“ยูนิ อาร์ค” (UNI ARC) ผู้นำและตัวแทนจำหน่ายหุ่นยนต์อุตสาหกรรม จับมือพันธมิตร 5 สถาบันการเงิน จัดสินเชื่อหุ่นยนต์แขนกล-ระบบอัตโนมัติ ดอกเบี้ยต่ำ ช่วยเอสเอ็มอีเข้าถึงเทคโนโลยียุค 4.0

นายธิติ วงศ์ธนาศักดิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูนิ อาร์ค จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญของผู้ประกอบการขนาดกลางและรายย่อย หรือ เอสเอ็มอี ซึ่งถือเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย  ผนึกกำลัง 5 สถาบันทางการเงิน ได้แก่ บริษัท บีโอที ลีส (ประเทศไทย) จำกัด  บริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จำกัด บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด(มหาชน) บริษัท ไทยโอริกซ์ ลีสซิ่ง จำกัด บริษัท เอสเอ็มเอฟแอล ลีสซิ่ง(ประเทศไทย) จำกัด ออกสินเชื่อพิเศษดอกเบี้ยต่ำ ภายใต้ชื่อโครงการ “UNI ARC 5 YEARS ROBOTPAYLITE FOR SMART FACTORIES & SMEs” เพื่อช่วยเหลือ ผู้ประกอบการขนาดกลางและรายย่อย หรือ เอสเอ็มอี ทุกภาคการผลิตในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ให้มีโอกาสเข้าถึงสินเชื่อ ที่เน้นดอกเบี้ยต่ำ ระยะเวลาการผ่อนชำระยาว เพื่อเพิ่มโอกาสในการพัฒนาสายการผลิต ผ่านการทำงานด้วย ระบบ [Application] และหุ่นยนต์อัตโนมัติ [Robot]เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพในไลน์การผลิต ช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน สู่การลดต้นทุนระยะยาว เพื่อการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนภายใต้นโยบาย ไทยแลนด์ 4.0  ที่เน้นการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ล้ำสมัย มาเป็นตัวช่วยหลักในการเดินหน้าไลน์การผลิต นอกจากปัญหาด้านการแข่งขันในความชำนาญของการผลิตแล้ว ยังมี ปัญหาด้านการเข้าถึงแหล่งเงินทุนส่งผลให้ไม่สามารถพัฒนาศักยภาพการผลิตได้เต็มที่  ยูนิอาร์ค มีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำ ที่มอบสินเชื่อระยะยาวเพื่อผู้ประกอบการเอสเอ็มอี  จะได้มีโอกาสเข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ล้ำสมัยลดปัญหาการผลิตต่าง ๆ ทั้งด้านขาดแคลนแรงงาน การจ้างงานต่อยอดการผลิต ลดต้นทุนในระยะยาวได้
​โครงการ “UNI ARC 5 YEARS ROBOTPAYLITE FOR SMART FACTORIES & SMEs” มอบระยะเวลาในการผ่อนชำระสูงสุด 5 ปี ในอัตราดอกเบี้ยระหว่าง 2-4% ซึ่งต่ำกว่าอัตราโดยทั่วไป
 “โครงการ“UNI ARC 5 YEARS ROBOTPAYLITE FOR SMART FACTORIES & SMEs” พร้อมที่จะให้การสนับสนุนผู้ประกอบการขนาดกลางและรายย่อย หรือ เอสเอ็มอี เข้าถึงแหล่งทุนในการซื้อหุ่นยนต์แขนกลและระบบอัตโนมัติเพื่อเป็นการติดอาวุธให้มีศักยภาพการแข่งขันที่ดีขึ้น ทั้งยังช่วยยกระดับผู้ประกอบการไทย ไปสู่การผลิตสินค้าที่มีความแม่นยำสูง ซึ่งยูนิอาร์คและสถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการ มองเห็นโอกาสในการจัดโครงการนี้จะสามารถส่งเสริมให้ผู้ประกอบการขนาดกลางและรายย่อย หรือ เอสเอ็มอี ได้ยกระดับอุตสาหกรรมการผลิตของไทยในภาพรวมให้เพิ่มขีดการแข่งขันและช่วยส่งเสริมยอดขายของบริษัทให้เติบโตตามไปด้วย
นายธิติกล่าวเสริมว่า โครงการ“UNI ARC 5 YEARS ROBOTPAYLITE FOR SMART FACTORIES & SMEs” นอกจากจะเป็นประโยชน์ด้านการลงทุนแล้ว ช่วยลดปัญหาด้านแรงงาน และเป็นการเสริมศักยภาพการผลิตในระยะยาว เช่น หุ่นยนต์แขนกล 1 ระบบ ทดแทนแรงงานได้ 5 คน หากต้องจ่ายค่าจ้างแรงงานรวม 5 หมื่นบาทต่อเดือน ดังนั้นการผ่อนจ่ายจะต้องไม่เกิน 5 หมื่นบาทต่อเดือน ซึ่งผู้ประกอบการสามารถนำแรงงาน 5 คนนี้ไปใช้ในส่วนอื่นที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าการผลิตได้มากขึ้น ส่วนระยะการผ่อนจ่ายยาวถึง 5 ปี ซึ่งเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมที่สุด เนื่องจากอายุการใช้งานของหุ่นยนต์อุตสาหกรรมจะมีอายุใช้งานประมาณ 10-12 ปี หากผ่อนหมดภายใน 5 ปี เวลาที่เหลืออีก 5-7 ปี ก็จะใช้ฟรีไม่มีต้นทุนแรงงานในส่วนนี้ มีเพียงค่าบำรุงรักษาตามระยะเวลาเท่านั้น

“จากประสบการณ์ที่ผ่านมา ลูกค้าที่นำหุ่นยนต์ไปใช้จะสามารถเพิ่มผลการผลิตสู่การคืนทุนได้ภายใน 5  ปีบางโรงงานที่ทดแทนแรงงานได้จำนวนมากก็สามารถคืนทุนได้ภายในหลักเดือนเท่านั้น จึงมองว่าหากผู้ประกอบการนำหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติไปใช้ ในระยะยาวจะคุ้มค่ากว่าอย่างแน่นอน ซึ่งเป็นไปตามแนวทางของบริษัทฯ ที่มีเป้าหมายช่วยให้ผู้ประกอบการและเอสเอ็มอี ก้าวข้ามอุปสรรค  ยกระดับการผลิต  ลดต้นทุนแรงงาน และเป็นเจ้าของหุ่นยนต์แขนกลได้ง่ายขึ้น”
โครงการ “ UNI ARC 5 YEARS ROBOTPAYLITE FOR SMART FACTORIES & SMEs" จะมีผู้ประกอบการ ขนาดกลางและรายย่อย หรือ เอสเอ็มอี  เข้าร่วมในโครงการไม่น้อยกว่า 300 ราย และ คาดว่าจะสามารถสร้างยอดขายได้ไม่น้อยกว่า 300 ล้านบาทอย่างแน่นอน นายธิติ กล่าวทิ้งท้าย
 โครงการ “UNI ARC 5 YEARS ROBOTPAYLITE FOR SMART FACTORIES & SMEs”
โครงการ “UNI ARC 5 YEARS ROBOTPAYLITE FOR SMART FACTORIES & SMEs" จะเริ่มให้ผู้ประกอบการขนาดกลางและรายย่อย หรือ เอสเอ็มอี  เข้ามาร่วมในโครงการได้ตั้งแต่วันอังคารที่ 4กันยายน 2561 เป็นต้นไป โดยเยี่ยมชมโครงการและแจ้งความจำนงได้ที่ www.robotpaylite.com หรือ Facebook: uniarc.ROBOTPAYLETE Line: @robotpaylite หรือ ติดต่อผ่านสายด่วน 091-159-8966 หรือ เบอร์โทรศัพท์ 02-349-5115, 02-762-0289 (5 สายอัตโนมัติ) โดยทีมวิศวกรของยูนิ อาร์ค จะดำเนินการนัดหมายเข้าหน้างาน เพื่อรับทราบความต้องการและประเมินว่า มีความจำเป็นจะต้องใช้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเข้าไปใช้ในจุดใดบ้าง โดยจะยึดตามความจำเป็นและคุ้มค่าต่อการลงทุนมากที่สุด เพื่อไม่ให้เป็นภาระทางการเงินกับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการมากเกินไป จากนั้นจะนำมาสรุปเพื่อทำใบเสนอราคา พร้อมกับส่งผลการอนุมัติสินเชื่อให้ลูกค้า ภายใน 7 วันทำการ เมื่อลูกค้าตกลงสั่งซื้อ สถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการจะจัดแพคเกจสินเชื่อที่เหมาะสม หากผ่านการยื่นเสนอโครงการได้รับการพิจารณาจากสถาบันทางการเงินที่เข้าร่วมโครงการ ก็สามารถดำเนินการสร้างระบบเพื่อเตรียมการติดตั้งได้ทันที
คุณสมบัติของผู้ประกอบการขนาดกลางและรายย่อย หรือ เอสเอ็มอี เข้าร่วมโครงการ
1. ต้องเป็นนิติบุคคลดำเนินกิจการมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี 
2.ผลประกอบการปีล่าสุดมีกำไร                                                                                               
 3. มียอดขายปีละ 10 ล้านบาทขึ้นไป โดยมีเงินดาวน์ขั้นต่ำ 10% ส่วนอัตราดอกเบี้ยจะอยู่ในระดับ  2-4% อยู่ที่การพิจารณาของสถาบันการเงินซึ่งต่ำกว่าสถาบันการเงินทั่วไป
Profile บริษัท
บริษัท ยูนิ อาร์ค จำกัด ดำเนินกิจการในธุรกิจหุ่นยนต์มานานกว่า 15  ปีเป็นผู้ให้บริการ Solution สำหรับ Industry 4.0 Platform เป็นผู้นำและตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์หุ่นยนต์อุตสาหกรรม อะไหล่และอุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์อุปกรณ์อัตโนมัติสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์เครื่องเชื่อม เครื่องตัด จากแบรนด์ผู้ผลิตชั้นนำระดับโลก อาทิ OTC Daihen / NACHI / OMRON / TRUMPF / NSSWT / ATLANTIC เป็นต้น โดย ยูนิ อาร์ค มีประสบการณ์ขายและติดตั้งหุ่นยนต์อุตสาหกรรมไปแล้วมากกว่า 1,000 ตัว

ความคิดเห็น