“ศูนย์สุขภาพเด็ก โรงพยาบาลพญาไท 3” จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562 ณ ลาน OPD ชั้น 1 รพ.พญาไท 3

                    เน้นกิจกรรมสุดสนุก  ส่งเสริมจินตนาการสำหรับเด็กๆ ในย่านฝั่งกรุงเทพฯ ตะวันตก
 ศูนย์สุขภาพเด็ก โรงพยาบาลพญาไท 3 จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562 ณ ลาน OPD ชั้น 1 เน้นกิจกรรมสุดสนุก ส่งเสริมจินตนาการ สำหรับเด็กๆ ในย่านฝั่งกรุงเทพฯ ตะวันตก   ภายในงานพบกับกิจกรรมมากมาย  อาทิเช่น วันศุกร์ที่ 11 ม.ค. การแสดงละครใบ้
 วันเสาร์ที่ 12 ม.ค. การเสวนาเรื่อง “เรื่องยุ่งที่ไม่ยุ่งของเด็กวัยเรียน” โดยพญ.นลินี  เชื้อวนิชชากร กุมารแพทย์ด้านพัฒนาการและพฤติกรรมเด็กร่วมพูดคุยกับศิลปินมากความสามารถ คุณยุ้ย ปัทมวรรณ เค้ามูลคดี
 การแสดงชุดพิเศษจากน้องธาม ด.ช.ธีธัช  วงศ์วัชระ ผู้ชนะเลิศจากโครงการ Phyathai 3 Superstar Talent ปีที่ 1 และวันอาทิตย์ที่ 13 ม.ค.  ร่วมชมการแสดงมายากล นอกจากนี้คุณกมลเนตร์  เดชฉกรรจ์รักษาการผู้จัดการส่วนบริหารการตลาด รพ.พญาไท 3 ก็ยังพูดถึงสิทธิพิเศษต่างๆให้กับเด็กๆในวันนี้อีกด้วย
  พร้อมด้วยบูทผู้สนับสนุนต่างๆ  ที่จะมาร่วมมอบของที่ระลึกให้กับเด็กๆ    ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดจัดขึ้นมาสำหรับเด็กๆ ที่เป็นลูกค้าของ  รพ.พญาไท 3  และ บุคคลภายนอกที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ตลอดกิจกรรม

ความคิดเห็น