กรมควบคุมโรค ห่วงใยผู้สูงวัย ขอความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆป้องกันผู้สูงวัยพลัดตกหกล้ม

อีก 2 ปีประเทศไทยจะเป็นสังคมผู้สูงวัยอย่างสมบูรณ์  ปัญหาการบาดเจ็บที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ คือการพลัดตกหกล้ม ไม่เพียงแต่ผู้สูงอายุที่ต้องตระหนัก ทั้งนี้ต้องอาศัยความร่วมมือกันจากภาคส่วนต่าง ๆ ในการป้องกันพลัดตกหกล้ม
                  หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค ☎️โทร. 1422

ความคิดเห็น