ชุมชนท่องเที่ยวOTOPนวัตวิถี 3 ที่เที่ยวใหม่แอ่งเล็กเช็คอินบ้านท่ายม ทับกุง เชียงค้ำ จ.อุดรธานี


กรมการพัฒนาชุมชนได้อนุมัติงบประมาณรายจ่ายแผ่นดินประจำปี พ.ศ. 2561 เพื่อใช้ในการดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการขับเคลื่อนภารกิจการพัฒนาประเทศภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ที่มีเป้าหมายสำคัญเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง ยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และรายได้ให้แก่ชุมชนซึ่งเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ OTOP เข้ากับการท่องเที่ยวเมืองหลัก เมืองรอง และระดับชุมชนมีเป้าหมายในการพัฒนาสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ชุมชนโดยใช้ทุนชุมชนที่เป็นอัตลักษณ์ เสน่ห์ ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์มาดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเยี่ยมเยือนและเกิดการใช้จ่ายเงินในชุมชน เป็นการกระจายรายได้ให้กับคนในชุมชน ซึ่งเป็นการเปลี่ยนจากเดิมที่เป็นการนำสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ชุมชนออกไปจำหน่ายนอกชุมชน ทำให้เกิดรายได้เฉพาะราย เฉพาะกลุ่มเท่านั้นโดยดำเนินการ 3หมู่บ้านดังนี้
1.บ้านท่ายม หมู่ที่ 5 ตำบลแสงสว่าง
​​2.บ้านโนนเชียงค้ำ หมู่ที่ 2 ตำบลทับกุง
​​3.บ้านทับกุง หมู่ที่ 3 ตำบลทับกุง
จุดแรกบ้านท่ายม
 เมื่อวันที่24กันยายน 2561นายนิรันดร์ โคตรธรรม พฒั นาการอําเภอ กล่าวรายงาน -นายบุญเลิศ วรวงษ์ นายอําเภอหนองแสงมาร่วมในการเป็นประธานเปิดงาน ที่บ้านท่ายม ที่นี้ได้ชื่อว่า"แอ่งเล็ก เช็คอิน ถิ่นเห็ดป่า" โดยในงานมีการบายศรีสู่ขวัญ  การฟ้อนรำมะลิ  ชมสินค้าโอทอปอาทิ การสานเสื่อ การทอผ้า การจักสานผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ จากนั้นร่วมรับประทานอาหารถิ่นพื้นบ้าน เช่น แกงเห็ดเพราะที่นี้จะขึ้นชื่อเรื่องเห็ดหลากหลายชนิด ไข่ตุ๋นปูนา ซุปหน่อไม้ แจ๋วบองและผักพื้นบ้านปลอดสารพิษ 


                             จากนั้นก็เดินทางไปชมเยี่ยมชมตลาดท่ายมซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณนั้น
   จุดที่ 2 บ้านทับกุง 
    บ้านทับกุง หมู่ที่ 3 ตำบลทับกุง อำเภอหนองแสง
​ตั้งเมื่อ ปี พ.ศ.2484 ตั้งอยู่ห่างจากจังหวัดอุดรธานี ประมาณ 36 กิโลเมตร ห่างจากที่ว่าการอำเภอหนองแสง ประมาณ 1 กิโลเมตรความโดดเด่นของชุมชนด้านทรัพยากรธรรมชาติ มีความอุดมสมบูรณ์พื้นที่ป่า และพืชพรรณธรรมชาติเขตเทือกเขาภูพานน้อย เป็นที่ตั้งของภูฝอยลม สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 600 เมตร อากาศเย็นสบายตลอดปี ชื่อของภูฝอยลม มาจากไลเคนชนิดหนึ่ง คือ "ฝอยลม" ซึ่งเคยพบเกาะอาศัยอยู่ตามกิ่งของต้นไม้ใหญ่ในบริเวณนี้ แต่ปัจจุบัน        พบได้น้อยลงเนื่องจากป่าถูกบุกรุกจนมีสภาพเสื่อมโทรม ​ด้านแหล่งท่องเที่ยว
 ภูฝอยลมแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติและให้เป็นที่ทัศนศึกษาของประชาชน ประกอบด้วยสวนรวมพรรณไม้ 60 พรรษา มหาราชินี อุทยานโลกล้านปี มีหุ่นจำลองไดโนเสาร์ และพิพิธภัณฑ์แสดงซากสัตว์ดึกดำบรรพ์ และมีเส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติซึ่งจะได้พบป่าเบญจพรรณ ป่าดิบแล้ง ป่าเต็งรัง สลับป่าทุ่งหญ้า น้ำตกเล็กๆและถ้ำมีแปลงปลูกสาธิต บริเวณจุดชมวิวสามารถมองเห็นทิวทัศน์ ตัวเมืองอุดรธานี มีบ้านพักไว้บริการนักท่องเที่ยว และสามารถตั้งแคมป์พักแรมได้ มีกิจกรรมเดินป่า         มีนักท่องเที่ยวมาพักและเที่ยวชมบรรยากาศ มากกว่าปีละ 100,000 คน
น้ำตกธารงาม ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม ห่างจากบ้านท่ายมประมาณ 3 กิโลเมตร มีนักท่องเที่ยวทั้งภายในอำเภอ และพื้นที่ใกล้เคียงแวะเวียนมาเที่ยวชมตลอดทั้งปี​การเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยว
​บ้านทับกุง หมู่ที่ 3 ตำบลทับกุง อำเภอหนองแสง ยังมีเส้นทางที่เดินทางสะดวก สบาย สามารถเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญๆ ในจังหวัดอุดรธานี เช่น แหล่งทะเลบัวแดง อำเภอกุมภวาปี พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์บ้านเชียง อำเภอหนองหาน ตลาดผ้านาข่า อำเภอเมืองอุดรธานี เป็นต้น
กลุ่มอาชีพ และผลิตภัณฑ์ชุมชน
​1. กลุ่มจักสานไม้ไผ่​
2. กลุ่มผ้าฝ้ายทอมือ
​3. กลุ่มสมุนไพรชุมชน
​4. กลุ่มปลูกดอกไม้​คำขวัญบ้านทับกุง
     เมืองท่องเที่ยวน่าอยู่ ​    ฟื้นฟูระบบนิเวศน์
     เกษตรปลอดสารพิษ     วิถีชีวิตหลากหลาย
     มากมายเงินออม          น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
จุดที่3บ้านเชียงค้ำ
บ้านโนนเชียงค้ำ หมู่ที่ 2 ตำบลทับกุง อำเภอหนองแสง ตั้งเมื่อ ปี พ.ศ.2506 ตั้งอยู่ห่างจากจังหวัดอุดรธานี ประมาณ 35 กิโลเมตร ห่างจากที่ว่าการอำเภอหนองแสง ประมาณ 7 กิโลเมตร
ความโดดเด่นของชุมชน​ ด้านแหล่งท่องเที่ยว
​วัดภูทองเทพนิมิต เป็นสถานที่ประดิษฐานพระพุทธชัยมงคลมหาชนอภิปูชนีย์ (หลวงพ่อทันใจ)   ตั้งอย่างโดดเด่นอยู่บนเนินเขา มีลักษณะเป็นพระพุทธรูปสีขาว ปางมารวิชัย องค์พระสูงประมาณ 17 เมตร  มีฐานรองรับอีกกว่า 20 เมตร ส่วนที่ด้านล่างขององค์พระจะเป็นวิหาร ซึ่งในชั้นต่าง ๆ มีการจัดแสดงภาพวาดประวัติของพระพุทธเจ้าไว้บนเพดานอย่างสวยงาม ​การเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยว
​บ้านโนนเชียงค้ำ หมู่ที่ 2 ตำบลทับกุง อำเภอหนองแสง ยังมีเส้นทางที่เดินทางสะดวก สบาย สามารถเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญๆ ในจังหวัดอุดรธานี เช่น แหล่งทะเลบัวแดง อำเภอกุมภวาปี พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์บ้านเชียง อำเภอหนองหาน ตลาดผ้านาข่า อำเภอเมืองอุดรธานี เป็นต้น


กลุ่มอาชีพ และผลิตภัณฑ์ชุมชน
​1. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโนนเชียงค้ำ (แปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วย)​
2. กลุ่มน้ำมันหอมระเหยจากพันธ์ไม้ไทย
​3. กลุ่มขนมไทย


                                                                   ปลากระบองไม้ไผ่

ความคิดเห็น