โรงพยาบาลพญาไท1 อบรมหลักสูตรดับเพลิงขั้นต้น ปี 2562

 
เมื่อวันที่ 25 – 27 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา โรงพยาบาลพญาไท1ร่วมกับ ERT Emergency Response Team กู้ภัยฉุกเฉิน จัดกิจกรรมอบรมหลักสูตรดับเพลิงขั้นต้นและอพยพหนีไฟประจำปี 2562
 เพื่อเพิ่มมาตรฐานของบุคลากรทุกหน่วยงาน และเตรียมความพร้อมเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินกับการซ้อมดับเพลิงเหตุการณ์ไฟไหม้จำลอง
   ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นพ.วิวัฒน์ สยุมภูรุจินันท์ ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รพ.พญาไท 1 ทำหน้าที่เป็น ผบ.แผน หลักสูตรดับเพลิงครั้งนี้
         คุณวิไลลักษณ์ เกษมสมพร , คุณประชุม  ศรีวัฒนตระกูล,คุณธัชธรรม์ ศักดิ์สิริเวทย์กุล, นพ.วิวัฒน์ สยุมภูรุจินันท์,คุณสุมณฑา อยู่คง, คุณมลฤดี เทียนทอง,คุณสุวพีร์ จันทรเจษฎา เป็นผู้จัดการอบรมหลักสูตรดับเพลิงครั้งนี้
     


ความคิดเห็น