ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ “มหัศจรรย์ข้าวต้มลูกโยนแห่งสระบุรี”


การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานพระนครศรีอยุธยา ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ มหัศจรรย์ข้าวต้มลูกโยนแห่งสระบุรี เนื่องในวันออกพรรษา  วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2561 ณ วัดพระพุทธฉาย อ.เมือง จ.สระบุรี
  นางอรสา  อาวุธคม ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า  เนื่องในวันออกพรรษาของทุกปี วัดพระพุทธฉาย  จังหวัดสระบุรี  ได้กำหนดจัดงานประเพณีตัก    บาตรเทโวโรหณะ มหัศจรรย์ข้าวต้มลูกโยนแห่งสระบุรีซึ่งเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมา ตั้งแต่อดีต และมีตำนานกล่าวว่า เมื่อครั้งพระพุทธเจ้าทรงพระชนมายุอยู่นั้น  ทรงเสด็จขึ้นไปโปรด พระพุทธมารดาที่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์  และเสด็จกลับมายังโลกมนุษยที่เมืองสังกัสสะคีรี ตรงกับวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 โดยประชาชนต่างมารอเฝ้ารับเสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในวันนั้นกล่าวได้ว่าเป็นวันเปิดโลก ทำให้โลกมนุษย์ สวรรค์ และนรกต่างเห็นกันและกัน  ประชาชนจำนวนมากที่มาเฝ้ารอรับเสด็จต่างปรารถนา ใส่บาตรพระพุทธองค์ โดยประชาชนที่อยู่ห่างออกไป        ไม่สามารถจะใส่บาตรได้ถึง จึงใช้วิธีการโยนอาหารของตนลงในบาตรของพระพุทธเจ้า และพระสาวก โดยอาหารเหล่านั้นตกลงในบาตรเป็นที่อัศจรรย์
ในปัจจุบัน  การตักบาตรด้วย ข้าวต้มลูกโยน นับวันจะเลือนหายไป  ดังนั้นจึงควรจะมีการอนุรักษ์  ฟื้นฟู  และส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามเช่นนี้ให้อยู่คู่จังหวัดสระบุรีต่อไป  และประเพณีดังกล่าวยังจัดรวมอยู่ในปฏิทินปีท่องเที่ยวจังหวัดสระโดยในปีนี้ทางจังหวัดสระบุรีได้กำหนดให้มีการจัดงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ มหัศจรรย์ข้าวต้มลูกโยนแห่งสระบุรีขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป ณ วัดพระพุทธฉาย อ.เมือง จ.สระบุรี สำหรับพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมงาน ภายในบริเวณวัดพระพุทธฉายมีชาวบ้าน และชุมชนใกล้เคียงได้จัดเตรียมข้าวต้มลูกโยนไว้จำหน่ายแก่พุทธศาสนิกชนที่มาร่วมงานด้วย
นอกจากนี้  ทุกท่านจะได้ชมขบวนแห่ข้าวต้มลูกโยน  และขบวนการแสดงขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมพื้นบ้านที่ยิ่งใหญ่และสวยงามพร้อมชมการประกวดทำข้าวต้มลูกโยน
 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   วัดพระพุทธฉาย โทร. 036-303169, 087 9961085 และ ททท.สำนักงานพระนครศรีอยุธยา โทร. 035-246076-7         ได้ทุกวันเวลา 08.30 16.30 หรือ Fanpage : Tat Ayutthaya

ความคิดเห็น