กองทัพบก ร่วมกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สานต่อโครงการ “บทเพลงรักแห่งแผ่นดิน” ปีที่ 9ชวนเยาวชนไทย แสดงความจงรักภักดี ผ่านบทเพลงพระราชนิพนธ์ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

กองทัพบก ร่วมกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เตรียมจัดการประกวดแข่งขันวงดนตรีสากลร่วมสมัยระดับประเทศอย่างยิ่งใหญ่ ในโครงการ บทเพลงรักแห่งแผ่นดิน ซึ่งจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ ภายใต้แนวคิด “สืบสาน จิตอาสา        ร้องบรรเลง บทเพลงพระราชนิพนธ์”
พลโท ธเนศ กาลพฤกษ์ รองเสนาธิการทหารบก กล่าวว่า โครงการ “บทเพลงรักแห่งแผ่นดิน ปีที่ 9 จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษาทั่วภูมิภาคของประเทศ ได้มีเวทีในการแสดงความสามารถทางด้านดนตรี และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  นอกจากนี้ ยังเป็นการปลูกจิตสำนึกในด้านความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันหลักของประเทศไทย ตลอดจนปลูกฝังเยาวชนให้รู้จักการทำความดี มีจิตอาสา เพื่อบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่สังคม ชุมชน และประเทศชาติอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต โดยการประกวดแข่งขันวงดนตรีสากลร่วมสมัย ภายใต้แนวคิด สืบสาน จิตอาสา ร้องบรรเลง บทเพลงพระราชนิพนธ์” เป็นการจัดแข่งขันประเภทเยาวชนในระดับประเทศ เพื่อชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมทุนการศึกษารวมกว่า 800,000 บาท พร้อมกันนี้ ในงานยังเตรียมเปิดตัวตราสัญลักษณ์ของการจัดงาน ที่ได้รับการออกแบบใหม่ โดยการนำดอกรวงผึ้ง ซึ่งเป็นดอกไม้ประจำรัชกาลที่ 10 มาประกอบโลโก้ของงาน ในลักษณะโรยออกมาจากเครื่องดนตรี ให้ความรู้สึกสนุกสนาน เหมือนกับสนุกไปกับเสียงดนตรี พร้อมกับเลือกใช้สีเหลืองทองบนตัวหนังสือสีน้ำเงิน ที่มีความหมายถึงสถาบันพระมหากษัตริย์อีกด้วย ทั้งนี้ กองทัพบกคาดว่าจะมีเยาวชนจากทั่วประเทศให้ความสนใจและตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมในปีนี้เป็นจำนวนมากดังเช่นทุกปีที่ผ่านมา
คุณกฤษณ์ อิ่มแสง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กำกับดูแลองค์กรและกิจการสัมพันธ์ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ทางบริษัทฯ รู้สึกภูมิใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นตัวแทนภาคเอกชนสนับสนุนโครงการ บทเพลงรักแห่งแผ่นดิน” ซึ่งในปี 2562 นี้ได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องนับเป็นปีที่ โดยโครงการดังกล่าวนับเป็นอีกหนึ่งโครงการที่จะมีส่วนช่วยผลักดันให้เยาวชนจากทั่วประเทศได้มีโอกาสแสดงความสามารถในทักษะด้านดนตรีให้เป็นที่ประจักษ์ ตลอดจนร่วมแสดงพลังถวายความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อย่างพร้อมเพรียงกันผ่านบทเพลงอันทรงเกียรติ อีกทั้งโครงการนี้จะช่วยเฟ้นหานักร้อง นักดนตรี หน้าใหม่ที่จะมาช่วยสืบสานบทเพลงอันทรงคุณค่าให้อยู่คู่ประเทศไทยสืบต่อไป 
  
โดยภายในงาน ยังมีนิทรรศการเทิดพระเกียรติ ภายใต้แนวคิด สืบสาน จิตอาสา ร้องบรรเลง บทเพลงพระราชนิพนธ์ โดยแบ่งออกเป็น โซนนิทรรศการหลัก ได้แก่ 1.นิทรรศการ เรื่องพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2.นิทรรศการ เรื่อง        จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ เพื่อสืบสาน ต่อยอดและสร้างจิตสำนึกที่ดีแก่คนไทยทั้งประเทศ  3.นิทรรศการ เรื่องต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำรัชกาล  4.นิทรรศการเรื่องราวบทเพลงรัก ที่สะท้อนผ่านมุมมองเยาวชนไทยที่พร้อมร่วมสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระ       วชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยเปิดให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าร่วมชมงาน
นอกจากนี้ ยังมีการแสดงดนตรี บทเพลงพระราชนิพนธ์จากวงดุริยางค์ทหารบก, นักร้องและศิลปินรับเชิญชื่อดังร่วมงานคับคั่งสำหรับการแข่งขันประกวดวงดนตรีสากลร่วมสมัยระดับประเทศในปีนี้ เปิดรับสมัครเยาวชนทั่วประเทศ อายุไม่เกิน 23 ปี พร้อมสมาชิกในวงตั้งแต่ 5-15 คน โดยแบ่งเป็นรอบคัดเลือก Online Audition, รอบคัดเลือกระดับภูมิภาค แบ่งเป็น ภาคใต้ วันที่ 9-10 กค.62 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา สุราษฎร์ธานี ภาคเหนือ วันที่ 16-17 กค.62 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่เฟสติวัลภาคอีสาน วันที่ 20-21 กค.62 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น/ ภาคกลางและกรุงเทพมหานคร วันที่ 27-28 กค.62 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา มหาชัย และการแข่งขันรอบตัดสิน ณ ลานอีเดน ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิล์ด ในวันที่ กันยายน 2562 โดยในปีนี้ จะมีรางวัลพิเศษให้กับผู้เข้าแข่งขันได้แก่ Popular Vote, รางวัลนักร้องยอดเยี่ยม, รางวัลนักดนตรียอดเยี่ยม, รางวัลปลอบใจระดับภูมิภาค อีกด้วย 
 กองทัพบก และ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ขอเชิญชวนเยาวชน นักเรียนระดับอุดมศึกษาจนถึงระดับมหาวิทยาลัยทั่วประเทศที่สนใจและมีความสามารถ สามารถสมัครเข้าร่วมการประกวดแข่งขันวงดนตรีสากลร่วมสมัยระดับประเทศ ในโครงการ “บทเพลงรักแห่งแผ่นดิน” ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 23 มิถุนายน 2562 ผ่านทาง

เว็บไซต์ 
www.lovesongthailand.com , Line Official @lovesongthailand, Facebook Fan page: บทเพลงรักแห่งแผ่นดิน, และ www.facebook.com/LoveSongThailandMusicAward รือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร.096-914-4501

ความคิดเห็น