โรงพยาบาลพญาไท 2 ร่วมกับ มูลนิธิ One Love จัดโครงการคอนเสิร์ตการกุศล “The One Love Concert for Children in Need”

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม 2561 เวลา 18.30-20.00 น. โรงพยาบาลพญาไท 2 ร่วมกับมูลนิธิ One Love เปิดคอนเสิร์ตการกุศล “The One Love Concert for Children in Need” ณ GMM LIVE HOUSE @Central World ชั้น 8 โดยได้วงร็อค ระดับตำนานของเมืองไทยอย่างวง NUVO มาร่วมแสดงในคอนเสิร์ตการกุศลในครั้งนี้ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กยากไร้ที่ขาดโอกาสด้านการรักษา อาทิ ผู้ป่วยโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด ผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง เป็นต้น
 โรงพยาบาลพญาไท 2 ประสบความสำเร็จในการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดให้กับผู้ป่วยเด็กโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง และผลลัพธ์การรักษาทำให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถดำเนินชีวิตได้เป็นปกติเช่นเด็กคนอื่นๆ และปัจจุบันได้มีผู้ป่วยเด็กที่เป็นผู้ยากไร้ติดต่อเพื่อขอรับการรักษามายังโรงพยาบาลพญาไท 2 คณะผู้บริหาร ทีมแพทย์พยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพญาไท 2 จึงได้เล็งเห็นความสำคัญในการช่วยเหลือผู้ป่วยกลุ่มนี้ ให้ได้รับการรักษาที่มีประสิทธิภาพและช่วยทำให้ผู้ป่วยหายขาดจากโรคได้
 โดยในงาน นายวิชัย ทองแตง ประธานกรรมการมูลนิธิหนึ่งน้ำใจ ร่วมเปิดงานพร้อมกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของคอนเสิร์ตการกุศล “The One Love Concert for Children in Need” ในครั้งนี้ ว่ามีวัตถุประสงค์เพื่อ
1. ระดมทุนและนำรายได้จากการจำหน่ายบัตรคอนเสิร์ต หลังหักค่าใช้จ่ายมารักษาผู้ป่วยเด็กโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรงที่ยากไร้ ด้วยการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดและผ่าตัดรักษาเด็กที่มีโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด
2. เพื่อส่งเสริมศักยภาพ และคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเด็กโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรงและโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด ทั้งจากการช่วยเหลือในครั้งนี้ไม่ใช่แค่ผู้ป่วยเด็กเพียงผู้เดียว ยังเป็นการสร้างกำลังใจที่ดีให้แก่ครอบครัวและคนรอบข้าง ให้ผ่านอุปสรรคของโรคร้ายต่าง ๆ ไปได้ และเมื่อหายขาดจากโรคนั้นแล้ว ยังกลับมาเป็นกำลังใจสำคัญให้แก่สมาชิกในครอบครัวอีกด้วย พร้อมทั้งกล่าวขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้ให้การสนับสนุน “โครงการคอนเสิร์ตการกุศล “The One Love Concert for Children in Need”  ของโรงพยาบาลพญาไท 2 ร่วมกับ มูลนิธิ One Love เป็นอย่างดี
​โดยรายได้จากการจำหน่ายบัตรคอนเสิร์ตหลังหักค่าใช้จ่ายจะนำมาเป็นกองทุน เพื่อรักษาเด็กผู้ยากไร้ ให้ได้รับโอกาสทางการรักษาอย่างสมบูรณ์แบบ กับโครงการเพื่อการกุศล “คอนเสิร์ตการกุศล The One Love Concert for Children in Need” จากโรงพยาบาลพญาไท 2 และ มูลนิธิ One Love เพื่อให้เด็กยากไร้ได้เข้าถึงการักษาและเพิ่มความน่าอยู่ในกับสังคมไทย จากความร่วมมือกันของทีมแพทย์เฉพาะทางของทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
 สามารถดูข้อมูลรายละเอียดและติดต่อมูลนิธิเพิ่มเติมได้ที่
Facebook : OneLoveTheFoundation Website :  www.onelove.or.th

ความคิดเห็น

ท่องเที่ยว