บริษัทโฟคัส เวก บางนา จำกัด เปิดตัวโรงงานบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร มุ่งนำขยะมาแปรรูปสร้างมูลค่า งดฝังกลบและการเผาเพื่อช่วยสิ่งแวดล้อม

  เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562 บริษัทโฟคัส เวก บางนา จำกัด ได้ทำพิธีเปิดตัวโรงงานบริหารจัดการขยะ โฟคัส เวก ขึ้นอย่างเป็นทางการ ณ อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
โดยมีนางจิรพรรณ คงเคารพธรรม รองนายกกาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธาน นอกจากนี้ยังมีแขกผู้มีเกียรติจากส่วนงานราชการ องค์กรเอกชน และองค์กรอิสระมาร่วมงานอย่างคับคั่ง
อาทิเช่น พล.อ.ดร. ศิริ ทิวะพันธุ์ ประธานที่ปรึกษาวงษ์พาณิชย์กรุ๊ป ประธานสถาบันพัฒนาสี่แยกอินโดจีน และอดีตแม่ทัพภาคที่ 3, นายบรรจง สุกรีฑา รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม, นายกิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายกอบจ.ฉะเชิงเทรา,นายชัยเดช ชิตวิเศษ รองนายก อบต. เมืองบ้านสวน จังหวัดชลบุรี,
Mr. Olivier Richard ผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส,ดร. สมไทย วงษ์เจริญ ประธานวงษ์พาณิชย์ กรุ๊ป, ดร.อิทธิกร ศรีจันบาล บริษัทสถานีรีไซเคิล วงษ์พาณิชย์ สุวรรณภูมิ จำกัด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์ พฤกษะวัน รองประธาน สถาบันพัฒนาสี่แยกอินโดจีน,นางสาวกมลชญา ประเสริฐสิน นายอำเภอแปลงยาว เป็นต้น
      บริษัทโฟคัส เวก บางนา จำกัดซึ่งเป็นการร่วมทุนระหว่างนักลงทุนชาวฝรั่งเศส และนักลงทุนชาวไทย
               โดยมี คุณอนุชา สิหนาทกถากุล เป็นประธานกรรมการ และคุณนนทวัฒน์ ทองมี
     คุณอัลบอง กาซิเมีย เป็น กรรมการ บริษัททำธุรกิจด้านบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร  โดยเบื้องต้นรับขยะจากศูนย์ การค้า ซึ่งในขณะนี้มีศูนย์การค้า เมกาบางนา บิ๊กซี และ เทสโก้โลตัส ที่ได้เซ็นสัญญากับทางบริษัทแล้ว
 วัตถุประสงค์หลักของโรงงานคือการแปรรูปขยะเพื่อให้มีมูลค่า งดการทิ้งลงบ่อฝังกลบ และการเผา ในด้านของเทคโนโลยีเป็นการร่วมมือกันทางการออกแบบ และวิศวกรรมจากต่างประเทศ กับ เทคโนโลยีด้านเครื่องจักรของ บริษัทวงษ์พาณิชย์ อินเตอร์ เนชั่นแนลจำกัด โดย ดร. สมไทย วงษ์เจริญ ภายในงานพิธีเปิดได้มีแขกที่เป็นส่วนงานรัฐบาล องค์กรเอกชน และองค์กรอิสระมาร่วมในงานครั้งนี้ เช่น
นางจิรพรรณ คงเคารพธรรม  รองนายกกาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา,พลเอก ดร. ศิริ ทิวะพันธุ์ ประธานที่ปรึกษาวงษ์พาณิชย์กรุ๊ป ประธานสถาบันพัฒนาสี่แยกอินโดจีน อดีตแม่ทัพภาคที่ 3
นายบรรจง สุกรีฑา รองอธิบดี กรมโรงงานอุตสาหกรรม
นายกิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา
นายชัยเดช ชิตวิเศษ รองนายก อบต.เมืองบ้านสวน จังหวัดชลบุรี
Mr. Olivier Richard ท่านผู้แทนจากสถานเอกอัครราชฑูตฝรั่งเศส
ดร. สมไทย วงษ์เจริญ ประธาน วงษ์พาณิชย์ กรุ๊ป
ดร. อิทธิกร ศรีจันบาล บริษัท สถานีรีไซเคิล วงษ์พาณิชย์ สุวรรณภูมิ จำกัด
ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุพจน์ พฤกษะวัน ท่านรองประธาน สถาบันพัฒนาสี่แยกอินโดจีน
 ผลที่ได้จากการจัดการขยะอย่างถูกวิธีคือขยะรีไซเคิล เช่น พลาสติก แก้ว กระดาษ สามารถนำไปส่งยังโรงงานอุตสาหกรรมที่สามารถนำไปแปรรูปใช้เป็นวัตถุดิบพื้นฐาน และยังเปลี่ยนขยะที่เหลือให้เป็นเชื้อเพลิงที่เรียกว่า RDF ขยะที่เป็นเศษอาหารจะถูกแปรรูปเป็นปุ๋ยอินทรีย์เพื่อใช้ในการเกษตร

ความคิดเห็น