พิธีแห่อันเชิญมหาเทพไอยรา องค์พระพิฆเนศปางลีลา8พระกร ประทานพรเงินล้าน ขึ้นประทับยังเทวลัย ณ พุทธสถาน วิโมกสิวาลัย สวนผึ้ง จ.ราชบุรี

    ด้วยแรงแห่งศรัทธาในความตั้งมั่นตามจิตด้วยแรงอธิษฐานต่อองค์พระพิฆเนศ คุณธวัชชัย โอสถานนท์หรือครูโทนี่ นักเต้นอมิตตาทาทายังได้กำหนดจัดงานบุญครั้งยิ่งใหญ่ พิธีแห่อัญเชิญมหาเทพไอยรา องค์พระพิฆเนศปางลีลา8พระกร ประทานพรเงินล้าน ขึ้นประทับยังเทวลัย ณ พุทธสถาน วิโมกสิวาลัย สวนผึ้ง จ.ราชบุรี ในวันอาทิตย์ที่24กุมภาพันธ์ 2562 จัดสร้างถวายแด่ พระญาณวิกรม เจ้าคุณอาจารย์ปราชญา บูรพาชลทิศ (หลวงพี่อุเทน วัดท่าไม้)
     คุณธวัชชัย โอสถานนท์กล่าวว่า สำหรับการจัดสร้างองค์มหาเทพไอยราปางลีลาประทานพรเงินล้าน8พระกรได้จัดงานบุญถึง 4 วาระเริ่มจาก วาระที่1 เททองหล่อ วาระที่2ปิดทองคําเปลว วาระที่3.ฉลองสร้างองค์สําเร็จ วาระที่4แห่ถวายองค์ถวายเทวาลัย ที่ พุทธสถาน วิโมก สิวาลัย สวนผึ้ง ราชบุรี
  โดยมีหมายกำหนดการ และพิธีการการดังต่อไปนี้
 08:00น.ลงทะเบียน รับวัตถุมงคล สิ่งของมงคลเพื่อถวายแด่องค์พระพิฆเนศ 09:49น.พิธีบวงสรวงเปิดทรัพย์4ทิศ พิธีลอยกระทงนาคะบูชาเปิดวังบาดาล ประกอบพิธีโดย อ.#เนตร ศิวาเณศวร์
 13:19น.พิธีขอขมากรรมเปิดโลก3ภพ
 14:09น.ร่วมถวายสังฆทานแด่พระภิษุสงฆ์9รูป เพื่ออุทิศส่วนบุญกุศลแด่สรรพสัตว์และ บรรพบุรษทั้งหลาย
15:19น. พิธีแห่ขบวนองค์พระพิฆเนศ เข้าสู่ พุทธสถาน วิโมก สิวาลัย สวนผึ้ง จ.ราชบุรี ครูโทนี่ ธวัชชัย โอสถานนท์ พร้อมกับเจ้าภาพ ศิลปินดารา เทพบุตร เทพธิดา นำขบวน
15:39น.พิธีอธิษฐานจิตเขียนชื่อลงแผ่นทอง ร่วมขอพรจากองค์พระพิฆเนศ 16:09น.พิธีบวงสรวง อันเชิญ มหาทพไอยรา องค์พระพิฆเนศ สู่บัลลังฑ์ประทับ โดยอาจารย์ #ประจักษ์ พระครูปลัด #อุเทน สิริสาโร เปิดเนตรและนำสวดชยันโต
 17:09น.เฉลิมฉลองคเนศบูขา #ทัช ณ ตะกั่วทุ่งร้องเพลงสรรเสริญ #มหาเทพไอยรา #น้องริต้า รำถวาย
 17:19น.พิธีสวดพระเวท มนต์ตรา โซฮาอารตี โดย อ.#เนตร ศิวาเณศวร์ และคณะ #โซฮาศิวาเณศวร์

ความคิดเห็น