ขอเชิญสมัคร เดิน-วิ่งการกุศล ครั้งที่ 3ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
Fun Run ระยะ 2 Km
Micro Marathon ระยะ 5 Km
ค่าสมัคร 500 บาท
--------------------------------------
Mini Marathon ระยะ 10.5 Km
ค่าสมัคร 600 บาท
--------------------------------------
Half Marathon ระยะ 21 Km
ค่าสมัคร 700 บาท
--------------------------------------
🏅VIP เลือกวิ่งได้ทุกระยะ
ค่าสมัคร 1,500 บาท
--------------------------------------

💻 สมัครออนไลน์ www.cracharityrun.com

หรือสมัครด้วยตนเองได้ที่
>> ประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลเพชรบูรณ์
>> สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์
>> ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ
วันนี้ ถึง 31 สิงหาคม 2562 หรือจนกว่าจะเต็มจำนวน

☎ #สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
โทร 056 - 737094

ความคิดเห็น