ดร.สมศักดิ์ ชลาชล ประธานกรรมการชลาชล กรุ๊ป บรรยาย “ทิศทางนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0”

ความสุขสร้างได้ในยุค disrubtive world ให้กับนักศึกษาคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ณ ห้อง โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค โดยมี สิริสุพิตตา สุ่มประดิษฐ์, ชวลิต วัฒนาโยธิน,อาจารย์ดร.วรรธนสม เมฆสุวรรณ, อาจารย์ว่าที่ร้อยตรีดร.เอกสิทธิ์ สนามทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วันชัย ปานจันทร์, อรชร ไชยทอง, กษิรา พัฒนากาญจนกุล  เข้าร่วมสัมมนาด้วย ที่ห้องรัชวิภา อาคารธารทิพย์ ชั้น2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค รัชดาภิเษก วันก่อน
 รูปจากซ้ายไปขวา
1. คุณสิริสุพิตตา สุ่มประดิษฐ์
2. คุณชวลิต วัฒนาโยธิน
3. อาจารย์ดร.วรรธนสม เมฆสุวรรณ
4. อาจารย์ว่าที่ร้อยตรีดร.เอกสิทธิ์ สนามทอง
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วันชัย ปานจันทร์
6. คุณอรชร ไชยทอง
7. คุณกษิรา พัฒนากาญจนกุล

ความคิดเห็น

ท่องเที่ยว