องค์การตลาดเพื่อเกษตกร (อ.ต.ก.) ร่วมกับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) คัดสรรเกษตรกรมาจำหน่ายที่ ตลาด อ.ต.ก.หัวหิน (หัวหิน ซอย 51)

เริ่มวันที่ 1 กุมภาพันธ์นี้เป็นต้นไป องค์การตลาดเพื่อเกษตกร (อ.ต.ก.) ร่วมกับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) คัดสรรเกษตรกร สินค้าเกษตรคุณภาพจากทั่วประเทศระดับ 😄Best Seller กว่า 150 ราย อาทิ พืชผักผลไม้อินทรีย์ สินค้าผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป อาหารปรุงสำเร็จพร้อมทานจากร้านดังทั่วไทย สินค้าจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและอีกหลากหลาย มาจำหน่ายที่ ตลาด อ.ต.ก.หัวหิน (หัวหิน ซอย 51)

ความคิดเห็น