รพ.พญาไท1จัดสัมมนาประชาชนทั่วไปให้ความรู้การผ่าตัดไซนัสผ่านกล้องด้วยเทคนิค Innovative FULL HOUSE FESS

  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 11.00-14.00 น.ณ ห้องประชุม we Happy อาคาร3 ชั้น 1 รพ.พญาไท 1 ได้จัดมีการสัมมนาประชาชนทั่วไปให้ความรู้การผ่าตัดไซนัสผ่านกล้องด้วยเทคนิค Innovative FULL HOUSE FESS
 โดย ผศ.ดร.นพ.กรเกียรติ์ สนิทวงศ์ ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดไซนัสผ่านกล้องและโรคภูมิแพ้ศูนย์ผ่าไซนัสผ่านกล้องและโรคภูมิแพ้ โรงพยาบาลพญาไท1 อาคาร1ชั้น3 ความชำนาญเฉพาะทางหรือเรื่องที่สนใจ ไซนัสอักเสบ เยื่อจมูกอักเสบภูมิแพ้ การผ่าตัดจมูก ไซนัสและฐานสมองด้วยกล้องเอนโดสโคป และยังได้รับรางวัล Innovative FULL HOUSE FESS จากประเทศออสเตรเลียซึ่งเคยได้รับรางวัล
การวิจัยที่ได้รับการยกย่องอย่างสูงจาก มหาวิทยาลัย Macquarie สาหรับการศึกษา irrigations การล้างโพรงจมูกคอร์ติโคสเตียรอยด์หลังการผ่าตัดไซนัสเอ็นโดคิวอิก รางวัลPJWormaldPrize ซึ่งได้รับรางวลัจากสมาคมแรดออสตราเลเซียนเพอื่การศึกษา 'Eosinophilic rhinosinusitis ไม่ใช่โรคของการเกิดการอุดตันของกระดูกในการประชุมวิทยาศาสตร์ประจำปีครั้งที่ 6 ของสมาคมออสตราเลเซียออสเตรเลีย (ARS), ชายฝั่ง Sunshine, ออสเตรเลีย 2012 มาแล้ว
    จากสภาวะในประเทศไทยตอนนี้ที่เกิดหมอกฝุ่นควัน ทั่วทุกภาคในประเทศไทยส่งผลให้คนไทยมีอาการภูมิแพ้และลุกลามไปจนถึงขั้นเกิดไซนัส  วันนี้ทาง รพ.พญาไท1จึงได้จัดสัมนาให้ความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชน  เพื่อรับมือกับสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งเป็นที่สนใจของประชาชนที่เข้ามารับฟังเป็นจำนวนมาก

ความคิดเห็น