ททท.จัดกิจกรรม“ชีพจรลง South 12 สิงหา พาแม่เที่ยวใต้" ชุมพร

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ภูมิภาคภาคใต้ กองตลาดภาคใต้ งานภาคใต้ 1 กำหนดจัดโครงการส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวภาคใต้ “ชีพจรลง South 12 สิงหา พาแม่เที่ยวใต้” ในวันที่ 10-12 สิงหาคม 2562 ณ จังหวัดชุมพร ซึ่งภาคใต้ของประเทศ ไทย เป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทาง วัฒนธรรมไม่ว่าด้านศาสนาวัฒนธรรมอาหารการกินการแต่งกายทสี่ามารถอยู่ร่วมกันได้อย่าง กลมกลืน รวมถึงความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลาย ภูเขา ป่าไม้ หาดทราย ชายทะเล ทาให้ในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและจากทั่วโลกเดินทางมาเยือนภาคใต้ ของประเทศไทยเป็นจานวนมาก และเพื่อเป็นการตอกย้าและเผยแพร่ให้นักท่องเที่ยวได้รับ ทราบถึงความพร้อมของแหล่งท่องเที่ยวและฤดูการท่องเที่ยวที่กาลังมาถึง
นายนิธี สีแพร ผู้อานวยการภูมิภาคภาคใต้ (ททท.) กล่าวถึงการจัดโครงการ ส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวภาคใต้“ชีพจรลงSouth 12 สิงหาพาแม่เที่ยวใต้”โดยร่วมกับ สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.) สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย (สทอ.) สมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทย (สธทท.) สมาคมผู้ประกอบการนาเที่ยวไทย (สนท.) และสมาคมสมาพันธ์ธุรกิจท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
  นำนักท่องเที่ยวทั่วไป และคู่แม่-ลูก จานวน 200 คน เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ในวันที่ 10-12 สิงหาคม 2562 ณ จังหวัดชุมพร โดย ททท. ร่วมทากิจกรรม CSR ในพื้นที่ คือ ปล่อยปูสู่ทะเล@ทุ่งวัวแล่น ในวันที่ 12 สิงหาคม 2562 เป็นการอนุรักษ์พันธุ์ปูให้คงอยู่สืบไป และร่วมกิจกรรมแชะ & แชร์ เพื่อชิง รางวัลในทริป ผลคาดว่าจะได้รับการจัดโครงการดังกล่าว คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้าพื้นที่และ มีค่าใช้จ่ายหมุนเวียนในพื้นที่ประมาณ 1,200,000 บาท เป็นการกระชับความสัมพันธ์ร่วมกัน ภายในครอบครัวได้เป็นอย่างดี เป็นการกระตุ้นการเดินทางของนักท่องเที่ยวสู่พื้นที่เมืองรอง
โดยนำชมแหล่งท่องเที่ยวต่างๆในจังหวัดชุมพรอาทิจุดชมวิวเขามัทรี หาดทุ่งวัวแล่น หาด ทรายรี ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เป็นต้น การจัดโครงการส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยว ภาคใต้“ชีพจรลงSouth 12 สิงหาพาแม่เที่ยวใต้”ในครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ช่วย สร้างการรับรู้ถึงความพร้อมของแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคใต้ เป็นข้อมูลที่ช่วยให้ผู้บริโภค ตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคใต้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งถือเป็นจุดขายใหม่ว่า # ภาคใต้ไม่ได้ มีดีแค่ทะเล
  ที่แรกของทริปนี้คือจุดชมวิวเขามัทรี ณ จุดนี้ นักท่องเที่ยวสามารถมองเห็นทิวทัศน์ที่งดงาม โดยไม่มีอะไรมาบดบังสายตา ถือได้ว่า เป็นมุม 360 องศาซึ่งจะมี2ฝั่ง  ฝั่งหนึ่งมองเห็นหาดทรายรี ส่วนอีกฝั่งมองชุมชนบ้านเรือนแม่น้ำ นอกจากนี้บนยอดเขา ยังมีองค์เจ้าแม่กวนอิม อันศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งที่นี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวหลัก และก็เป็นหนึ่งในสถานที่ของคณะ “ชีพจรลง South 12 สิงหา พาแม่เที่ยวใต้” ได้มาเยือน
   มาชุมพรแล้วถ้าไม่ได้มาสักการะกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เหมือนมาไม่ถึงชุมพรหลายคนมาขอพรโดยการจุดประทับ ซึ่งเราจะได้ยินเสียงประทับกันตลอดระหว่างที่ มาถ้ามาเยือนชุมพรแล้ว ต้องมากราบท่าน ให้ได้สักครั้ง
   จาก ศาลกรมหลวงชุพร ก็ลองแวะไปที่ "หลาดแค่เล" ที่นี่เป็นตลาดชุมชนเล็กๆที่อยู่ตรงปากน้ำ ชื่อก็บอกว่า "แค่เล" เพระาติดกับทะเลนั้นเอง ในตลาดอาหารส่วนใหญ่จะเป็นอาหารทะเล ถัดไปริมชายทะเลก็จะมีร้านอาหารทะเลหลากหลายร้านให้ผู้คนมานั่งทานชมบรรยากาศและทานอาหารไปด้วย ซึ่งทริปนี้เราก็มาลิ้มรสอาหารเย็นที่นี้ด้วยเช่นกัน
   วันที่2ของการเดินทาง เราก็ได้เดินทางมาที่อำเภอ ละแม จากตลาดริมทะเลเรามาแวะตลาดอีกที่มีชื่อว่า "หลาดใต้เคี่ยม" ที่หลาดนี้ชื่อนี้เพราะที่นี้จะมีต้นเคี่ยมมากมาย และตลาดก็มาตั้งอยู่ข้างใต้เป็นที่มาของชื่อ การเดินตลาดและนั่งทานอาหารเป็นบรรยากาศที่ร่มเย็นเพราะได้ร่มจากต้นเคี่ยมนั้นเองเปิดทุกวันอาทิตย์ เป็นตลาดที่คนในชุมชน เขาเน้นอาหารพื้นถิ่นภาชนะจากธรรมชาติช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
   หลังจากลัดเลาะชิมชมช้อปตลาดเสร็จ  เรามาทีบ้าน"ถ้ำสิงห์" ที่นี่เป็นวิสาหกิจชุมชนที่เข้มแข็งและมีรายได้ดี แต่ที่นี่ไม่ใช่จะทำแต่กาแฟ คนในชุมชนร่วมกลุ่มกันส่งผลไม้อย่างทุเรียนกับมังคุดส่งออกเพื่อให้เกษตรกรอยู่ได้ด้วย
กิจกรรมสุดท้ายของการเดินทางมาชุมพรครั้งนี้คือ  การปล่อย ลูกปูหลายล้านตัวกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ณ หาดทุ่งวัวแล่น พร้อมมอบรางวัลให้กับนักท่องเที่ยวที่ร่วมกิจกรรมตลอด สามวันสองคืนในช่วงวันแม่ ซึ่งสร้างความประทับใจในครั้งนี้ มีคุณแม่ อายุเกินร้อย เข้ามาร่วมกิจกรรม“ชีพจรลง South 12 สิงหา พาแม่เที่ยวใต้” ในครั้งนี้ด้วย ต้อง ขอขอบคุณ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ภูมิภาคภาคใต้ กองตลาดภาคใต้  งานภาคใต้ 1 ,การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานชุมพร ที่เล็งเห็นประโยชน์ส่วนร่วมจัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ทั้งช่วยสังคมและสายสัมพันธ์แม่ลูก

ความคิดเห็น