ห้ามพลาด! "เทศกาลผลไม้ ระยอง" เริ่มแล้ว5-9 มิ.ย นี้ที่สนามกีฬากลางจังหวัดระยอง

เมื่อวันอังคารที่ 28 พฤษภาคมท่านธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองได้เป็นระธานในการจัดงานเทศกาลผลไม้และของดีจังหวัดระยอง ประจำปี 2562ได้ ณ สวนประสมทรัพย์ ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
   ท่านธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองกล่าว "ซึ่งนอกจากที่กล่าวมาแล้ว จังหวัดระยองยังมีการท่องเที่ยวอีกหลากหลายประเภท เช่น การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล การท่องเที่ยวเชิงกีฬา การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วิถีชุมชน เป็นต้น ทั้งยังมีทรัพยากรที่หลากหลายทางธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็น ทะเล ป่าเขา น้ำตก ฯลฯ
   “นอกจากนี้ยังมีวัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิตของผู้คน ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่น เหล่านี้ล้วนเป็นทรัพยากรทรงคุณค่า เป็นแหล่งกระตุ้นการใช้จ่าย ให้เกิดรายได้สู่ประชาชนทุกระดับ ทั้งนี้ ในช่วงระหว่างเดือนพฤษภาคม-มิถุนายนของทุกปี จังหวัดระยอง มีผลผลิตจากภาคการเกษตร โดยเฉพาะผลไม้เมืองร้อนจากสวนเกษตรที่มีคุณภาพ มีรสชาดอร่อย เช่น ทุเรียน มังคุด ลองกอง ออกมาเป็นจำนวนมาก จังหวัดระยองจึงอาศัยช่วงเวลาดังกล่าว จัดเทศกาลผลไม้และของดีจังหวัดระยอง เพื่อเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศได้มาชมและชิมผลไม้คุณภาพ” รองผู้ว่าฯ กล่าว
  ภายในงานมี นายพงษ์อนันต์ จันทร์ไพร ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง, นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง, นายอุทิศ ลิ่มสกุล ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานระยอง, นายสุรสิงห์ พูนเพิ่มสุขสมบัติ เกษตรจังหวัดระยอง และนางสุวรรณา โดตี้ ประธานสภาอุตสาหกรรมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดระยอง ร่วมแถลงข่าว
โดยมีนายประจวบ จำเนียรศรี เจ้าของสวนประสมทรัพย์ ให้การต้อนรับแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานอย่างอบอุ่น พร้อมด้วย น.ส.ปณิศา มะผล ธิดาชาวสวน ประจำปี 2561 มาร่วมสร้างสีสันและเชิญชวนเที่ยวงาน
  โดยการจัดงานเทศกาลผลไม้และของดีจังหวัดระยอง ประจำปี 2562 ภายใต้โครงการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดระยอง ดำเนินการโดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ชาวสวนผลไม้ของจังหวัดระยอง ได้ร่วมแรงร่วมใจในการขับเคลื่อนงาน ซึ่งคาดว่าจะได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งจากกรุงเทพมหานคร และจากจังหวัดใกล้เคียง รวมทั้งพี่น้องประชาชนในชุมชน ต่างชุมชน ในจังหวัดระยอง เพื่อเป็นการสร้างสีสัน และสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดระยอง การท่องเที่ยวชุมชน วิถีชุมชน          วิถีชาวสวน อีกทั้งเป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้กับชาวสวนให้ได้ถ่ายทอดภูมิปัญญาด้านการเกษตร ตลอดจนอาหารท้องถิ่น สินค้าโอทอปต่างๆ ของดีจากทั้ง 8 อำเภอ มาจัดแสดงต่อสาธารณชน ให้เป็นที่เผยแพร่และรู้จัก พร้อมได้มาสัมผัสวิถีชาวสวนอย่างแท้จริง สำหรับกิจกรรมในงาน ประกอบด้วยผลไม้จากชาวสวน ร้านอาหารถิ่น สินค้าชุมชนและโอทอป จำนวนกว่า 120 ร้าน ทั้งยังมีกิจกรรมการประกวดผลไม้ ประกวดพันธุ์ไก่พื้นเมืองสวยงาม พันธุ์ปลาสวยงาม ประกวดหนุ่มสาวชาวสวน การขับร้องเพลงลูกทุ่งชาวสวน และการแข่งขันกินผลไม้พร้อมทั้งลุ้นรางวัลทานบุฟเฟ่ต์ผลไม้ฟรี และเพลิดเพลินกับศิลปินนักร้องที่มีชื่อเสียงที่พร้อมมาสร้างสีสันในงาน เช่น เบียร์ พร้อมพงษ์ , อิสร์ อิสรพงษ์ , ตรี ชัยณรงค์ , เบิ้ล ปทุมราช , และมนต์แคน แก่นคูณ ที่รอให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชม ตลอดการจัดงานทั้ง 5 วัน ะหว่างวันที่ 5-9 มิถุนายน 2562 ณ สนามกีฬาจังหวัดระยอง ตั้งแต่เวลา 15.00 น.เป็นต้นไป

ความคิดเห็น