ททท.แถลงข่าวงานเทศกาลท่องเที่ยวเกาะสมุย ครั้งที่ 4 “Samui Festival 2019” ระหว่างระหว่างวันที่ 14 - 19 กันยายน 2562

14ส.ค62 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 10 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  กรุงเทพมหานคร  นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานแถลงข่าวงานเทศกาลท่องเที่ยวเกาะสมุย ครั้งที่ 4 “Samui Festival 2019” ต่อสื่อมวลชนหนังสือพิมพ์  วิทยุ  โทรทัศน์ นิตยสาร สื่อออนไลน์ ช่างภาพ นักเขียนอิสระ
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า ด้วยความมุ่งหวังให้ “Samui Festival” เป็นงานที่ปรากฏอยู่ในปฏิทินของนักท่องเที่ยวทั่วโลก ซึ่งเป็นความต่อเนื่องของการจัดงานเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง  ในครั้งนี้ซึ่งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม ธุรกิจท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอเกาะสมุย ตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง ได้กำหนดจัดงานเทศกาลท่องเที่ยวเกาะสมุย ครั้งที่ 4 หรือ SAMUI FESTIVAL 2019 ระหว่างวันที่ 14 - 19 กันยายน 2562 ที่อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 โดยมีกิจกรรมเด่นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้จัดเตรียมไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งประเพณีวัฒนธรรม ศิลปะ การแสดง อาหาร รวมถึงกิจกรรมทางด้านบันเทิง และการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ เริ่มจากวันที่ 14 ก.ย.62 กับประเพณีทำบุญรับตายาย ใน24วัดของอำเภอเกาะสมุย กับการร่วมทำบุญรับตายาย    โดยแต่งกายปาเต๊ะ ผ้าพื้นเมืองของเกาะสมุย นำอาหารใส่ปิ่นโต และขนมไปทำบุญเลี้ยงพระ        ตามประเพณีทำบุญและชมกิจกรรมมากมาย ที่วัดบ่อพุทธาราม และวัดสว่างอารมณ์  และในวันที่ 14-19 กันยายน 2562 เวลา 11.00–24.00 น. ณ ท่าเทียบเรือหน้าทอน   ชมงานศิลปะ, ART LANE  , FOOD STREET , OTOP ,อาหารพื้นเมือง,ท่องเที่ยวชุมชน OTOP นวัตวิถี , ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ดีเด่นและขึ้นชื่อในท้องถิ่น, อาหารพื้นถิ่น  การสาธิตการทำอาหาร ,อัศจรรย์เมืองแห่งอาหารทะเล และการแสดงดนตรีพื้นถิ่น สำหรับในวันที่ 14 – 19 ก.ย. 62 เวลา 11.00 – 24.00 น. ณ พรุเฉวง/หาดเฉวง  ชมงานศิลปะ ART LANE FOOD STREET, OTOP, อาหารพื้นเมือง, ท่องเที่ยวชุมชน OTOP นวัตวิถี, มหกรรมอาหารไทย เวลา 20.00 – 24.00 น. ชมการแสดงดนตรีร่วมสมัย ในวันที่ 15 ก.ย.62  เวลา 05.30 น. มีการแข่งขันวิ่งสมุยมาราธอน และ Samui Trail  และเวลา 06.30 น.  มีการแข่งขันจักรยานรอบเกาะ TOUR OF SAMUI FESTIVAL 2019  และในวันที่ 17 – 18  ก.ย. 62  เวลา 11.00 – 24.00 น. มีการแข่งขันสมุย อวอร์ค ประกวดร้องเพลงที่ท่าเทียบเรือหน้าทอน  ในส่วนที่เดอะวอร์ฟ (บ่อผุด) วันที่ 15 – 18 ก.ย.62 เวลา 20.00 น. เป็นต้นไป รับชมศึกมวยไทยภาคใต้
  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวต่อไปอีกว่า สำหรับในวันที่ 16 ก.ย.62 เวลา 18.00 น. มีขบวนแห่คาร์นิวัล และในเวลา 19.29 น. เป็นพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการ     ส่วนในวันที่ 18 ก.ย.62 เวลา 17.00 น.  บุฟเฟ่ห์ ดินเนอร์ ชายหาด ที่ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม ธุรกิจการท่องเที่ยว และประชาชนในพื้นที่นำอาหารจานเด็ด เมนูพื้นบ้าน และที่หาทานได้ยาก  มาร่วมกินห่อให้กับนักท่องเที่ยวในงานฯ  (กินห่อ ปิ่นโต 5,000 เถา)  ณ บริเวณอ่าวเฉวง  (3,000 เถา)  และที่อ่าวหัวถนน  (กินห่อ ปิ่นโต 2,000 เถา) ทั้งนี้ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเที่ยวงานเทศกาลท่องเที่ยวเกาะสมุย ครั้งที่ 4 “Samui Festival 2019” ในวันเวลาดังกล่าว.

ความคิดเห็น

ท่องเที่ยว