เปิดศูนย์มะเร็งอายุรวิวัฒน์ (Beyond Health Center) โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ ​

​ศูนย์มะเร็งอายุรวิวัฒน์ (Beyond Health Center) โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ เป็นศูนย์มะเร็งที่มีศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยมะเร็งแบบครบวงจร โดยทีมแพทย์ พยาบาล และทีมสหสาขาที่มีความเชี่ยวชาญ มากด้วยประสบการณ์ พร้อมด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย อาทิ เครื่องฉายรังสี 3 มิติ (เรดิโอเซอเจอรี่) ซึ่งได้รับการรับรองจาก FDA ประเทศสหรัฐอเมริกา
​ร.อ.นพ.ยงยุทธ มัยลาภ ผู้อำนวยการ รพ.พญาไท นวมินทร์ คุณศศิธร มูลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการประจำสำนักประธานเจ้าหน้าที่​บริหารเครือ รพ.พญาไท และเครือ รพ.เปาโล นพ.คมกฤช มหาพรหม แพทย์อายุรกรรมเคมีบำบัด ประจำโรงพยาบาล พญาไท นวมินทร์ และคุณน้ำผึ้ง ณัฐริกา ธรรมปรีดานันท์ เป็นประธานเปิด กล่าวชี้แจงความพร้อมในศูนย์มะเร็งอายุรวิวัฒน์ ที่ให้บริการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง ตั้งแต่การป้องกัน   วินิจฉัย การบำบัดรักษา การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง ติดตามประเมินผลการรักษา และภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น การดูแลด้านโภชนาการ กายภาพบำบัด การดูแลทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจของผู้ป่วย และผู้ดูแล พร้อมการเฝ้าระวังการกลับมาเป็นซ้ำของโรค โดยมีทีมพยาบาลที่เป็น FAMILY NURSE จะเป็นผู้ให้การดูแลคนไข้เหมือนเป็นคนในครอบครัว พร้อมทั้งสามารถให้คำแนะนำเรื่องกระบวนการดูแล ขั้นตอนต่างๆ ผลกระทบต่อร่างกายของคนไข้ การเตรียมตัวทั้งร่างกายและจิตใจ ของคนไข้ที่จะส่งผลต่อร่างกาย จิตใจ ของคนไข้ และคนดูแล รวมไปถึงครอบครัวของคนไข้ให้ได้รับผลการรักษาที่ดีที่สุด
​โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ มีความพร้อมที่จะให้คำปรึกษา ดูแล และให้บริการที่ดีที่สุดเหมือนเป็นคนในครอบครัว “เพราะเราเข้าใจได้ว่าคนไข้ภายในคลีนิคของเราควรได้รับการดูแลทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เพียงแต่ตัวคนไข้เท่านั้น เราต้องดูแลเอาใจใส่รวมไปถึงคนในครอบครัวคนไข้อีกด้วยเพราะท่านเหล่านั้นล้วนแต่เป็นกำลังสำคัญให้คนไข้มีพลังใจในการสู้กับโรคได้เป็นอย่างดี”

ความคิดเห็น