พิธีมอบรางวัล กิจกรรมประกวดไวรัลคลิปใน หัวข้อ “ More Fun @ ตะวันออก ” ททท. สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร

 วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒   การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)  ภูมิภาคภาคตะวันออก ร่วมกับเว็บไซต์  www.phototechthailand.com และพันธมิตร จัดพิธีมอบรางวัลกิจกรรมประกวดไวรัลคลิปในหัวข้อ “ More Fun @ ตะวันออก ”รวม ๒ จังหวัด คือ ฉะเชิงเทรา และสระแก้ว ภายใต้แนวคิดเปลี่ยนกิจกรรมธรรมดาให้เป็นเรื่องเล่นแสนสนุก ที่จะเติมความสุขให้ชีวิต เพื่อชิงรางวัลมูลค่ากว่า ๒๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และใบประกาศเกียรติคุณ จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
 โครงการประกวดคลิปครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เกิดการรับรู้สินค้า และบริการด้านการท่องเที่ยว รวมถึงกิจกรรมทางการท่องเที่ยวต่างๆ โดยให้นักท่องเที่ยวกลุ่ม Gen Y เป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก ที่จะสร้างกระแสให้นักท่องเที่ยวเกิดการเดินทางท่องเที่ยวสู่ภาคตะวันออกเพิ่มมากขึ้นกิจกรรมครั้งนี้มีผู้ให้ความสนใจส่งคลิปเข้าประกวดจำนวนมาก พร้อมมีนักท่องเที่ยว และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมสนุกโดยการกด Like & Share จากการชมคลิปที่ตนเองชื่นชอบดังกล่าว
 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) และคณะกรรมได้ทำการตัดสินการประกวด และประกาศผลอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และทำการมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดพร้อมผู้เข้ารอบทั้ง ๒๐ ทีม วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๑๐ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สำนักงานใหญ่
 รายละเอียดผู้รับรางวัล  
รายชื่อผู้ชนะการประกวด จังหวัดฉะเชิงเทรา  ชื่อ/ชื่อทีม  ชื่อผลงาน
รางวัลคลิปยอดนิยม(POPULAR VOTE) ( ๑๐,๐๐๐- ) Dreamteam  มิตรภาพและการเดินทาง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ( ๑๐,๐๐๐- )  NT House   One Day In ฉะเชิงเทรา
 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ( ๓๐,๐๐๐.- )   รังสรรค์  พลอยสด         สัมผัส-ฉะเชิงเทรา
 
รางวัลชนะเลิศยอดเยี่ยม ( ๕๐,๐๐๐.- )    เด็กหลังห้อง      เที่ยวกันยัง ฉะเชิงเทรา
 
รายชื่อผู้ชนะการประกวด จังหวัดสระแก้ว  ชื่อ/ชื่อทีม  ชื่อผลงาน
างวัลคลิปยอดนิยม(POPULAR VOTE) ( ๑๐,๐๐๐- ) สระลอยแก้ว    Sakaeo Thai Style
 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ( ๑๐,๐๐๐- )  The Superproductionmans เจ้าฉ่ำ ช่วยด้วย!!
 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ( ๓๐,๐๐๐.- )   ศุภนิดา  ศรีเจริญชัย  สระแก้ว Daily
 
รางวัลชนะเลิศยอดเยี่ยม ( ๕๐,๐๐๐.- )    y n easy          ดินแดนที่น่าหลงใหล

ความคิดเห็น