และสร้างสรรค์ผลงานเป็นของตนเองได้ อันจะช่วยส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้แบบปฏิบัติจริง เห็นผลลัพธ์ของการเรียนรู้อย่างรวดเร็ว
- การเรียนรู้ผ่านนิทรรศการ
  Coding Thailand Exhibition ถ่ายทอดเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับการ Coding เพื่อให้ผู้ที่กำลังเริ่มต้นสนใจเรื่องราวของโลกดิจิทัลได้เข้าใจและเข้าถึงโลกของ Coding และมีแรงบันดาลใจที่จะพัฒนาตนเองไปสู่สายอาชีพที่เกี่ยวข้องต่อไป ตั้งแต่ Introduce Coding , Inspiration Wallและ Coding @Home  
2.2 กิจกรรมออนไลน์ : Coding Thailand มุ่งสร้างประสบการณ์ด้าน Coding โดยไม่มีข้อจำกัดของพื้นที่ โดยจัดการแข่งขัน Coding Thailand : Online Quiz & Challenge  การแข่งขันเขียนโค้ด เเละเก็บคะแนนแบบ Online Tournament ผ่าน CodingThailand.org  ซึ่งไม่ว่าผู้เข้าแข่งขันจะอยู่ในภูมิภาคไหน    ก็สามารถเข้าร่วม Tournament นี้ได้ ซึ่งจะปล่อยออกไปอย่างเป็นขั้นเป็นตอน  ให้ผู้เข้าแข่งขันได้เรียนรู้ จนกระทั่งสร้างผลงานของตัวเองได้ หรือแก้ปัญหาที่ท้าทายมากขึ้นได้ในโจทย์ Challenge ผลักดันให้เยาวชนและบุคคลทั่วไปได้รู้จักพื้นฐานของ Coding  นั่นคือการ ‘คิดเเบบมีตรรกะและกระบวนการ’ อันต่อยอดไปสู่การเรียนรู้ในระดับสูงขึ้น เพื่อให้เด็กและเยาวชนเกิดการเรียนรู้ต่อไปอย่างไม่สิ้นสุด 
ติดตามเงื่อนไขและรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ www.CodingThailand.org 

ความคิดเห็น