“เนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก” จัดโครงการ“Planet or Plastic” ปลูกจิตสำนึกถึงปัญหาพลาสติกระดับโลก

                เนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก เอเชียรายการสารคดีระดับโลก หนึ่งในช่องรายการของ                  บริษัทFox Networks Group ได้รณรงค์ รักษาเยียวยา สิ่งแวดล้อมโลก ภายใต้โครงการ“Planet or Plastic”เพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงปัญหาวิกฤติขยะพลาสติก ที่เกิดจากการละเลยของมนุษย์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อวงจรชีวิตสัตว์และสิ่งแวดล้อมโดยขยะพลาสติก มีปริมาณมากถึง 9 ล้านตันต่อปีในมหาสมุทรทั่วโลก และยังเป็นปัญหารุนแรง   ที่ต้องเร่งแก้ไขอย่างจริงจังเพราะถือเป็นปัญหาใหญ่ใกล้ตัวในชีวิตประจำวันของทุกคน อีกทั้งยังเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้สัตว์น้ำและสภาพแวดล้อม เกิดความเสียหายและเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก
    ทั้งนี้ เนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก เอเชียได้รวบรวมศิลปินชื่อดังที่มีหัวใจรักษ์โลกมาเชิญชวนให้ลด ละ เลิก การใช้พลาสติก ในแบบฉบับของตัวเอง เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้บุคคลทั่วไป อาทิ
  Slot Machine“ลดการใช้ถุงพลาสติกที่ใช้แล้วทิ้งเพื่ออนาคต    เพื่อลูกหลานเพื่อเผ่าพันธุ์มนุษยชาติของพวกเรา"https://www.facebook.com/NGCasia/videos/441701423250097/
   โต๋-ศักดิสิทธิ์ เวชสุภาพร“เราทุกคนเป็นเจ้าของโลกใบนี้ฉะนั้นปัญหานี้มันใกล้ตัวกว่าที่คุณคิด โดยคุณสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์การลดใช้พลาสติกได้เริ่มจากชีวิตประจำวันของคุณครับ"https://www.facebook.com/NGCasia/videos/270411723847473/
  ดีเจจอย ชลธิชา นวมสุคนธ์“อย่ามองว่าเป็นเรื่องยาก อย่ามองว่าเป็นสิ่งที่วุ่นวาย จริงๆแล้วไม่วุ่นวายถ้าเริ่มจากตัวเรา คนอื่นอาจเห็นว่าเป็นเทรนด์ แต่เป็นเทรนด์ที่ดีต่อโลก"https://www.facebook.com/NGCasia/videos/443455696390510/
 โดยคุณสามารถร่วมลงชื่อเป็นส่วนหนึ่งในหนึ่งพันล้านในการช่วยป้องกันและสนับสนุนการลดขยะพลาสติกลงสู่มหาสมุทรภายในปี 2020กับเนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก เอเชียได้ทีwww.natgeo.com/PlasticPledge

ความคิดเห็น