“งานแสดงตราไปรษณียากรโลก พ.ศ. ๒๕๖๑” (THAILAND 2018 WORLD STAMP EXHIBITION)

ด้วยสมาคมนักสะสมตราไปรษณียากรแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ บริษัท ไปรษณีไทย จำกัด ได้จัด “งานแสดงตราไปรษณียากรโลก พ.ศ. ๒๕๖๑” (THAILAND 2018 WORLD STAMP EXHIBITION) ภายใต้แนวคิด “ท่องเที่ยววิถีไทย ในยุคดิจิทัล ๔.๐” การจัดแสดงแสตมป์   และสิ่งสะสมหายากจากทั่วทุกมุมโลก เพื่อยกระดับการสะสมตราไปรษณียากรให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และเปิดโอกาสให้นักสะสมแสตมป์ชาวไทยได้พบปะกับนักสะสมแสตมป์ต่างชาติ รวมทั้งเป็นการแสดงเอกลักษณ์ของประเทศไทย

โดยภายในงานจะได้พบกิจกรรมมากมาย อาทิ การจัดแสดงสิ่งสะสมส่วนพระองค์ของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่พระราชทานให้นำมาจัดแสดงจำนวน 19๑ ชิ้น, จดหมาย 3 แผ่นดิน หลักฐานการบันทึกเหตุการณ์สำคัญของไทย ตั้งแต่สมัยอยุธยา สมัยกรุงธนบุรี และสมัยรัตนโกสินทร์, การประกวดแสตมป์ครั้งยิ่งใหญ่ระดับโลก, แสตมป์ที่ระลึกชุดงานแสดงตราไปรษณียากรโลก พ.ศ. ๒๕๖๑ และแสตมป์นิทรรศน์ “Stamp Journey” เที่ยวทุกที่วิถีไทย เป็นต้น


ในโอกาสนี้ จึงใคร่ขอเชิญร่วมพิธีเปิด“งานแสดงตราไปรษณียากรโลก พ.ศ. ๒๕๖๑” (THAILAND 2018 WORLD STAMP EXHIBITION) ในวันพุธที่ 2๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑4.๓๐ - ๑6.๐๐ น. ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติจาก นายพันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มาเป็นประธานเปิดงาน


ความคิดเห็น