บริษัท ควอลิตี้ พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมทำข้อตกลงการถ่ายทอดและให้ใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย สารแซนโทน(Xanthone) จากเปลือกมังคุด

   เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 ประธานบริษัท ควอลิตี้ พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด นายอัษฎา เทพยศ และ กรรมการผู้จัดการบริษัท ควอลิตี้ พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด นายวุฒิพงษ์  ผาณิตเศรษฐกร ร่วมลงนามทำข้อตกลงการถ่ายทอดและให้ใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยสารแซนโทน(Xanthone) จากเปลือกมังคุด ร่วมกับ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นายจงรัก วัชรินทร์รัตน์ และผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร​นางสาวอุดมลักษณ์ สุขอัตตะ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 โดยการลงนามร่วมทำข้อตกลงในครั้งนี้เป็นการร่วมมือระหว่างบริษัท ควอลิตี้ พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้ผลิตเครื่องสำอางและที่ปรึกษาเรื่องการสร้างแบรนด์เครื่องสำอาง รวมถึงการส่งออกสารสกัดของประเทศไทยและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งถือเป็นการทำความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนและภาครัฐบาล เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลซึ่งส่งเสริมให้ภาครัฐและเอกชนทำงานร่วมกันเพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์
โดยการลงนามครั้งนี้บริษัท ควอลิตี้ พลัส เอสเทติค จำกัด ได้เป็นผู้รับอนุญาตในการใช้ผลงานวิจัยสารแซนโทน(Xanthone) เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการต่อยอดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์
โดย ประธานบริษัท ควอลิตี้ พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด นายอัษฎา เทพยศ ได้ให้สัมภาษณ์ว่า “การร่วมลงนามในครั้งนี้ถือเป็นการทลายหิ้งงานวิจัยสู่การนำไปใช้ในรูปแบบเชิงพาณิชย์อย่างสมบูรณ์
โดยงานวิจัยสารสกัดที่ได้จากเปลือกมังคุดเป็นการนำวัตถุดิบจากภาคเกษตรกรมาต่อยอดในงานวิจัย ซึ่งถือเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางการเกษตรของไทย รวมถึงเป็นการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันให้กับภาคอุตสาหกรรมเครื่องสำอางไทยทั้งในและต่างประเทศ และการร่วมมือครั้งนี้เป็นการส่งเสริมนโยบายของรัฐบาล ที่ให้ภาครัฐและเอกชนทำความร่วมมือกันเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ทั้งนี้ทางบริษัทควอลิตี้พลัสฯ ยังมีแผนในส่วนของการดำเนินธุรกิจเพื่อต่อยอดและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสารแซนโทน(Xanthone) ไปยังกลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆ อีกด้วย”


ความคิดเห็น