สภากาชาดไทย – คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ จัดพิธีพระราชทานเพลิงศพ “อาจารย์ใหญ่” ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 12 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.30 น. ศาสตราจารย์นายแพทย์สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธาน ในพิธีพระราชทานเพลิงศพผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา (เป็นกรณีพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 284 ท่าน ณ วัดธาตุทอง กรุงเทพฯ โดยมีญาติของอาจารย์ใหญ่และนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 2 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมในพิธี จัดขึ้นเพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาและไว้อาลัยแด่ผู้อุทิศร่างกาย เพื่อการศึกษาหรืออาจารย์ใหญ่ของนิสิตแพทย์ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างฝ่ายกายวิภาคศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และได้รับการสนับสนุนโลงศพและอุปกรณ์ต่าง ๆ จากมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง
 หลังจากพิธีพระราชทานเพลิงศพผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา (เป็นกรณีพิเศษ) จะนำร่างอาจารย์ใหญ่
แยกฌาปนกิจตามวัดต่าง ๆ ระหว่างวันที่ 13 – 17 พฤษภาคม 2562 จำนวน 24 วัด ได้แก่ วัดคลองเตยใน วัดดวงแข
วัดด่านสำโรง วัดตรีทศเทพวรวิหาร วัดเทพลีลา วัดเทวสุนทร วัดบวรมงคลราชวรวิหาร วัดบางนานอก วัดบางบัว
วัดบำเพ็ญเหนือ วัดบึงทองหลาง วัดประดู่ธรรมาธิปัตย์ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร
วัดสังข์กระจายวรวิหาร วัดราษฎร์บำรุง วัดลาดกระบัง วัดลาดปลาเค้า วัดวชิรธรรมสาธิต วัดศรีเอี่ยม วัดสีกัน
วัดสุทธิวราราม วัดโสมนัสราชวรวิหาร และวัดอภัยทายาราม หลังจากเสร็จสิ้นพิธีทั้งหมดนี้ จะทำพิธีลอยอังคารในวันที่ 21 พฤษภาคม 2562
 การอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาทางการแพทย์ เอื้อประโยชน์ให้นิสิตแพทย์ได้เรียนรู้โครงสร้างร่างกายและอวัยวะต่าง ๆ ของมนุษย์อย่างแท้จริง ส่งผลให้การแพทย์ไทยพัฒนาได้อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง เพราะนอกจากเป็นการเรียนรู้พื้นฐานทางกายวิภาคศาสตร์ของนิสิตแพทย์แล้ว ผู้อุทิศร่างกายยังเป็นครูผู้ให้การฝึกอบรมทักษะการช่วยชีวิตผู้ป่วยหรือการผ่าตัดขั้นสูง ซึ่งในแต่ละปีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำเป็นต้องใช้ร่างอาจารย์ใหญ่มากกว่า 250 - 300 ท่าน โดยร่างของผู้บริจาคร่างกายเพื่อการศึกษา จะได้รับการทำพิธีทางศาสนาหลังผ่านการเป็นอาจารย์ใหญ่ ด้วยพิธีพระราชทานเพลิงศพอย่างสมเกียรติ
 พิธีพระราชทานเพลิงศพผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา (เป็นกรณีพิเศษ) จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมี
พระเทพญาณวิศิษฏ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปทุมวนาราม เป็นพระอาจารย์ที่ปรึกษาในการจัดฌาปนกิจร่างของอาจารย์ใหญ่ พระอาจารย์ได้เล็งเห็นถึงปัญหาและความลำบากในการจัดหาวัดสำหรับฌาปนกิจแต่ละปี จึงได้จัดโครงการจัดสร้างศูนย์การเรียนพระปริยัติธรรมสำนักเรียน วัดปทุมวนาราม และทิพย์สถานอาจารย์ใหญ่ เพื่อจัดสร้างฌาปนสถานสำหรับการฌาปนกิจร่างผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาแก่คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์อื่น ๆ รวมทั้งมีสถานที่สำหรับกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่อง ได้แก่ การจัดสร้างสำนักงาน ศาลาพิธี และโรงเรือนพักเก็บหีบศพ ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนการจัดสร้าง ได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี
052-0-54292-4 ชื่อบัญชี วัดปทุมวนาราม (ศูนย์การเรียนพระปริยัติธรรมสำนักเรียน วัดปทุมวนาราม และทิพย์สถานอาจารย์ใหญ่)
 ผู้มีความประสงค์จะอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาเมื่อถึงแก่กรรม สามารถแสดงความจำนงและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศาลาทินทัต โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ในวันและเวลาราชการ (จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. เสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.30-14.00 น. ปิดทำการวันหยุดนักขัตฤกษ์) หรือบริจาคออนไลน์ได้ที่ www.redcross.or.th สอบถามโทร. 0 2256 4281, 0 2256 4397 และ 1664​

ความคิดเห็น