“คลัสเตอร์เครื่องสำอางไทย-ม.สวนดุสิต-Life Kit Training” เปิดหลักสูตร “MBBA” ครั้งแรกในเมืองไทยเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเครื่องสำอางไทยก้าวไกลสู่สากล

คลัสเตอร์เครื่องสำอางไทย ลงนามความร่วมมือ (MOU)กับหลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และภาคีเครือข่าย อาทิ Life Kit Training จัดทำหลักสูตร “MBBA” (Millionaire Beauty and Business Academy) ให้กับผู้ประกอบการเครื่องสำอางไทย เพื่อเป็นพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเครื่องสำอางไทยอย่างครบวงจร ทั้งด้านกระบวนการผลิต การตลาด การจัดทำมาตรฐานสากล การขยายช่องทางธุรกิจในอนาคตทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้วยความเข้มแข็ง
  คุณลักษณ์สุภา ประภาวัต ประธานคลัสเตอร์เครื่องสำอางไทย (Thai Cosmetic Cluster)  กล่าวว่า คลัสเตอร์เครื่องสำอางไทย ภายใต้การสนับสนุนและส่งเสริมของกองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ได้จัดทำหลักสูตร MBBA หรือ Millionaire Beauty and Business Academy ร่วมกับหลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และภาคีเครือข่าย โดยเป็นหลักสูตรอบรมสำหรับผู้ประกอบการที่มุ่งพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการในการทำธุรกิจผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและมีแบรนด์เครื่องสำอางเป็นของตัวเอง โดยการให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ความงาม ธุรกิจ และการใช้เทคโนโลยีในการทำธุรกิจออนไลน์ในยุค 4.0 ให้สามารถทำธุรกิจได้จริงจากผู้เชี่ยวชาญธุรกิจเครื่องสำอางและธุรกิจออนไลน์
  “ทั้งนี้ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับเลือกแบรนด์ผลิตภัณฑ์ จาก 50 แบรนด์ ผลิตโดยบริษัทกลุ่มคลัสเตอร์เครื่องสำอางที่ผลิตเครื่องสำอางตามมาตรฐาน GMP เป็นเจ้าของแบรนด์ผลิตภัณฑ์ โดยบริษัทผู้ผลิตโอนแบรนด์ผลิตภัณฑ์ และมีผลิตภัณฑ์ให้ขาย เรียนรู้การทำธุรกิจออนไลน์ และขายผลิตภัณฑ์ใน Facebook, line, instargram, google, IGP, app. อื่นๆ ในระหว่างอบรมพร้อมมีที่ปรึกษาให้คำแนะนำและช่วยแก้ปัญหา”
  คุณลักษณ์สุภา กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ยังได้เรียนแนวโน้มเครื่องสำอางไทยและการช่วยเหลือ SME เพื่อขยายตลาดในประเทศ ทั้งออนไลน์ ออฟไลน์ และรูปแบบการบุกตลาดจีน ของ บจก. 24Shopping พร้อมกับ Business Matching ทันที จากช่องทาง Modern Trade และร้านค้าออนไลน์อันดับแนวหน้าของประเทศ โดยทุกแบรนด์ผลิตภัณฑ์ ถูกส่งเข้าประกวดแข่งขันงาน “Thailand Cosmetic contest 2019” หรือ แสดงในงาน “Bangkok Beauty show” หรือ งาน “Beyond Beauty ASEAN Bangkok” หรือ งาน “Cosmex 2019” และเสนอผลิตภัณฑ์ขายใน “shop channel” พร้อมทั้งได้รับคูปอง 3,000 บาท ตรวจความปลอดภัยของเครื่องสำอาง ตรวจเชื้อจุลชีพ และโลหะหนัก โดย Central Lab Thai ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025
 “อย่าเสียเวลาลองผิดลองถูก มาศึกษาเพิ่มเติมในหลักสูตร MBBA เพื่อเป็นเจ้าของธุรกิจเครื่องสำอางและความงามที่มาแรงที่สุดในยุคนี้ พบกับเส้นทางลัดรวยเร็ว รวยไว รวยติดจรวด รวยออนไลน์แบบถูกกฎหมายและยั่งยืน วาร์ปไปมากกว่า 100 ปี กับโค้ช วิทยากร และทีมงานมืออาชีพที่มากไปด้วยประสบการณ์ Warp To Be The Millionaire”
รศ.ดร.ทัศนีย์ ณิชย์กุล ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวว่า หลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางได้เปิดสอนมา 11 ปี โดยเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางที่บูรณาการศาสตร์และศิลป์ในการปรุง ผสม และพัฒนาเครื่องสำอาง เพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่มีความปลอดภัย และมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลนำมาประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพได้ มีความรับผิดชอบ ความเป็นผู้นำเพียบพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณโดยคำนึงถึงสิทธิมนุษยชนในการประกอบวิชาชีพและการดำรงชีวิต
“สำหรับจุดเด่นของหลักสูตรหลักสูตรนี้คือ เป็นหลักสูตรที่เน้นผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสามารถนำความรู้ทางวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางไปประกอบวิชาชีพ พร้อมทั้งมีคุณธรรมจริยธรรมในการทำงาน และสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมในประเทศ หรืออาจนำไปสู่การส่งออกไปยังต่างประเทศ โดยเน้นภาคปฏิบัติในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากงานวิจัย เพื่อได้ต้นแบบผลิตภัณฑ์ ที่นำไปผลิตในระดับภาคอุตสาหกรรมตามมาตรฐานการผลิตที่ดี Good Manufacturing Practice, GMP”
รศ.ดร.ทัศนีย์ กล่าวถึงความร่วมมือในหลักสูตร MBBA หรือ Millionaire Beauty and Business Academy ว่า นับเป็นโอกาสที่ดีที่หลักสูตร MBBA ได้ถูกจัดทำขึ้นมา เพราะปัจจุบันนี้ไม่ว่าเศรษฐกิจจะขาขึ้นหรือขาลง แต่ผู้คนโดยเฉพาะผู้หญิงทั้งหลายยังคงให้ความสำคัญกับเรื่องความสวยความงาม ที่อาจกล่าวได้ว่ากลายเป็นปัจจัยหนึ่งในชีวิตไปแล้ว ยังคงสรรหาเครื่องสำอางดี ๆ ที่ถูกใจ ซึ่งไม่ว่าราคาถูกหรือแพงก็จะซื้อหาใช้อยู่ตลอดเวลา
“จากกรณีดังกล่าว จึงทำให้ธุรกิจเครื่องสำอางเติบโตแบบก้าวกระโดดกันเลยทีเดียว จึงทำให้มีการแข่งขันสูงมาก โดยใช้กลยุทธ์ทุกรูปแบบเพื่อจะได้ใจและได้ฐานลูกค้าขยายเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ดังนั้นหลักสูตร MBBA จะสามารถตอบโจทย์ทุกอย่างของผู้ประกอบการธุรกิจเครื่องสำอางหรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี เราเชื่อว่าหลังจาก MBBA รุ่นที่ 1 สำเร็จผล จะมีผู้สนใจมาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชีวิตในรุ่นต่อ ๆไปอย่างแน่นอน”

คุณณัฐชานันท์ กิติเกรียงไกร ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องสำอางและการแต่งหน้า ในฐานะวิทยากร MBBA กล่าวว่า หากถามว่าทำไมจึงต้องมาเรียนหลักสูตร MBBA มีความเห็นว่า ตลาดความรู้มีมากมายโดยเฉพาะในโชเชี่ยลมิเดีย อย่างเช่น เรียนในยูทูป จริงอยู่เรียนง่าย เรียนเมื่อไหร่ก็ได้ ที่สำคัญคือ เรียนฟรีไม่เสียเงิน แต่นั้นผลที่ตามมาคือ เราไม่สามารถที่โต้ตอบกับผู้สอนในยูทูปได้ ในกรณีที่เราสงสัยหรือเกิดปัญหาคาใจ เนื่องจากเป็นการสื่อสารทางเดียว แต่ถ้าหากเราได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในหลักสูตรการเรียนการสอนในวิชาต่าง ๆ เช่น MBBA เป็นต้น คุณจะได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงและตรงจากวิทยากรหรือโค้ช และทีมงานชั้นนำหลายท่าน โดยที่ไม่ต้องไปเสียเวลามากมายในการเก็บเกี่ยวประสบการณ์ เพราะวิทยากรได้ย่อประสบการณ์มาให้คุณแล้วถึงที่แบบร้อยเปอร์เซ็นต์เต็ม
“อย่างการเรียนการแต่งหน้ากับผู้เชี่ยวชาญโดยตรงจะทำให้เราสามารถสอบถามปัญหาต่าง ๆได้ ขณะเดียวกันวิทยากรหรือผู้เชี่ยวชาญ ก็สามารถช่วยชี้ข้อบกพร่องในขณะที่คุณกำลังฝึกปฏิบัติ เพื่อทำการแก้ไขให้ดีขึ้น เพราะบางครั้งการที่เราคิดเข้าข้างตัวเอง โดยปราศจากการแนะนำที่ดีของผู้รู้ อาจทำให้งานเกิดข้อผิดพลาดได้ อย่างช่างแต่งหน้าการันตีได้ว่า หากเรามีฝีมือดีเป็นที่ยอมรับ รับรองว่าไม่มีวันตกงาน เพราะอาชีพช่างแต่งหน้าหุ่นยนต์หรือเอไอไม่สามารถทำแทน เหมือนงานอื่น ๆ ได้ เพราะเป็นงานที่ละเอียดอ่อนต้องใช้ฝีมือเป็นอย่างมาก รวมทั้งหากคุณเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเครื่องสำอางแล้วคุณมีความรู้ที่หลากหลายและรู้จริงจากผู้มีประสบการณ์ตรง โดยเฉพาะจากหลักสูตร MBBA จะทำให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นและมั่นใจ ทั้งในตัวคุณและตัวผลิตภัณฑ์ ดังนั้นความสำเร็จจะอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม”
   คุณอนุรี อนิลบล วิทยากรพิเศษ Life Kit Training กล่าวว่า นับเป็นโอกาสที่ดีที่คลัสเตอร์เครื่องสำอางไทยและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้เห็นความสำคัญและให้โอกาสกัลยาณมิตรอย่าง Life Kit Training ได้เข้ามาเป็นส่วนสำคัญในหลักสูตร MBBA เพื่อให้มีความสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น นับเป็นเรื่องที่ดีที่มีความร่วมมือ MOU จากหลาย ๆฝ่ายเกิดขึ้น เพราะแต่ละองค์กรหรือหน่วยงานมีความถนัดและความเชี่ยวชาญแตกต่างกันออกไป ซึ่งจะสามารถช่วยเติมเต็มให้กันและกันได้เป็นอย่างดียิ่ง
“ทั้งนี้ปัจจัยหนึ่งที่ทำให้การดำเนินธุรกิจเครื่องสำอางเกิดประสิทธิผลนั่นคือ การที่ผู้บริหารหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์มีองค์ความรู้ด้านการแต่งหน้า  โดยเฉพาะการแต่งหน้าที่ดูเป็นธรรมชาติ คือแต่งออกมาสวยหล่อเหมือนไม่ได้แต่ง และการใช้เครื่องสำอางแต่ละประเภทให้เกิดความรู้ที่ถูกต้องและการใช้ที่เกิดผลดี นับเป็นต้นทุนสร้างความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้า โดยจะนำมาซึ่งการปิดการขายได้อย่างสวยงาม”
คุณอนุรี กล่าวด้วยว่า Life Kit Training มีวิทยากรและบุคลากรที่เชี่ยวชาญมีประสบการณ์การแต่งหน้า มีความรอบรู้และทักษะในการใช้เครื่องสำอางแต่ละประเภท พร้อมสามารถพรีเซนต์หรือรีวิวได้อย่างน่าสนใจภายใต้ความถูกต้อง อาจเรียกได้ว่าเสมือนช่วยติดเข็มทิศหรือ GPS นำทางให้ผู้ประกอบธุรกิจทั้งรายเก่าละรายใหม่ สามารถเดินไปในทางที่ถูกต้องและพบกับความสำเร็จภายในระยะเวลาอันรวดเร็วหรือเหมาะสม โดยเราได้ใช้ประสบการณ์ที่สั่งสมมานานย่นย่อระยะทางให้แล้ว โดยไม่ต้องเริ่มจากศูนย์ ไม่ต้องหลงทางเดินสะเปะสะปะและเสียเวลา เพราะธุรกิจเครื่องสำอางในยุคนี้มีการแข่งขันสูงมาก หากใครพลาดก็จะเสียเวลาและโอกาสให้กับคนอื่นไปอย่างน่าเสียดาย
“เชื่อมั่นว่า ผู้ที่เข้าอบรมในหลักสูตร MBBA จะได้รับความรู้ที่หลากหลาย มีความแปลกใหม่ และทันสถานการณ์จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ อย่างครบวงจร พร้อมที่จะออกรบบนสนามธุรกิจเครื่องสำอางในทุก ๆ สนามได้อย่างสง่างาม มีความมั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืน ได้รับการต้อนรับจากลูกค้าที่เขามีความเชื่อมั่นในแบรนด์ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางของคุณ”
สำหรับเนื้อหาในหลักสูตร MBBA ซึ่งต้องเรียนทั้ง  8  ครั้ง ประกอบด้วย สัปดาห์ที่ 1 ภาคทฤษฎี: Fundamental of Cosmetics: โครงสร้างผิวหนัง ชนิดของผิว และ ภาคปฏิบัติ: การ formulation serum, cream, lotion, lip สัปดาห์ที่ 2  ภาคทฤษฎี: How to beauty: เภสัชจลศาสตร์ รูปใบหน้า จุดเด่น สีผิว วิธีการแต่งหน้าให้สวยงาม การเลือกผลิตภัณฑ์และสีเหมาะสม และ ภาคปฏิบัติ: การแต่งหน้า สัปดาห์ที่ 3 ภาคทฤษฎี: SPA aroma therapy และ ภาคปฏิบัติ: การดูแลรักษาผิวหน้า สัปดาห์ที่ 4 ภาคทฤษฎี: Marketing and Consumer Insight: การทำการตลาด และการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย และ ภาคปฏิบัติ: แจ้งผลการเลือกผลิตภัณฑ์จาก 50 แบรนด์ ผู้เรียนได้รับผลิตภัณฑ์
จากนั้นใน สัปดาห์ที่ 5  ภาคทฤษฎี: Branding: product concept and story  และ ภาคปฏิบัติ: การเขียนคู่มือ brand ของตัวเอง สัปดาห์ที่ 6 ทฤษฎี: Online marketing and review และ ปฏิบัติ: การทำ review สินค้า, สร้าง content, นำสินค้าลงขายในระบบ online  สัปดาห์ที่ 7 ภาคทฤษฎี: บัญชีการเงินและกฎหมายของ SME วิทยากร: อาจารย์หลักสูตรวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาคปฏิบัติ: Online marketing and follow up: consult Face book, line, instar-gram, google, IGP, app. อื่นๆ และนำเสนอผลงาน ความสำเร็จ, ปัญหา, แนะนำวิธีการเสนอสินค้าให้กับ 7-eleven  สัปดาห์ที่ 8  เสวนาเรื่องเทรนด์ร้านสะดวกซื้อ แนวโน้มเครื่องสำอางไทย และการช่วยเหลือSMEเพื่อขยายตลาดในประเทศ ทั้งออนไลน์ ออฟไลน์ และรูปแบบการบุกตลาดจีน ของ บจก. 24Shopping พร้อมกับ Business Matching ทันที จากช่องทาง Modern Trade และร้านค้าออนไลน์อันดับแนวหน้าของประเทศ และ มอบวุฒิบัตร (ลงนามร่วมระหว่าง Suan Dusit University และ Thai Cosmetic Cluster
ผู้สนใจหลักสูตร MBBA สามารถสอบถามได้ที่ โทร.094-939-5996 (คุณเกียรติภูมิ แสงศร)/Email : mbbaacademy@gmail.com และ Line ID : https://line.me/R/ti/p/%40gts5647w
ส่วนผู้ที่สนใจอบรมแต่งหน้าเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ เพื่อเป็นช่างแต่งหน้ามืออาชีพ  และเพื่อสร้างองค์ความรู้ในการทำธุรกิจเครื่องสำอางและความงาม ติดต่อ Life Kit Training ได้ที่ page : Life Kit Training หรือ Line ID : kl84 โทร.081-8506592 (กำธร หลิมเจริญ)

ความคิดเห็น